Facebook Image
Sekmadienis, 07 balandžio 2013 11:31

Popiežius Pranciškus paskyrė naują Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštalinio gyvenimo bendruomenių kongregacijos sekretorių

Šeštadienį (2013 m. balandžio 6 d.) popiežius Pranciškus paskyrė naują Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštalinio gyvenimo bendruomenių kongregacijos sekretorių. Šios pareigos ilgoką laiką buvo likusios laisvos po to, kai ankstesnis sekretorius Joseph William Tobin buvo paskirtas Indianapolio (JAV) arkivyskupu.

Naujuoju kongregacijos, atsakingos už įvairias vienuolines bendruomenes, sekretoriumi paskirtas Mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordino vyresnysis t. José Rodríguez Carballo, tuo pat metu pakeliant jį arkivyskupu.

T. Carballo gimė Ispanijoje ir čia įstojo seminariją, vėliau į Pranciškonų ordiną. 1971 metais davė pirmuosius laikinuosius įžadus. Po filosofijos studijų Ispanijoje tęsė teologijos studijas Šventojoje Žemėje, čia, Jeruzalėje, 1977 metais buvo įšventintas kunigu. Vėliau biblines studijas pratęsė Romos bibliniame institute. Grįžęs į Ispaniją du dešimtmečius dėstė teologiją, tuo pat metu buvo išrinktas įvairioms pareigoms Pranciškonų ordino viduje: ekonomu, gvardijonu, vienuolyno rektoriumi, novacijų magistru, provincijolu.

1993 metais buvo paskirtas Europos pranciškonų provincijolų sąjungos pirmininku, 1997-iaisias metais viso ordino definitoriumi ir Popiežiškojo „Antonianum“ universiteto studijų programos sekretoriumi. 2003 metais buvo išrinktas, o 2009-aisiais perrinktas Mažųjų brolių ordino vyresniuoju, tapdamas 119-uoju šventojo Pranciškaus įpėdiniu.

Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštalinio gyvenimo bendruomenių kongregacijoje t. Carballo nėra naujokas: jis jau buvo šios kongregacijos narys, dalyvavo ne viename Vyskupų sinode ir kituose svarbiuose visuotinės Bažnyčios gyvenimo įvykiuose.

Vatikano radijas

Skaityti 1860 kartai