Facebook Image
Teksto dydis

Popiežiaus Pranciškaus Tweet žinutės - 2019

Pope Francis

https://twitter.com/Pontifex

 

2019 m. sausio mėn.

2019 m. sausio 18 d.
„Saugokimės, kad mūsų širdis nebūtų sugedusi, vedanti į silpnadvasiškumą; kad nebūtų užkietėjusi, vedanti į užsisklendimą; kad nebūtų gundymų vergė, vedanti į kompromisų pilną krikščionio gyvenimą.“

2019 m. sausio 15 d.
„Tegul jūsų neišgąsdina kentėjimai, kuriuos matote. Nuneškite juos prie Kryžiaus ir prie Eucharistijos, kur galima pasisemti kantrios ir atjaučiančios meilės.“

2019 m. sausio 13 d.
„Krikštas yra geriausia kada nors mūsų gauta dovana: jo dėka mes priklausome Dievui, jis dovanoja mums išganymo džiaugsmą.“

2019 m. sausio 12 d.
„Mažumas yra laisvė. Kas yra mažas evangeline prasme, tas yra lengvas ir laisvas nuo bet kokio rūpinimosi padaryti įspūdį ir nuo bet kokios pretenzijos į pasisekimą.“

2019 m. sausio 11 d.
„Pirmas žingsnis į maldą - būti nuolankiu, eiti pas Tėvą ir sakyti: 'Pažvelk į mane, esu nusidėjėlis'. Tada Viešpats išklauso.“

2019 m. sausio 10 d.
„Pasaulio dvasią galima įveikti tikėjimo dvasia: tikint, kad Dievas yra tame brolyje ir toje seseryje, kurie yra šalia manęs.“

2019 m. sausio 7 d.
„Dievas Jėzuje tapo žmogumi ir atėjo gyventi mūsų gyvenimą. Palaikykime gyvą ryšį su Juo ir tarpusavyje. Gerų Kalėdų krikščioniškųjų Rytų broliams ir seserims.“

2019 m. sausio 5 d.
„Bažnyčia auga tyloje, maldoje ir gerais darbais, kurie ją liudija.“

2019 m. sausio 4 d.
„Jėzus yra Dievo dovana mums. Jeigu jį priimame, ir mes galime būti Dievo dovana kitiems.“

2019 m. sausio 1 d.
„Šiandien labiau negu bet kada mūsų visuomenei reikia "taikos amatininkų", Dievo Tėvo, kuris trokšta žmonių šeimos gėrio ir laimės, pasiuntinių ir liudytojų.“

Skaityti 35 kartai