Facebook Image
Antradienis, 25 gegužės 2010 16:34

„Šventosios Šeimos namų“ atidarymas Marijampolėje

„Šventosios Šeimos namai“ – 1935 m. pastatytas Šventosios Šeimos seserų kongregacijos seserims priklausantis pastatas, kuriame iki Antrojo pasaulinio karo veikė mergaičių amatų mokykla. Sovietinės okupacijos metu seserys namo neteko, jame veikė vaikų globos namai. 2007 m bendruomenė atgavo prastos būklės pastatą. Per trejus metus rėmėjų dėka suremontuotas rūsys ir pirmasis pastato aukštas. Gegužės 15 d. Šventosios Šeimos seserų kongregacijos seserys, jų bendradarbiai ir draugai rinkosi į „Šventosios Šeimos namų“ atidarymo šventę.

Šventė prasidėjo konferencija Marijampolės kolegijoje. Po Generalinės Vyresniosios ses. Paulinos Sigutės Kopalinskaitės pasveikinimo ses. Fausta Rasa Palaimaitė kalbėjo apie pašvęstąjį gyvenimą – koks tai pašaukimas, kuo jis išskirtinis, ką reiškia įžadai. Ses. Bernadeta Inga Lienytė pristatė istoriją – vienuolijos įkūrėjos Elžbietos Bendoravičiūtės asmenybę, bendruomenės įkūrimo priežastis ir aplinkybes, veiklą tuometinėje amatų mokykloje. Ses. Agnietė Lina Striokaitė pasakojo, kaip namas buvo atgautas ir remontuojamas, pristatė būsimos veiklos planą („Šventosios Šeimos namuose“ vyks vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sielovada – įvairūs kursai, rekolekcijos, maldos vakarai, popamokinis vaikų užimtumas, parodos ir kt.). Tarp pranešimų svečiai dalijosi, ką jiems reiškia bendravimas su seserimis. Gintas iš Vilkaviškio sakė: „Šitų seserų meilė nėra paslėpta giliai širdyje – todėl susitikimas su jomis daro įtaką gyvenimui.“

Po konferencijos Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje buvo švenčiamos šv. Mišios, jas celebravo Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Vilkaviškio dekanato dekanas Vytautas Gustaitis, svečiai kunigai. Arkivyskupas Luigi Bonazzi homilijos metu atkreipė dėmesį, kokia svarbi yra Šventosios Šeimos seserų kongregacijos misija – visur kurti šeimynišką aplinką. „Yra 30 seserų, 3 novicijos ir 1 kandidatė – atrodo nedaug, bet apaštalų buvo tik 12, o jie paskleidė Evangeliją visame pasaulyje,“ – sakė apaštalinis nuncijus.

Po šv. Mišių šventė persikėlė į „Šventosios Šeimos namus“ – po juostos perkirpimo, namų šventinimo, sveikinimų ir padėkų vyko agapė, svečių pasirodymai ir žaidimai kieme. Tiek iš seserų, tiek iš svečių trykštąs šeimyniškumas, paprastumas ir džiaugsmas buvo ženklas, kad Šventosios Šeimos dvasingumas tikrai plinta.

Plačiau apie „Šventosios Šeimos namus“ - http://www.seimosnamuose.lt/

Ses. Juozapa Živilė Mieliauskaitė

Skaityti 4796 kartai