Facebook Image
Pirmadienis, 07 spalio 2019 20:13

Šv. Kamiliaus dukterų kongregacijos įkūrėja – šventoji (2019 10 07)

2019 m. spalio 13 d. popiežius Pranciškus Amazonijos regionui skirto sinodo metu penkis palaimintuosius paskelbs šventaisiais. Viena jų – šv. Kamiliaus dukterų kongregacijos įkūrėja Giuseppina Vannini.


Giuseppina Vannini gimė 1859 m. Romoje. Būdama ketverių neteko tėvo, o septynerių – ir motinos. Be tėvų likę trys vaikai buvo įvaikinti. Giuseppina ėmė rūpintis seserys vincentietės, jos seserimi – šv. Juozapo seserys, o brolį ėmėsi globoti dėdė.

Apsigyvenusi pas seseris vincentietes, Giuseppina ir pati greitai apsisprendė pašvęsti savo gyvenimą Dievui. Visgi, įstojusi į seserų vincentiečių kongregaciją, dėl silpnos sveikatos novicijatą Sienoje turėjo palikti. Grįžusi į Romą ji dalyvavo rekolekcijose, kuriose susipažino su tėvu Luigi Tezza. Jo dėka Giuseppina Vannini atrado šv. Kamiliaus dvasingumą – nusprendė sekti Kristumi, eidama šv. Kamiliaus pėdomis. Ji priėmė šv. Kamilijaus tretininkų škaplierių, o praėjus metams davė įžadus, kurių metu taip pat pasišventė ligonių tarnystei. Praėjus dar dvejiems metams, ji priėmė tėvo Tezza pasiūlymą kartu įkurti šv. Kamiliaus dukterų kongregaciją ir tapo jos vyresniąja.  

Vienuolijai buvo sudėtinga gyvuoti ne tik dėl sunkios finansinės padėties, bet taip pat ir dėl to, kad dėl popiežiaus Leono XIII sprendimo neleisti kurtis naujoms vienuolių bendruomenėms, kongregacija veikė neturėdama Bažnyčios patvirtinimo. Visgi, bendruomenė plėtėsi, įkūrė trejus naujus vienuolinius namus Italijoje, bei po vienerius Prancūzijoje, Belgijoje ir Argentinoje. Galiausiai, praėjus 16 metų nuo kongregacijos įkūrimo, ji buvo oficialiai pripažinta Katalikų Bažnyčios.

1910 m. generalinė vyresnioji apkeliavo savo vienuolijos namus Italijoje ir Prancūzijoje ir būdama 51-ių metų mirė.

Giuseppinos Vannini beatifikacijos byla buvo pradėta 1950 m., o beatifikacija įvyko 1994 m. spalio 16 d. Tėvas Luigi Tezza, kuriam kilo sumanymas įsteigti šv. Kamiliaus dukterų vienuoliją, palaimintuoju buvo paskelbtas 2001 m. lapkričio 4 d.

(AČ / VaticanNews)

Skaityti 171 kartai