Facebook Image
Penktadienis, 23 kovo 2018 22:14

Ypatingas Šv. Aloyzo Gonzagos, jaunimo globėjo, jubiliejus (2018 03 23)

2018 m. kovo 9 d. prasidėjo Šv. Aloyzo Gonzagos jubiliejus, kuris tęsis metus. Romoje esančioje Šv. Ignaco bažnyčioje, kurioje ilsisi jaunimo globėjo Aloyzo Gonzagos palaikai, ir jam dedikuotose bažnyčiose visame pasaulyje, bus galima pelnyti visuotinius atlaidus.

Šiais metais, besirengdama rudenį vyksiančiam Vyskupų Sinodui jaunimo tema, Bažnyčia pagerbia jaunimo globėją Aloyzą Gonzagą. Sinodo tema - „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“. Taip pat ir Jėzaus draugija nori per šio savo dvasinio sūnaus pavyzdį pabrėžti jaunimui kaip svarbu atpažinti, įsiklausant į Šv. Dvasią ir su jos pagalba atlikti konkrečius pasirinkimus gyvenime. Jėzuitai nori atskleisti Aloyzo asmenybę, kuri mokėjo gėrį paversti dar didesniu gėriu ir niekuomet – blogiu, kaip aktualų pavyzdį jaunimui. Šie jubiliejiniai metai bus ypatingas laikas patirti artimo meilės ir vidinės laisvės dovaną.

Jubiliejiniai metai bus pilni įvykių ir susitikimų su jėzuitais įvairiomis temomis – pašaukimas studijoms, drąsa pasirinkti, apisprendimas įsipareigoti politikoje, širdies laisvė, išganymas bendruomenėje.

Pradedant jubiliejinius metus buvo švenčiama iškilminga Eucharistija, per kurią jėzuitų vyresnysis t. Arturo Sosa pabrėžė, kaip laisva ir mokanti atpažinti širdis sukuria vidinę jaunystę bet kokiame amžiuje ir suteikia jėgų leistis į gyvenimo kelią bei įgyvendinti tai ką pasirinko. Jubiliejinių metų atidarymo renginiai prasidėjo mokyklų vaikų susitikimu su kunigu Luigi Ciotti, „Abele“ grupės kūrėju.

Kardinolas Mauro Piacenza, Apaštališkasis penitenciarijus, vadovaus birželio 21 d. vyksiančiai iškilmingai Eucharistijai, tą dieną minimas jaunojo Aloyzo iškeliavimas pas Viešpatį.  (Vatikano radijas)

Skaityti 319 kartai