Facebook Image
Penktadienis, 02 kovo 2012 13:00

Rekolekcijos kunigams ir pašvęstiesiems Truskavoje ( 2012 02 27-03 01)

2012 m. vasario 27 - kovo 1 dienomis Truskavoje įvyko kunigų ir pašvestojo gyvenimo asmenų rekolekcijos. Jose dalyvavo dvylika kunigų ir vienuolių iš Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos. Rekolekcijas vedė "Krikščioniško Gyvenimo ir Evangelizacijos Mokyklos" komanda, vadovaujant t. Petrui Kurkevičiui OFM Cap., tos Mokyklos įkurėjui. Mokymai buvo vesti dviejose grupėse: atskiriai dalyvavusiems pirmą kartą (tiems buvo skelbiama kerigma), atskiriai tiems, kurie dalyvavo antrą kartą (pagilinta kerigma, krikščioniškas gyvenimas, evangelizacija). Kiekvienos dienos centre buvo Eucharistija su Dievo Žodžio pasidalinimu, rinkdavomes šlovinimo maldai, adoracijai, ir žinoma, prie bendro stalo ir arbatos/kavos puodelio. Tai buvo nepaprastai vaisingas ir palaimintas laikas, kurio metu dalinomės gyvenimo patirtimi, visokiomis mintimis, idėjomis apie tai, kokiu būdu plėsti Dievo Karalystę mūsų tarpe.

Nuoširdžiai kviečiame visus kunigus ir vienuoles į kitą susitikimą, kuris vyks 2012 m. spalio 8-11 dienomis Truskavoje.

Taip pat esate laukiami 2012m. kovo 12 dieną 15 val. Kapucinų vienuolyne Kaune (R. Kalantos g. 38) maldai ir bendrystei susitikti (programoje šv. Mišios, pasidalinimas Dievo Žodžiu, šlovinimo malda), ir Panevežyje, Seserų Apvaizdiečių vienuolyne, 2012 m. kovo 23 d. 15 val. Daugiau informacijos pas br. Vincentą (tel. 867752634).

Skaityti 4483 kartai