Facebook Image
Šeštadienis, 22 gegužės 2010 21:21

Ses. Benvenutos Ados Urbonaitės FDCJ mirties metinių minėjimas

ses_Ada

Gegužės 22 dieną, šeštadienį, Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko ses. Benvenutos Ados Urbonaitės FDCJ (1921–2009), laisvės kovotojos, pogrindžio leidinio „Rūpintojėlis" sumanytojos, redaktorės ir leidėjos, mirties metinių minėjimas.

12 val. šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

Nuo 13 val. parapijos salėje vyko ses. Ados Benvenutos gyvenimui ir veiklai skirtas minėjimas bei knygos „Sesuo Ada. Pašaukta ginti Tautos sielą" pristatymas.

Minėjime buvo perskaitytos arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus mintys. Kalbėjo vyskupas Jonas Ivanauskas, signataras Algirdas Patackas, rašytoja Vanda Juknaitė ir prof. habil. dr. Vytautas Jonas Uzdila.

Šv. Mišiose ir minėjime giedojo Vilniaus jėzuitų gimnazijos moksleivių mišrus choras (vadovas Leonidas Abaris).

Ses. Ados bendražygiai ir Seserys Pranciškonės

Skaityti 2106 kartai