Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Iš kur atsiranda šventieji?

Kai sakome, kad Bažnyčia ką nors paskelbė šventuoju, norime paprasčiausiai pasakyti, jog ji pripažįsta, kad tas asmuo yra šventas. O kas jį padarė šventu? Ne Bažnyčia. Šventu jį padarė Dievas. Būti šventais – reiškia būti viena su Dievu, būti meile, kaip Jis yra Meilė, ir gyventi Jo gyvenimą, gyventi meilėje.

O kas gali mus išmokyti gyventi kaip Dievas ir kas duoda sugebėjimą ir jėgų mylėti kaip Jis myli? Tik Jėzus, kuris yra viena su Tėvu ir kuris atėjo iš dangaus į žemę, gali padėti mums pažinti tikrąją meilės prasmę. Todėl ir kviečia mus sekti Juo, būti su Juo, savo gyvybę teikiančiais žodžiais moko mus gyventi taip, kaip gyvena Tėvas, kuris myli pirmas, myli visus, atleidžia visada… Jėzus nori, kad mes būtume tokie tobuli meilėje, kaip Tėvas, kaip Dievas, kuris yra Meilė.

Bet ar mes galime iš tikrųjų tapti viena su Jėzumi taip, kad būtume kaip Jis ir Jame viena su Tėvu, tai yra, gyventume meilėje? Taip, dėka Šventosios Dvasios, kuri lieja į mūsų širdis meilę. Tad net ir mūsų meilės atsiliepimas į Dievo meilę yra Dievo dovana. Krikščionis yra šventas, kadangi Tėvas per Jėzų Šventojoje Dvasioje teikia jam savo gyvybę. Todėl Šventasis Paulius savo laiškuose vadina “šventaisiais” visus krikščionis.

Bažnyčia nedaro šventųjų, ji apsiriboja tuo, kad pripažįsta žmones šventaisiais ir pasiūlo juos kaip sektiną pavyzdį. Ir vis dėlto yra tiesa, kad Bažnyčia kuria šventuosius, turint galvoje, kad visa krikščionių bendruomenė padeda tapti šventais. Jei būti šventu reiškia būti meile, kaip Dievas, kuris yra Meilė, negalime pamiršti, kad Dievas yra Meilė todėl, kad tarp Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios cirkuliuoja meilė; kiekvienas iš jų Trijų gyvena tarpusavio meile ir negali būti “šventas” be kitų.

Tad vienintelis būdas, kaip gyventi Dievui būdinga meile, yra palaikyti glaudžius savitarpio ryšius, eiti kartu paskui Jėzų. Iš to kyla nesiliaujantys Šventojo Pauliaus raginimai padėti vieni kitiems, nešioti vieni kitų naštas, atleisti vieni kitiems, melstis vieni už kitus… Sakydamas: “Esate šventi”, jis taip pat labai aiškiai kviečia: “Būkite šventi”, kitaip tariant, tinkamai elkitės su meilės dovana, kurią gavote. Būtent taip tampama šventais, tampama tuo, kuo esama, kartu su visa krikščionių bendruomene. Šventaisiais netampama po vieną. Mūsų tarpe, kaip ir Trejybėje, viskas remiasi santykiu “vieni kitus”.

T. Fabio Ciardi, OMI

Skaityti 17666 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XX eilinės savaitės antradienis

  Prašyti širdies, kuri labiau už viską trokšta ir ieško Jėzaus

  Mt 19, 23-30

  *   Atsistosiu tarp mokinių, arti Jėzaus, kuris du kartus pakartoja, kad sunku turtuoliui įeiti į dangaus karalystę. Kokius jausmus mano širdyje sužadina šie Jėzaus žodžiai?

  *   Paklausiu savęs apie savo turtus. Prie ko labiausiai esu prisirišęs? Atkreipsiu dėmesį į savo prisirišimus prie didelių ir mažų dalykų. Kas mane daro nelaisvą? Ar yra tokių vertybių, kurias iškeliu aukščiau už Jėzų?

  *   Kreipsiuosi į Jėzų kaip mokiniai, su nuoširdžiu klausimu: „Kaip galiu išsilaisvinti iš savo priklausomybių?“ Ką man sunkiausia atiduoti Jėzui? Iš ko negaliu išsilaisvinti? Apie tai pasikalbėsiu su Jėzumi.

  *   Pažvelgsiu į Jėzų, kuris man sako: „Kas tau yra neįmanoma, tai įmanoma Dievui“. Įsisąmoninsiu, kad nėra manyje tokios priklausomybės, iš kurios Jėzus negalėtų manęs išvaduoti. Ko labiausiai norėčiau Jo paprašyti?

  *   Ar žvelgdamas Jėzui į akis, galėčiau pasakyti: „Štai dėl Tavęs palikau viską ir seku Tavimi“? Pažvelgsiu į savo gyvenimo pagrindinį apsisprendimą. Ar galiu pasakyti, kad pasirinkau Jėzų? Ar darydamas sprendimus, pasirinkimus atsižvelgiu į Jį?

  *   Įsiklausysiu į Jėzaus pažadą: visa, ką ryžtuosi dėl Jo prarasti, duos šimtą kartų daugiau džiaugsmo jau čia žemėje ir amžinybėje. Ar atsimenu kokią nors patirtį iš savo gyvenimo, kurioje išsipildė šis Jėzaus pažadas?

  *   Priglusiu prie Jėzaus ir prašysiu meilės bei beribio pasitikėjimo Jo pažadu. Šiandien dažnai kartosiu: „Be Tavęs nėra man laimės“.

Loading Player...