Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Iš kur atsiranda šventieji?

Kai sakome, kad Bažnyčia ką nors paskelbė šventuoju, norime paprasčiausiai pasakyti, jog ji pripažįsta, kad tas asmuo yra šventas. O kas jį padarė šventu? Ne Bažnyčia. Šventu jį padarė Dievas. Būti šventais – reiškia būti viena su Dievu, būti meile, kaip Jis yra Meilė, ir gyventi Jo gyvenimą, gyventi meilėje.

O kas gali mus išmokyti gyventi kaip Dievas ir kas duoda sugebėjimą ir jėgų mylėti kaip Jis myli? Tik Jėzus, kuris yra viena su Tėvu ir kuris atėjo iš dangaus į žemę, gali padėti mums pažinti tikrąją meilės prasmę. Todėl ir kviečia mus sekti Juo, būti su Juo, savo gyvybę teikiančiais žodžiais moko mus gyventi taip, kaip gyvena Tėvas, kuris myli pirmas, myli visus, atleidžia visada… Jėzus nori, kad mes būtume tokie tobuli meilėje, kaip Tėvas, kaip Dievas, kuris yra Meilė.

Bet ar mes galime iš tikrųjų tapti viena su Jėzumi taip, kad būtume kaip Jis ir Jame viena su Tėvu, tai yra, gyventume meilėje? Taip, dėka Šventosios Dvasios, kuri lieja į mūsų širdis meilę. Tad net ir mūsų meilės atsiliepimas į Dievo meilę yra Dievo dovana. Krikščionis yra šventas, kadangi Tėvas per Jėzų Šventojoje Dvasioje teikia jam savo gyvybę. Todėl Šventasis Paulius savo laiškuose vadina “šventaisiais” visus krikščionis.

Bažnyčia nedaro šventųjų, ji apsiriboja tuo, kad pripažįsta žmones šventaisiais ir pasiūlo juos kaip sektiną pavyzdį. Ir vis dėlto yra tiesa, kad Bažnyčia kuria šventuosius, turint galvoje, kad visa krikščionių bendruomenė padeda tapti šventais. Jei būti šventu reiškia būti meile, kaip Dievas, kuris yra Meilė, negalime pamiršti, kad Dievas yra Meilė todėl, kad tarp Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios cirkuliuoja meilė; kiekvienas iš jų Trijų gyvena tarpusavio meile ir negali būti “šventas” be kitų.

Tad vienintelis būdas, kaip gyventi Dievui būdinga meile, yra palaikyti glaudžius savitarpio ryšius, eiti kartu paskui Jėzų. Iš to kyla nesiliaujantys Šventojo Pauliaus raginimai padėti vieni kitiems, nešioti vieni kitų naštas, atleisti vieni kitiems, melstis vieni už kitus… Sakydamas: “Esate šventi”, jis taip pat labai aiškiai kviečia: “Būkite šventi”, kitaip tariant, tinkamai elkitės su meilės dovana, kurią gavote. Būtent taip tampama šventais, tampama tuo, kuo esama, kartu su visa krikščionių bendruomene. Šventaisiais netampama po vieną. Mūsų tarpe, kaip ir Trejybėje, viskas remiasi santykiu “vieni kitus”.

T. Fabio Ciardi, OMI

Skaityti 17716 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXIX eilinės savaitės ketvirtadienis

  Prašyti Jėzaus meile liepsnojančios ir Jo troškimais pripildytos širdies

  Lk 12, 49-53

  *   Kontempliuosiu Jėzų, kuris išsako man savo giliausius troškimus ir stiprius išgyvenimus. Pakviesiu Jį į savo meditaciją tam, kad įeičiau į ją persmelktas Jo troškimais ir jausmais.

  *   Jėzus prisipažįsta man, kad labai trokšta, jog „jau liepsnotų“ manyje Jo ugnis – meilės ugnis. Ką galiu pasakyti apie savo širdies degimą? Ar gyvenu stipriu troškimu mylėti Jėzų?

  *   Pakviesiu Jėzų, kad uždegtų savo meile visus mano santykius, kurie yra šalti, abejingi, sužeisti. Jis nori priimti kraujo krikštą tam, kad išgydytų visas mano gyvenimo vietas, kurios „kraujuoja“. Atiduosiu jas Jam su tikėjimu.

  *   Jėzaus ramybė nereiškia bet kokia kaina išsirūpintos „šventos ramybės“. Tikroji ramybė yra teisingų ir paklusnių apsisprendimų vaisius. Tai  džiaugsmas širdies, kuri pajėgia rinktis gėrį ir atmesti blogį.

  *   Atpažinsiu savo širdyje svarbiausius gyvenimo pasirinkimus, kuriuos iki šiol esu padaręs. Kokiomis intencijomis tada vadovavausi? Ar atrandu savyje širdies ramybę, kai mąstau apie realizuotus apsisprendimus? Ko norėčiau prašyti Jėzaus?

  *   Gyvenimas su Jėzumi reikalauja iš manęs radikalių pasirinkimų netgi tada, kai stovėjimas Jo pusėje ves į skilimą tarp artimųjų, manęs atmetimą. Prašysiu Jėzaus ryžto ir aiškumo įgyvendinant evangelinius pasirinkimus.

  *   Priglusiu prie Jėzaus ir intymiame pokalbyje patikėsiu Jam artimiausius man asmenis, kurie nesugeba atsiverti Evangelijai ir gyvena susiskaldę savo viduje. Melsiu už juos: „Jėzau, uždek juos ir perkeisk juos savo troškimais“.

Loading Player...