Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]
Ketvirtadienis, 04 Vasario 2010 23:43

Trumpai apie Pašvęstųjų dieną Telšių vyskupijoje

Vasario 2 d. nuo ankstaus ryto iš visų Telšių vyskupijos kampelių, kur tik yra vienuolių, seserys ir broliai skubėjo į Žemaičių Kalvarijos baziliką švęsti brangią mums šventę – 14-ąją Pašvęstųjų dieną.

11.30 val. bazilikoje meldėmės Rožinį.
12.00 val. JE vyskupas Jonas Boruta SJ aukojo Šv. Mišių auką už pašaukimus ir pašauktuosius. Kartu koncelebravo 11 kunigų ir kunigų-vienuolių.

Po Šv. Mišių bazilikoje apėjome 20 stočių Kalvarijos Kalnus, apmąstydami Kristaus kančią ir atpirkimą.

Po bendros agapės, dalyvavome konferencijoje, kurią pravedė JE vyskupas Jonas Boruta SJ, dalinomės mintimis apie jaunimo atsiliepimą į pašaukimą. JE vyskupas visus apdalino įvairia religine literatūra.

Pabaigoje buvome pakviesti į Žemaičių Kalvarijos Kultūros centrą pažiūrėti filmą apie šv. Teresėlės relikvijų kelionę po Telšių vyskupiją.

ses. Edita Gedmintaitė

Skaityti 1709 kartai