Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]
Šeštadienis, 02 Vasario 2019 21:08

Popiežius: susitikimas su Viešpačiu ištikimybėje konkretiems dalykams (2019 02 02)

Pranciškus: šiandien susitikimo šventė. Prašykime malonės, kad vėl atrastume gyvą Viešpatį savo tikinčioje tautoje, kad gauta charizma susitiktų su šiandien gautomis malonėmis.


Pašvęstasis gyvenimas nėra pastangos išlikti, bet gyvenimas, gyvas susitikimas su Viešpačiu, gyvenančiu savo tautoje. Tai pašaukimas kasdien būti ištikimiems ir atviriems Šventosios Dvasios staigmenoms. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus šeštadienio pavakare Šv. Petro bazilikoje aukodamas Viešpaties paaukojimo šventės ir Dvidešimt trečiosios Pasaulinės Dievui pašvęstojo gyvenimo dienos Mišias.

Pašvęstasis gyvenimas yra vizija džiaugsmo, kuris leidžia priimti svarbiausia – patį Jėzų. Kai priimame Jėzų kaip savo gyvenimo Viešpatį, tada jis gyvena ir atgimsta mumyse. Patiriame tai, kas įvyko šventykloje: visi susirenka aplink jį, gyvenimas tampa darnus. Su Jėzumi atrandame drąsą žengti pirmyn ir jėgas išlikti tvirtais. Susitikimas su Viešpačiu yra šaltinis. Todėl svarbu sugrįžti prie ištakų, atsiminti lemtingus susitikimus su juo, atgaivinti pirmąją meilę, o galbūt užrašyti mūsų meilės istoriją su Viešpačiu.

Pašvęstasis gyvenimas sudygsta ir sužydi Bažnyčioje. Jis subręsta, kai jaunieji ir senieji eina kartu, kai jaunieji atranda savo šaknis, o senieji surenka vaisius. Tačiau jis merdi, kai einama pavieniui, kai gyvenama tik praeitimi ar galvotrūkčiais bandoma išlikti.

Šiandien susitikimo šventė. Prašykime malonės, kad vėl atrastume gyvą Viešpatį savo tikinčioje tautoje, kad gauta charizma susitiktų su šiandien gautomis malonėmis.

Dievas mus kviečia su juo susitikti ištikimybėje konkretiems dalykams: kasdienei maldai, šventosioms Mišioms, išpažinčiai, tikrajai meilei, Dievo Žodžiui kiekvieną dieną. Tai konkretūs dalykai, tokie kaip klusnumas vyresniesiems ir pašvęstojo gyvenimo įstatams. Jei su meile vykdysime šį įsakymą, apsireikš Šventoji Dvasia ir atneš Dievo staigmenas, kaip atnešė šventykloje ir Kanoje. Kasdienybės vanduo virs naujovės vynu ir gyvenimas, kuris atrodo suvaržytas, iš tikrųjų taps laisvesnis.

(SAK / Vatican News)

Skaityti 78 kartai