Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]

Popiežiaus Pranciškaus Tweet žinutės - 2020

Pope Francis

https://twitter.com/Pontifex

 

2020 m. sausio mėn.

2020 m. sausio 26 d.
„Padarykime vietos Dievo Žodžiui! Kasdien perskaitykime keletą Šventojo Rašto eilučių. Pamatysime, kad Dievas yra arti mūsų, kad nušviečia mūsų sutemas, kad su meile kreipia mūsų gyvenimą į gilumas.“

2020 m. sausio 21 d.
„Mes, krikščionys, per krikštą esame patepti Viešpaties išrinkimu, tai gryna dovana. Šiandien prašykime Šventosios Dvasios, kad mokėtume ištikimai saugoti šią dovaną. Tai ir yra krikščioniškas šventumas.“

2020 m. sausio 18 d.
„Kas turi tikėjimą, jaučia didelį Dievo poreikį, ir savo trapume su visišku pasitikėjimu atsiduoda Jam.“

2020 m. sausio 17 d.
„Jėzus pažvelgia į paralyžiuotąjį ir eina prie esmės: 'Tau atleidžiamos nuodėmės'. Fizinė sveikata yra dovana, kurią turime saugoti, bet Viešpats mus moko, kad turime saugoti ir širdies sveikatą, dvasinę sveikatą.“

2020 m. sausio 16 d.
„Viešpats turi daug gailesčio, įsijaučia į mūsų problemas. Dažnai kartokime šią paprastą maldą: Viešpatie, esu nusidėjėlis, pasigailėk manęs, parodyk man savo gailestį.“

2020 m. sausio 15 d.
„Tegul Šventoji Dvasia mumyse visuose atgaivina pašaukimą būti drąsiais ir džiugiais evangelizuotojais.“

2020 m. sausio 14 d.
„Jėzus turėjo galią, nes sutapo jo mokymas ir darbai. Štai kuo pasireiškia galia: nuoseklumu ir liudijimu.“

2020 m. sausio 13 d.
„Krikščioniškame gyvenime nepakanka turėti žinių. Nepažinsime Dievo, jeigu neišeisime iš savęs, jeigu jo nesutiksime ir negarbinsime. Krikščioniškas gyvenimas - tai meilės su Dievu istorija.“

2020 m. sausio 12 d.
„Jėzaus krikšto šventėje iš naujo atraskime savo krikštą: kaip Jėzus yra mylimasis Tėvo Sūnus, taip ir mes, atgimę iš vandens ir Šventosios Dvasios, esame mylimi Dievo vaikai, daugybės kitų brolių broliai ir seserys.“

2020 m. sausio 11 d.
„Adoruodami duodame Viešpačiui galimybę perkeisti mus savo meile, nušviesti mūsų sutemas, suteikti mums jėgų silpnume ir drąsos išbandymuose.“

2020 m. sausio 10 d.
„Apaštalas Jonas mums kalba apie meilės pamatą: mes galime mylėti Dievą, nes jis pirmas mus pamilo. Tegul Šventoji Dvasia suteikia mums jėgų ir džiaugsmo mylėti brolius ir taip parodyti meilę, kuria mylime Dievą.“

2020 m. sausio 9 d.
„Jei neturime ramybės širdyje, kaip galime galvoti, kad bus taika pasaulyje? Stenkimės pasilikti Viešpatyje, o pasilikti - tai mylėti, mylėti mažuose dalykuose.“

2020 m. sausio 8 d.
„Adoruoti - tai atnešti savo gyvenimą Viešpačiui ir leisti Jam įeiti į mūsų gyvenimus. Tai padėti į pasaulį nužengti Jo paguodai ir leistis pripildomiems Jo švelnumo.“

2020 m. sausio 7 d.
„Daugybė žmonių gyvena nesuprasdami, kas vyksta jų širdyje. Prašykime malonės pasilikti Viešpatyje ir atskirti Dievo Dvasią nuo pasaulio dvasios, kad mūsų širdis galėtų būti mūsų susitikimo su Dievu vieta.“

2020 m. sausio 4 d.
„Turime tikėti, kad kitam žmogui, taip pat kaip ir mums, reikia taikos. Taikos nepasieksime, jeigu neturėsime vilties. Prašykime Viešpaties taikos dovanos!“

2020 m. sausio 2 d.
„Vos gimęs Jėzus įsižiūrėjo į savo Motinos veidą. Iš jos jis sulaukė pirmųjų glamonių, ji pirmoji nusišypsojo jam, o jis jai. Kartu su ja Jėzus pradėjo švelnumo revoliuciją. Bažnyčia, žvelgdama į Kūdikėlį Jėzų, yra pašaukta ją pratęsti.“

2020 m. sausio 1 d.
„Tegul Marija, taikos Kunigaikščio Motina ir visų žemės tautų Motina, mus lydi ir palaiko susitaikymo kelyje, žengiant žingsnį po žingsnio.“

Skaityti 101 kartai