Facebook Image
Šeštadienis, 16 birželio 2018 20:50

Popiežius priėmė seseris teatines (2018 06 16)

Šeštadienį, 2018 m. birželio 16 d., popiežius priėmė šimtą seserų vienuolių, priklausančių šešioliktojo amžiaus pabaigoje Italijoje įkurtai Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos seserų teatinių kongregacijai, mininčiai savo stengėjos Dievo tarnaitės Uršulės Benincasa mirties 400 metų sukaktį.

Popiežius drąsino seseris teatines, sekant kongregacijos įkūrėjos pavyzdžiu, būti bendrystės su Dievu liudytojomis. Dabartiniam pasauliui labai reikia žmonių, kurie būtų pasaulio šviesa ir žemės druska; reikia žmonių, kurie liudytų dvasinio gyvenimo ir maldos grožį. Šiandien yra daug žmonių, kurie nesugeba pasotinti savo dvasinio alkio ir numalšinti troškulio, kurie vaikosi iliuzijas ir netikras šviesas, nenušviečiačias gyvenimo kelio. Jūs, kaip tikros Kristaus mokinės, padėkite žmonėms tikromis vertybėmis numalšinti troškulį ir pasotinti alkį. Daugelį dabartinio pasaulio gyventojų kamuoja fizinis alkis ir troškulys. Pagalba jiems irgi yra jūsų pašaukimo dalis. Jūs duokite jiems valdyti, sako Jėzus. Galiausiai popiežius taip pat paminėjo seseriško gyvenimo bendruomenėje svarbą. Kaip labai svarbų dalyką popiežius iškėlė rūpinimąsi senais žmonėms, nes jie yra mūsų atmintis. 

(JM / VaticanNews)

Skaityti 227 kartai