Facebook Image
Šeštadienis, 20 spalio 2018 13:39

Vienuolijų vadovai: Kodėl moterys negali balsuoti Sinode? (2018 10 19)

Nors vyskupai turi sudaryti didžiąją balsuojančių Vyskupų Sinodo narių dalį, faktas, kad tai tik patariamasis balsas, reiškia, kad moterys turėtų būti pilnateisės narės kaip kunigai ar vienuoliai, sako trys kunigai, kurie turi balsavimo teisę.


Dominikonų, jėzuitų ir pranciškonų konventualų generaliniai vyresnieji, visi balsuojantys Sinodo nariai, apie tai kalbėjosi su žurnalistais 2018 m. spalio 15 d.

Kai Generalinių vyresniųjų sąjunga parinko kelis vienuolius tarp dešimties balsuojančių delegatų Vyskupų Sinode, jie sąmoningai norėjo pabrėžti, kad vyrų vienuolijos sudarytos tiek iš kunigų, tiek paprastų brolių, sako konventualų generalinis ministras. Kai vyresnieji išrinko brolį į 2015 m. Sinodą, buvo abejonių, ar jis bus patvirtintas Sinodo biuro, tačiau popiežius pasakė, kad jam būtų leista dalyvauti. Dabar toks klausimas liečia seseris vienuoles. Tai didelis iššūkis.

Vyrų ir moterų vienuolijų vyresniųjų sąjungos šį klausimą kelia kartu. Praėjusią savaitę susirinko grupelė vyresniųjų sąjungų atstovų aptarti, kaip galima šį klausimą pateikti ir spręsti. Jį planuojama toliau kelti kartu lapkritį vyksiančiame bendrame vienuolijų vyresniųjų susitikime.

Vyskupų Sinodo taisyklės numato, kad vyrų vienuolijų vyresniųjų sąjunga gali deleguoti 10 balsuojančių narių į Sinodą, o moterų vienuolijų vyresniųjų sąjungai tokia teisė nenumatyta. Tačiau popiežius skiria moteris vienuoles kaip stebėtojas ar ekspertes Sinode.

Tai Vyskupų Sinodas, tačiau jo taisyklės leidžia vienuolinio gyvenimo atstovams jame dalyvauti, tad jie turėtų būti tiek vyrai tiek moterys, pažymi dominikonų vienuolijos vyresnysis kun. Bruno Cadore, primindamas, kad Bažnyčioje 80 procentų pašvęstųjų yra moterys.

Kadangi Sinodas yra konsultacinis organas, jis nėra pririštas prie kunigystės šventimų, Ateityje, pasak dominikono, galėtų būti toks Sinodas, kuris sakytų: norime, kad dalyvautų tie, kurie bendradarbiauja su mumis pastoraciniame darbe, tad kviečiame ir pašvęstojo gyvenimo atstovus, žinodami, kad 80 procentų tarp jų – moterys, kurios darbuojasi švietimo, tikėjimo formacijos, pašaukimo sklaidos srityse. 

(DŽ / CNS)

Skaityti 159 kartai