Facebook Image

Popiežiaus Pranciškaus Tweet žinutės - 2021

Pope Francis

https://twitter.com/Pontifex

 

2021 m. balandžio mėn.

2021 m. balandžio 15 d.
„Net mirtis dreba, kai meldžiasi krikščionis, nes ji žino, kad kiekvienas besimeldžiantis turi už ją galingesnį sąjungininką - Prisikėlusį Viešpatį.“

2021 m. balandžio 11 d.
„Šiandien turime savęs paklausti: 'Ar aš, tiek kartų gavęs Dievo atleidimą, patyręs jo gailestingumą, esu gailestingas kitiems?' Negyvenkime vienpusiu tikėjimu, kuris priima, bet neduoda. Mūsų buvo pasigailėta, todėl tapkime gailestingi.“

2021 m. balandžio 8 d.
„Velykos yra svarbiausia mūsų tikėjimo šventė, nes tai mūsų išganymo šventė, Dievo meilės mums šventė.“

2021 m. kovo mėn.

2021 m. kovo 30 d.
„Kasdieniame kryžiaus kelyje sutinkame daugybės kenčiančių brolių ir seserų veidus. Nepraeikime pro šalį, teprisipildo širdis užuojautos, prisiartinkime prie jų.“

2021 m. kovo 28 d.
„Kas labiausiai stebina Viešpaties elgesyje ir jo Velykose? Faktas, kad jis pasiekia šlovę per pažeminimą. Jis triumfuoja priimdamas skausmą ir mirtį, kurių mes, siekdami, kad mumis žavėtųsi ir kad mus lydėtų sėkmė, norėtume išvengti.“

2021 m. kovo 23 d.
„Nešvaistykime veltui šios Gavėnios malonės laiko, pasiduodami įžūliai iliuzijai, kad mes patys galime pasirinkti, kada ir kaip atsigręžti į Viešpatį!“

2021 m. kovo 12 d.
„Raginu jus skirti laiko Dievo Žodžiui, sakramentams, pasninkui ir maldai, kad taip atnaujintume savo ryšį su Dievu, su savimi pačiais ir su artimu.“

2021 m. kovo 3 d.
„Mes niekada nebūtume išdrįsę tikėti į Dievą, kuris myli žmogų, jeigu nebūtume pažinę Jėzaus. Kuris Dievas yra pasiryžęs mirti už žmones? Kuris Dievas myli nuolatos ir kantriai, nereikalaudamas atsako į savo meilę?“

2021 m. kovo 1 d.
„Mes visi puikiai mokame nukryžiuoti kitus, kad tik patys išsigelbėtume. O Jėzus leidžiasi prikalamas, kad išmokytų mus neužkrauti blogio kitiems.“

2021 m. vasario mėn.

2021 m. vasario 28 d.
„Šiandienos Evangelija (Mk 9, 2-10) kviečia mus kontempliuoti Jėzaus atsimainymą. Tai raginimas prisiminti, ypač patiriant sunkius išbandymus, kad Viešpats prisikėlė ir neleidžia tamsai tarti paskutinio žodžio.“

2021 m. vasario 27 d.
„Susikaupime ir tylos maldoje mums dovanojama viltis tarsi vidinė šviesa, kuri nušviečia mūsų misijos iššūkius ir pasirinkimus. Štai kodėl nepaprastai svarbu susitelkti maldai ir slaptoje susitikti švelniosios meilės Tėvą (Mt 6, 6).“

2021 m. vasario 21 d.
„Gavėnioje Šventoji Dvasia ragina mus, kaip ir Jėzų, keliauti į dykumą (Mk 1, 12-15). Tai nėra fizinė vieta, bet egzistencinė erdvė, kur nutylama ir klausomasi Dievo žodžio, kad įvyktų tikras mūsų atsivertimas.“

2021 m. vasario 10 d.
„Kas meldžiasi, yra kaip įsimylėjėlis: jis visada, kur bebūtų, nešiojasi širdyje mylimą asmenį. Todėl galime melstis kiekvieną akimirką, kasdienybės įvykiuose: eidami, darbe, traukinyje... Melstis žodžiais ir širdies tyloje.“

2021 m. sausio mėn.

2021 m. sausio 28 d.
„Šventojo Rašto žodžiai buvo užrašyti ne tam, kad liktų įkalinti popieriuje, bet kad juos priimtų besimeldžiantis žmogus ir leistų jiems sudygti savo širdyje.“

2021 m. sausio 15 d.
„Kiekviename patarnavime, kiekviename mūsų gailestingumo darbe apsireiškia Dievas, tai jis pažvelgia į pasaulį.“

2021 m. sausio 10 d.
„Tėvas sako kiekvienam iš mūsų, kaip ir Jėzui: 'Tu esi mano Sūnus, numylėtinis'. Esame mylimi Dievo vaikai. Tai mūsų tapatybės esmė. Tai dvasinio gyvenimo išeities taškas, ir tai mums primena pirmasis viešas Jėzaus gestas.“

2021 m. sausio 9 d.
„Kalėdos praeina. Bet turime grįžti į šeimos gyvenimą, į darbą perkeisti, turime grįžti garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką girdėjome ir matėme. Turime nešti pasauliui džiaugsmo žinią: Jėzus yra mūsų Išganytojas.“

2021 m. sausio 3 d.
„Jėzus yra amžinasis Dievo žodis, kuris nuo amžių mąsto apie mus ir trokšta bendrauti su mumis.“

Skaityti 253 kartai