Facebook Image
Sekmadienis, 21 Lapkritis 2010 14:09

Seserų Kazimieriečių įsikūrimo Lietuvoje 90 metų jubiliejus

Lapkričio 18 d. Vilniuje buvo paminėtas Seserų Kazimieriečių vienuolijos 90 metų įsikūrimo Lietuvoje jubiliejus. Iškilmė prasidėjo Šv. Mišiomis Vilniaus Arkikatedroje, kurioms vadovavo vysk. Juozapas Tunaitis. Liturgijai talkino Vilniaus Jėzuitų gimnazijos jaunimo choras. Homiliją šiai iškilmei sakęs brolis pranciškonas Ramūnas Mizgiris palinkėjo seserims išsaugoti evangelinį sūrumą. Po šv. Mišių seserys kazimierietės Šv. Kazimiero koplyčioje prie savo šventojo globėjo palaikų atnaujino savo vienuolinius įžadus.

Po padėkos šv. Mišių iškilmė tęsėsi Lietuvos Nacionaliniame muziejuje Seserų Kazimieriečių jubiliejui skirta moksline konferencija. Buvo pristatyti keturi pranešimai.

Dr. ses. Kazimierietė Regina Dubickaitė ir Mgr. ses. Margarita Petkevičiūtė savo pranešime Garbingoji Dievo Tarnaitė Motina Marija Kaupaitė - Šv. Kazimiero seserų kongregacijos steigėja pristatė seserų kazimieriečių įkūrėjos Motinos Marijos Kaupaitės gyvenimo ir pašaukimo istoriją, Dievo patikėtą misiją jai steigti naują seserų kongregaciją Amerikoje, kad 20 a. pradžioje ji rūpintųsi Amerikos lietuvių emigrantų dvasingumu ir vaikų švietimu. 1920 m. seserys buvo pakviestos į Lietuvą į buvusį kamaldulių Pažaislio vienuolyną, kur jos ženkliai prisidėjo prie Lietuvos tautinio ir dvasinio atgimimo.

„Motinos Marijos nevadiname šventu žmogumi, dėl to, kad įkūrė kongregaciją, o todėl , kad viską darė su intensyvia malda ir pasitikėjimu Dievo apvaizda - savo pranešimą baigė seselės.

Dr. Regina Laukaitytė skaitė pranešimą šv. Kazimiero seserys Lietuvos moterų vienuolijų istorijoje. Prelegentė pabrėžė, kad Kazimierietės buvo bene pirmoji po karo Lietuvoje atsikūrusi seserų kongregacija. Jų švietėjiška veikla pasklido po visą Lietuvą. Lietuvoje tuo metu labai trūko mokytojų. Seserų kazimieriečių dėka buvo įsteigta Saulės gimnazija Kaune, kūrėsi amatų mokyklos. 1933m. seseriai Marijai Kaupaitei buvo įsteigtas Gedimino ordinas už nuopelnus tėvynei. Tuo metu tai buvo laikomas aukščiausias apdovanojimas. Sovietmečiu seserys kazimierietės daug prisidėjo katechizuojant vaikus ir platinant nelegalią pogrindžio spaudą.

Prof. dr. Laima Šinkūnaitė skaitė pranešimą apie Pažaislio vienuolyno stebuklingą, gausiomis malonėmis garsėjantį 17a. Šv. Mergelės Marijos Meilės Motinos paveikslą, kuris jungia kamaldulių ir kazimieriečių kongregacijas.

Šiuo metu seserys kazimierietės yra įsikūrusios Kaune, Vilniuje, Pasvalio r. ir Palangoje. Šiuo metu jų yra 64-ios amžinųjų įžadų seserys. Jų charizma Kristaus pavyzdžiu ir įkūrėjos dvasia vienybėje su Dievu skleisti dvasingumą tautoje. Kongregacijos tikslas: vaikų ir jaunimo auklėjimas, evangelizacija. Seserys kazimierietės taip pat tvarko ir prižiūri Pažaislio vienuolyną, kur kiekvienais metais čia vyksta daugybė sakralinės muzikos koncertų, dailės plenerų, rekolekcijų, daugybė piligrimų čia kiekvienais metais suvažiuoja švęsti Žolinių iškilmės.

Konferencija baigėsi seserų kazimieriečių veiklą Lietuvoje liudijančia fotografijų paroda.

Renata Žiūkaitė
Vatikano radijas

Skaityti 3232 kartai