Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Iš kur atsiranda šventieji?

Kai sakome, kad Bažnyčia ką nors paskelbė šventuoju, norime paprasčiausiai pasakyti, jog ji pripažįsta, kad tas asmuo yra šventas. O kas jį padarė šventu? Ne Bažnyčia. Šventu jį padarė Dievas. Būti šventais – reiškia būti viena su Dievu, būti meile, kaip Jis yra Meilė, ir gyventi Jo gyvenimą, gyventi meilėje.

O kas gali mus išmokyti gyventi kaip Dievas ir kas duoda sugebėjimą ir jėgų mylėti kaip Jis myli? Tik Jėzus, kuris yra viena su Tėvu ir kuris atėjo iš dangaus į žemę, gali padėti mums pažinti tikrąją meilės prasmę. Todėl ir kviečia mus sekti Juo, būti su Juo, savo gyvybę teikiančiais žodžiais moko mus gyventi taip, kaip gyvena Tėvas, kuris myli pirmas, myli visus, atleidžia visada… Jėzus nori, kad mes būtume tokie tobuli meilėje, kaip Tėvas, kaip Dievas, kuris yra Meilė.

Bet ar mes galime iš tikrųjų tapti viena su Jėzumi taip, kad būtume kaip Jis ir Jame viena su Tėvu, tai yra, gyventume meilėje? Taip, dėka Šventosios Dvasios, kuri lieja į mūsų širdis meilę. Tad net ir mūsų meilės atsiliepimas į Dievo meilę yra Dievo dovana. Krikščionis yra šventas, kadangi Tėvas per Jėzų Šventojoje Dvasioje teikia jam savo gyvybę. Todėl Šventasis Paulius savo laiškuose vadina “šventaisiais” visus krikščionis.

Bažnyčia nedaro šventųjų, ji apsiriboja tuo, kad pripažįsta žmones šventaisiais ir pasiūlo juos kaip sektiną pavyzdį. Ir vis dėlto yra tiesa, kad Bažnyčia kuria šventuosius, turint galvoje, kad visa krikščionių bendruomenė padeda tapti šventais. Jei būti šventu reiškia būti meile, kaip Dievas, kuris yra Meilė, negalime pamiršti, kad Dievas yra Meilė todėl, kad tarp Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios cirkuliuoja meilė; kiekvienas iš jų Trijų gyvena tarpusavio meile ir negali būti “šventas” be kitų.

Tad vienintelis būdas, kaip gyventi Dievui būdinga meile, yra palaikyti glaudžius savitarpio ryšius, eiti kartu paskui Jėzų. Iš to kyla nesiliaujantys Šventojo Pauliaus raginimai padėti vieni kitiems, nešioti vieni kitų naštas, atleisti vieni kitiems, melstis vieni už kitus… Sakydamas: “Esate šventi”, jis taip pat labai aiškiai kviečia: “Būkite šventi”, kitaip tariant, tinkamai elkitės su meilės dovana, kurią gavote. Būtent taip tampama šventais, tampama tuo, kuo esama, kartu su visa krikščionių bendruomene. Šventaisiais netampama po vieną. Mūsų tarpe, kaip ir Trejybėje, viskas remiasi santykiu “vieni kitus”.

T. Fabio Ciardi, OMI

Skaityti 16025 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • III Advento sekmadienis (B)

  Prašyti nuolatinio troškimo „daugiau“ dėl Jėzaus

  Jn 1, 6-8. 19-28

  *   Įsižiūrėsiu į Jono Krikštytojo laikyseną. Jis yra paprastas ir neturtingas žmogus. Žvelgdamas į jį įsisąmoninsiu, kad Dievas ir mano gyvenime gali pasinaudoti paprastais ir silpnais asmenimis, kad pažadintų manyje Jėzaus troškimą.

  *   Kas man buvo Dievo siųstasis Jonas Krikštytojas? Prisiminsiu žmones, kurie yra labai svarbūs mano dvasiniame gyvenime ir kurie įliejo į mano širdį daug dieviškos šviesos. Prisiminsiu juos su giliu dėkingumu Dievo akivaizdoje.

  *   „Ką sakai apie save?“ Atkreipsiu dėmesį į Jono Krikštytojo ryžtingumą ir nuolankumą, liudijant savo tikėjimą. Jono žodžiai atskleidžia jo dvasios jėgą ir tikrumą dėl gauto pašaukimo.

  *   Dievo akivaizdoje sąžiningai paklausiu savęs: „Ką aš sakau apie save?“ Koks yra mano pašaukimo paveikslas? Ar teisingai atpažinau savo gyvenimo pašaukimą? Ar jaučiuosi gyvenime esantis savo vietoje ir ar tikiu, kad ta vieta man yra skirta paties Dievo?

  *   Įdėmiai įsiklausysiu į Jono pokalbį su fariziejų pasiuntiniais. Pastebėsiu, su kokiu aiškumu ir tikrumu jis kalba apie Išganytoją. Jonas nesutelkia dėmesio į save. Žino, kad yra tik „balsas“, kuriuo Dievas pasinaudoja savo planų įvykdymui.

  *   Ar savo troškimuose, veiksmuose ir pokalbiuose neieškau savęs? Ar „nesinaudoju“ Dievu ieškodamas sau garbės?

  *   Nuoširdžiame pokalbyje su Jėzumi prašysiu Jo, kad nebijočiau liudyti apie Jį ir tada, kai būsiu tik „tyruose šaukiančiojo balsas“. Dienos bėgyje širdyje kartosiu maldą: „Jėzau, trokštu viską statyti tik ant tavo Žodžio“.

Loading Player...