Spausdinti šį puslapį
Trečiadienis, 19 vasario 2020 18:23

Šv. Antano vienuolystės 800 metų jubiliejus (2020 02 19)

Antanas Paduvietis, vienas iš žinomiausių Vakarų krikščionybės šventųjų, davė vienuolinis įžadus prieš 800 metų. Kilmingas pasaulietis Fernando tapo pranciškonų mažesniuoju broliu Antanu. Lisabonoje gimęs Bažnyčios mokytojas šv. Antanas Paduvietis savo gimtinėje žinomas kitu nei kitur pasaulyje vardu. Visoje Portugalijoje jis vadinamas Antanu Lisaboniečiu, nors gyvendamas šiaurinėje Italijoje jis buvo vadinamas Antanu Forliečiu.


Antanas Paduvietis (1195–1231), rinkdamasis vienuolinio gyvenimo būdą, visai neketino tapti pranciškonu, o svarstė būti augustinų ordino vienuoliu. Gavęs kunigystės šventimus Koimbros augustinų vienuolyne, teologo karjerą išmainė į kur kas paprastesnį vienuolinį gyvenimą. Jo apsisprendimui lemingas buvo 1220 metų įvykis, kai į Koimbros Kryžiaus atradimo bažnyčią buvo atgabenti penkių Maroke nukankintų pranciškonų misionierių palaikai.   

Fernando nusprendė sekti Pranciškaus Asyžiečio pėdomis, tapo mažesniuoju broliu ir pasivadino Antanu pagal Egipte gyvenusį garsųjį vienuolį eremitą šv. Antaną. Trokšdamas tęsti pranciškonų kankinių misiją, išvyko į Maroką, bet ligos priverstas sugrįžo į Italiją, pasigydęs nuvyko į Asyžių dalyvauti 1221 metais Pranciškaus Asyžiečio sušauktame visų mažesniųjų brolių susirinkime. Vėliau šv. Antanas tapo garsiuoju pamokslininku ir evangelizuotoju Forli mieste, paskui Paduvoje.

Šv. Antano gimtosios Lisabonos patriarchate iškilmingai minimas Šv. Antano vienuolystės 800 metų jubiliejus, kuris tęsis iki 2021 metų. Sekmadienį, vasario 16 dieną, įvyko pirmasis jubiliejaus renginys: Šventojo liežuvio relikvijos perkėlimo šventė, kuria prisimenamas atradimas, įvykęs tris dešimtmečius po šventojo mirties, kai tikrinant palaikus, pastebėta, kad jo liežuvis nesuiręs, tarsi gyvo žmogaus. Kitas šventojo minėjimas Lisabonoje įvyks gegužės 30 dieną minit šventojo kanonizavimo sukaktį. Popiežius Grigalius IX 1232 metais paskelbė Antaną Paduvietį šventuoju, praėjus mažiau nei metams nuo jo mirties 1231 birželio 13 dieną. Šventojo mirties sukaktis bus iškilmingai paminėta tiek Lisabonoje, tiek Paduvoje. Rugpjūčio 15 dieną Lisabonos patriarchatas iškilmingai paminės Antano gimimo 1195 metais sukaktį.

Šv. Antano jubiliejaus proga Lisabonos patriarchatas pakvietė tikinčiuosius eiti nauju Šv. Antano keliu, primenančiu plačiai žinomą Šv. Jokūbo piligriminį kelią. Šv. Antano piligriminis kelias ves nuo Lisabonos iki Koimbros. Lisabonos Šv. Antano muziejuje ta pačia proga inauguruota nuolatinė paroda apie šv. Antano Paduviečio gyvenimą ir darbus. Šv. Antaną Bažnyčios mokytoju 1946 metais paskelbė popiežius Pijus XII.

(SAK / VaticanNews)

Skaityti 200 kartai