Facebook Image

Popiežiaus Pranciškaus Tweet žinutės - 2018

Pope Francis

https://twitter.com/Pontifex

2018 metai

2018 m. sausio mėn.

2018 m. sausio 20 d.
„Nėra geresnių vaistų gydyti daugybei žaizdų už gailestingumo kupiną širdį.

2018 m. sausio 19 d.
„Būk pašlovintas, Viešpatie, už nuostabų Amazonijos tautų sukūrimą ir visą gamtos turtingumą, kurį šios žemės slepia!

2018 m. sausio 18 d.
„Evanagelijos žinia yra džiaugsmo šaltinis: džiaugsmo, kuris perduodamas iš kartos į kartą ir kurio paveldėtojai mes esame.

2018 m. sausio 17 d.
„Melskime Dievą drąsos prašyti atleidimo ir sugebėjimo išmokti klausyti, ką Jis sako.

2018 m. sausio 15 d.
„Prašau jus lydėti malda mano kelionę į Čilę ir Peru.

2018 m. sausio 14 d.
„Darbuokimės kartu, kad priimtume, apsaugotume, padrąsintume ir integruotume tuos, kurie buvo priversti palikti savo namus ir išgyvena labai didelius sunkumus.

2018 m. sausio 13 d.
„Neturime laukti, kol būsime tobuli, kad atsilieptume Viešpačiui, kuris mus kviečia, bet atvira širdimi priimti jo balsą.

2018 m. sausio 12 d.
„Susitikimas su Dievu ir su broliais neturi būti sutrukdytas mūsų lėtumo ir tingumo. Tai kvietimas šiandienai!

2018 m. sausio 11 d.
„Kas nekenčia kartu su kenčiančiu broliu, kad ir skirtingos religijos, kalbos ar kultūros, turi susirūpinti savo žmoniškumu.

2018 m. sausio 10 d.
„Kuo labiau esame įsišakniję Kristuje, tuo daugiau atrandame vidinės ramybės, net tarp įvairių kasdienybės prieštaravimų.

2018 m. sausio 9 d.
„Džiaugsminga siela yra kaip geras dirvožemis, kuriame bręsta gyvybė ir duoda gerus vaisius.

2018 m. sausio 8 d.
„Džiaugsmas, malda ir dėkingumas - tai trys laikysenos, kurios leidžia mums gyventi autentiška gyvenimą.

2018 m. sausio 7 d.
„Džiaukimės kartu su broliais Krikščioniškuose Rytuose, kruei šiandien švenčia Kalėdas.

2018 m. sausio 6 d.
„Krikštas dar gali būti vadinamas "apšvietimu", nes tikėjimas apšviečia širdį, leidžia matyti dalykus kitoję šviesoje.
„Kaip Trys karaliai tikintysis, tikėjimo raginamas, eina ieškoti Dievo slapčiausiose vietose, nes žino, kad ten jo laukia Viešpats.

2018 m. sausio 5 d.
„Dievas praeina dulkėtais mūsų gyvenimo keliais ir, suprasdamas mūsų meilės ir laimės ilgesį, pakviečia mus į džiaugsmą.

2018 m. sausio 4 d.
„Dievas tapo Kūdikiu, kad būtų arčiau kiekvieno laikmečio žmogaus, parodydamas jam savo begalinį švelnumą.

2018 m. sausio 3 d.
„Vardan Jėzaus galime savo liudijimu parodyti, kad taika yra įmanoma.

2018 m. sausio 2 d.
„Prakartėlės paprastume mes sutinkame ir kontempliuojame Dievo švelnumą, parodytą Kūdikėlyje Jėzuje.“

2018 m. sausio 1 d.
„Pasirūpinkime taikos daigais, kurie jau dygsta, ir paverskime mūsų miestus taikos dirbtuvėmis.“

Skaityti 98 kartai