Facebook Image
Trečiadienis, 07 rugpjūčio 2019 21:37

Šv. Dominykas – Pamokslininkų ordino įkūrėjas (2019 08 07)

Rugpjūčio 8 d. liturginis kalendorius mini šv. Dominyką Guzmaną, Pamokslininkų ordino, paprastai vadinamo domininkonais, įkūrėją.


Dominykas gimė Ispanijoje apie 1170 m. Priėmęs kunigo šventimus iškart buvo paskirtas Osmos vyskupijos katedros kanauninku. Vieną kartą lankantis popiežiaus dvare, Dominykui buvo pasiūlyta skelbti Evangeliją tuo metu pietinėje Prancūzijoje gana gausiems albigensams, tai yra klaidatikių grupei, skelbusiai manichėjišką, dualistinę visatos sampratą, pasak kurios, pasaulį valdo dvi lygiavertės jėgos – gėris ir blogis. Siekdami gėrio, albigensai kategoriškai atmetė viską kas kūniška, praktikavo labai griežtą askezę, netgi nesituokė.

Dominykas noriai priėmė pasiūlymą ir tuoj pat leidosi į albigensų žemes, ėmė su jais polemizuoti. Greit atsirado ir pasekėjų, iš kurių susiformavo būsimos naujos vienuolių bendruomenės užuomazga. Pirmoji Pamokslininkų ordino bendruomenė buvo įkurta Tulūzoje. Jai buvo pritaikyta šv. Augustino regula. Nauja vienuolija oficialiai patvirtinta 1216 m. Dominikonai, panašiai kaip ir maždaug tuo pat metu Italijoje susikūrę pranciškonai, rinkosi elgetaujančio ordino formą, tai yra mobilumą, tiesioginį kontaktą su žmonėmis, neprisirišimą prie žemių ir turtų. Labai svarbus ir ordino ateitį nulėmęs sprendimas buvo siųsti brolius į geriausiais to meto mokyklas, kad jie būtų kuo geriau pasirengę savo darbui. Dominykas mirė Bolonijoje 1221 m. Labai greit, jau 1234 m. jis buvo paskelbtas šventuoju.

Naujausio Popiežiškojo žinyno skelbiamais duomenis, 2018 m. pabaigoje visame pasaulyje buvo 5 747 dominikonai, kurių 4 299 priėmę kunigo šventimus. Prieš kelias dienas – sekmadienį, rugpjūčio 4-ąją – Vietnamo Bien Hoa mieste baigėsi nuo liepos pradžios vykusi dominikonų ordino generalinė kapitula. Jos metu nauju ordino generaliniu vyresniuoju devynerių metų kadencijai buvo išrinktas filipinietis br. Gerard Francisco Parco Timoner.

Pirmas dominikonų kontaktas su Lietuva siekai tryliktojo amžiaus pirmąją pusę. Pasak tradicijos, apie 1230 m. Lietuvą aplankęs dominikonų misionierius šv. Hiacintas (Jackus). Lietuvos dominikonų provincija buvo įkurta septynioliktajame amžiuje ir vienu metu ji turėjo dešimtį vienuolynų. Šiandien nedidelė Lietuvos dominikonų bendruomenė, įsikūrusi Vilniuje prie šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, priklauso Prancūzijos dominikonų provincijai.

(JM / VaticanNews)

Skaityti 200 kartai