Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės, kad išdrįstume rinktis saikingą ir aplinką tausojantį gyvenimo būdą,
  džiaugdamiesi jaunimu, kuris ryžtingai dėl to stengiasi.

Iš kur atsiranda šventieji?

Kai sakome, kad Bažnyčia ką nors paskelbė šventuoju, norime paprasčiausiai pasakyti, jog ji pripažįsta, kad tas asmuo yra šventas. O kas jį padarė šventu? Ne Bažnyčia. Šventu jį padarė Dievas. Būti šventais – reiškia būti viena su Dievu, būti meile, kaip Jis yra Meilė, ir gyventi Jo gyvenimą, gyventi meilėje.

O kas gali mus išmokyti gyventi kaip Dievas ir kas duoda sugebėjimą ir jėgų mylėti kaip Jis myli? Tik Jėzus, kuris yra viena su Tėvu ir kuris atėjo iš dangaus į žemę, gali padėti mums pažinti tikrąją meilės prasmę. Todėl ir kviečia mus sekti Juo, būti su Juo, savo gyvybę teikiančiais žodžiais moko mus gyventi taip, kaip gyvena Tėvas, kuris myli pirmas, myli visus, atleidžia visada… Jėzus nori, kad mes būtume tokie tobuli meilėje, kaip Tėvas, kaip Dievas, kuris yra Meilė.

Bet ar mes galime iš tikrųjų tapti viena su Jėzumi taip, kad būtume kaip Jis ir Jame viena su Tėvu, tai yra, gyventume meilėje? Taip, dėka Šventosios Dvasios, kuri lieja į mūsų širdis meilę. Tad net ir mūsų meilės atsiliepimas į Dievo meilę yra Dievo dovana. Krikščionis yra šventas, kadangi Tėvas per Jėzų Šventojoje Dvasioje teikia jam savo gyvybę. Todėl Šventasis Paulius savo laiškuose vadina “šventaisiais” visus krikščionis.

Bažnyčia nedaro šventųjų, ji apsiriboja tuo, kad pripažįsta žmones šventaisiais ir pasiūlo juos kaip sektiną pavyzdį. Ir vis dėlto yra tiesa, kad Bažnyčia kuria šventuosius, turint galvoje, kad visa krikščionių bendruomenė padeda tapti šventais. Jei būti šventu reiškia būti meile, kaip Dievas, kuris yra Meilė, negalime pamiršti, kad Dievas yra Meilė todėl, kad tarp Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios cirkuliuoja meilė; kiekvienas iš jų Trijų gyvena tarpusavio meile ir negali būti “šventas” be kitų.

Tad vienintelis būdas, kaip gyventi Dievui būdinga meile, yra palaikyti glaudžius savitarpio ryšius, eiti kartu paskui Jėzų. Iš to kyla nesiliaujantys Šventojo Pauliaus raginimai padėti vieni kitiems, nešioti vieni kitų naštas, atleisti vieni kitiems, melstis vieni už kitus… Sakydamas: “Esate šventi”, jis taip pat labai aiškiai kviečia: “Būkite šventi”, kitaip tariant, tinkamai elkitės su meilės dovana, kurią gavote. Būtent taip tampama šventais, tampama tuo, kuo esama, kartu su visa krikščionių bendruomene. Šventaisiais netampama po vieną. Mūsų tarpe, kaip ir Trejybėje, viskas remiasi santykiu “vieni kitus”.

T. Fabio Ciardi, OMI

Skaityti 18308 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXV eilinės savaitės penktadienis

  Prašyti gilaus ryšio su Jėzumi ir ištikimybės Jam

  Lk 9, 18-22

  *   Atsisėsiu šalia Jėzaus, kuris meldžiasi vienas nuošaliai. Kontempliuosiu Jo susikaupimą, sotinsiuos Jo vidiniu susivienijimu su Tėvu. Paprašysiu Jo, kad padėtų man atrasti tylą ir susikaupimą meditacijos metu.

  *   Sugrįšiu su Jėzumi pas mokinius. Išgirsiu klausimą, kurį Jėzus netrukus užduoda: „Kuo mane laiko žmonės?“ Stebėsiu mokinių reakciją. Įsiklausysiu į jų atsakymus.

  *   Įsivaizduosiu, kad Jėzus ateina pas mane ir užduoda panašų klausimą: „Kuo mane laiko žmonės, su kuriais gyveni kasdienybėje?“ Prisiminsiu artimiausius savo žmones. Kurie iš jų labiausiai mane priartina prie Jėzaus, o kurie nuo Jo atitolina?

  *   Nuoširdžiai  prisiglausiu prie Jėzaus. Leisiu Jam pažvelgti tiesiai man į akis, giliai į mano širdį. Išgirsiu Jo tylų, pilną meilės klausimą: „Kas AŠ esu tau?“

  *   Su tuo Jėzaus klausimu pasiliksiu ilgesnį laiką. Leisiu, kad mano protas, siela ir širdis ieškotų atsakymo. Įsiklausysiu į savo vidinius išgyvenimus. Atsakysiu Jėzui, kaip iš tikrųjų yra (kas Jis yra man), o ne taip, kaip norėčiau, kad būtų.

  *   Jėzus man primena, kad kelias į gyvenimo pilnatvę dažnai veda per daugybę kančių. Kokius širdies ir proto virpesius sukelia man Jėzaus kančios atskleidimas? Nuoširdžiame pokalbyje pasakysiu Jam apie savo baimes, neramybę, priešinimąsi.

  *   Visa širdimi priglusiu prie Jėzaus ir kartosiu: „Kad ir kas vyktų mano gyvenime, žinau, kad Tu esi mano Viešpats. Pasitikiu Tavimi!“