Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Iš kur atsiranda šventieji?

Kai sakome, kad Bažnyčia ką nors paskelbė šventuoju, norime paprasčiausiai pasakyti, jog ji pripažįsta, kad tas asmuo yra šventas. O kas jį padarė šventu? Ne Bažnyčia. Šventu jį padarė Dievas. Būti šventais – reiškia būti viena su Dievu, būti meile, kaip Jis yra Meilė, ir gyventi Jo gyvenimą, gyventi meilėje.

O kas gali mus išmokyti gyventi kaip Dievas ir kas duoda sugebėjimą ir jėgų mylėti kaip Jis myli? Tik Jėzus, kuris yra viena su Tėvu ir kuris atėjo iš dangaus į žemę, gali padėti mums pažinti tikrąją meilės prasmę. Todėl ir kviečia mus sekti Juo, būti su Juo, savo gyvybę teikiančiais žodžiais moko mus gyventi taip, kaip gyvena Tėvas, kuris myli pirmas, myli visus, atleidžia visada… Jėzus nori, kad mes būtume tokie tobuli meilėje, kaip Tėvas, kaip Dievas, kuris yra Meilė.

Bet ar mes galime iš tikrųjų tapti viena su Jėzumi taip, kad būtume kaip Jis ir Jame viena su Tėvu, tai yra, gyventume meilėje? Taip, dėka Šventosios Dvasios, kuri lieja į mūsų širdis meilę. Tad net ir mūsų meilės atsiliepimas į Dievo meilę yra Dievo dovana. Krikščionis yra šventas, kadangi Tėvas per Jėzų Šventojoje Dvasioje teikia jam savo gyvybę. Todėl Šventasis Paulius savo laiškuose vadina “šventaisiais” visus krikščionis.

Bažnyčia nedaro šventųjų, ji apsiriboja tuo, kad pripažįsta žmones šventaisiais ir pasiūlo juos kaip sektiną pavyzdį. Ir vis dėlto yra tiesa, kad Bažnyčia kuria šventuosius, turint galvoje, kad visa krikščionių bendruomenė padeda tapti šventais. Jei būti šventu reiškia būti meile, kaip Dievas, kuris yra Meilė, negalime pamiršti, kad Dievas yra Meilė todėl, kad tarp Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios cirkuliuoja meilė; kiekvienas iš jų Trijų gyvena tarpusavio meile ir negali būti “šventas” be kitų.

Tad vienintelis būdas, kaip gyventi Dievui būdinga meile, yra palaikyti glaudžius savitarpio ryšius, eiti kartu paskui Jėzų. Iš to kyla nesiliaujantys Šventojo Pauliaus raginimai padėti vieni kitiems, nešioti vieni kitų naštas, atleisti vieni kitiems, melstis vieni už kitus… Sakydamas: “Esate šventi”, jis taip pat labai aiškiai kviečia: “Būkite šventi”, kitaip tariant, tinkamai elkitės su meilės dovana, kurią gavote. Būtent taip tampama šventais, tampama tuo, kuo esama, kartu su visa krikščionių bendruomene. Šventaisiais netampama po vieną. Mūsų tarpe, kaip ir Trejybėje, viskas remiasi santykiu “vieni kitus”.

T. Fabio Ciardi, OMI

Skaityti 17671 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • Rugpjūčio 22 d.

  Švč. M. Marija Karalienė

  Prašyti laisvos, pasiruošusios priimti Dievo valią, širdies

  Lk 1, 26-38

  *   Ta, kurią šiandien pagerbiame kaip Karalienę, buvo eilinė, paprasta moteris. Dabar yra Karalienė, nes leido, kad Joje karaliautų Dievo žodis ir Jo planai. Meditacijos pradžioje paprašysiu Marijos, kad leistų man giliai pažvelgti į Jos išgyvenimus Nazarete.

  *   Prisiartinsiu prie Marijos. Pasikalbėsiu su Ja apie Jos gyvenimo su Juozapu planus dar prieš Apreiškimą, apie Jos mergaitiškus troškimus ir siekius. Apie ką labiausiai norėčiau Jos dabar paklausti?

  *   Marija yra kukli jauna mergina. Jos kasdienybė mažame Nazarete yra pilka ir paprasta. Kontempliuosiu tylų Marijos gyvenimą, kurį mato ir myli Dievas. Ji yra pilna Jo malonės. Ar aš dabar gyvenu pašvenčiamosios malonės būsenoje?

  *   Žvelgsiu į Mariją, kuri sutrikusi klausosi angelo žodžių. Įsisąmoninsiu, kad Dievo valia pasirodo kitokia, negu jie su Juozapu buvo suplanavę. Marija neatmeta sunkių, nesuprantamų Dievo žodžių. Ji apsvarsto juos ir klausia.

  *   Prisiminsiu tokius momentus, kai turėjau padaryti labai svarbius gyvenimo apsisprendimus. Ar tokiais momentais sugebėjau melstis ir prašyti Dievo šviesos? Kaip elgiuosi su Dievo įkvėpimais, ypač tais, kuriuos man sunku priimti?

  *   Marija sutinka su Dievo planu, kad Ji taptų Išganytojo Motina. Žmogiškai visa ta situacija jai yra nesuprantama. Bet Ji tiki Dievo planais, nepaisant visų kylančių klausimų. Tiki, kad Dievui nėra negalimų dalykų.

  *   Nuoširdžioje maldoje pavesiu Marijai save su visu savo praėjusiu gyvenimu, su visais savo troškimais ir planais. Mąstymo  pabaigoje sukalbėsiu „Sveika Marija“.   

Loading Player...