Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Iš kur atsiranda šventieji?

Kai sakome, kad Bažnyčia ką nors paskelbė šventuoju, norime paprasčiausiai pasakyti, jog ji pripažįsta, kad tas asmuo yra šventas. O kas jį padarė šventu? Ne Bažnyčia. Šventu jį padarė Dievas. Būti šventais – reiškia būti viena su Dievu, būti meile, kaip Jis yra Meilė, ir gyventi Jo gyvenimą, gyventi meilėje.

O kas gali mus išmokyti gyventi kaip Dievas ir kas duoda sugebėjimą ir jėgų mylėti kaip Jis myli? Tik Jėzus, kuris yra viena su Tėvu ir kuris atėjo iš dangaus į žemę, gali padėti mums pažinti tikrąją meilės prasmę. Todėl ir kviečia mus sekti Juo, būti su Juo, savo gyvybę teikiančiais žodžiais moko mus gyventi taip, kaip gyvena Tėvas, kuris myli pirmas, myli visus, atleidžia visada… Jėzus nori, kad mes būtume tokie tobuli meilėje, kaip Tėvas, kaip Dievas, kuris yra Meilė.

Bet ar mes galime iš tikrųjų tapti viena su Jėzumi taip, kad būtume kaip Jis ir Jame viena su Tėvu, tai yra, gyventume meilėje? Taip, dėka Šventosios Dvasios, kuri lieja į mūsų širdis meilę. Tad net ir mūsų meilės atsiliepimas į Dievo meilę yra Dievo dovana. Krikščionis yra šventas, kadangi Tėvas per Jėzų Šventojoje Dvasioje teikia jam savo gyvybę. Todėl Šventasis Paulius savo laiškuose vadina “šventaisiais” visus krikščionis.

Bažnyčia nedaro šventųjų, ji apsiriboja tuo, kad pripažįsta žmones šventaisiais ir pasiūlo juos kaip sektiną pavyzdį. Ir vis dėlto yra tiesa, kad Bažnyčia kuria šventuosius, turint galvoje, kad visa krikščionių bendruomenė padeda tapti šventais. Jei būti šventu reiškia būti meile, kaip Dievas, kuris yra Meilė, negalime pamiršti, kad Dievas yra Meilė todėl, kad tarp Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios cirkuliuoja meilė; kiekvienas iš jų Trijų gyvena tarpusavio meile ir negali būti “šventas” be kitų.

Tad vienintelis būdas, kaip gyventi Dievui būdinga meile, yra palaikyti glaudžius savitarpio ryšius, eiti kartu paskui Jėzų. Iš to kyla nesiliaujantys Šventojo Pauliaus raginimai padėti vieni kitiems, nešioti vieni kitų naštas, atleisti vieni kitiems, melstis vieni už kitus… Sakydamas: “Esate šventi”, jis taip pat labai aiškiai kviečia: “Būkite šventi”, kitaip tariant, tinkamai elkitės su meilės dovana, kurią gavote. Būtent taip tampama šventais, tampama tuo, kuo esama, kartu su visa krikščionių bendruomene. Šventaisiais netampama po vieną. Mūsų tarpe, kaip ir Trejybėje, viskas remiasi santykiu “vieni kitus”.

T. Fabio Ciardi, OMI

Skaityti 17729 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXXIII eilinės savaitės antradienis

  Prašyti gilaus troškimo kiekvieną dieną susitikti su Jėzumi

  Lk 19, 1-10

  *   Prisijungsiu prie minios, kuri Jericho mieste sveikina Jėzų. Aplink jį spūstis. Žmonės vienas per kitą stengiasi pamatyti ir paliesti Jėzų. Sutelksiu žvilgsnį į Zachiejų, kuris įsiropščia į medį, norėdamas pamatyti Mokytoją.

  *   Apmąstysiu savo susitikimus su Jėzumi. Išvysiu save šventose Mišiose, išpažintyje, asmeninėje maldoje. Ar Jėzus man yra gyvas, mylimas Asmuo, su kuriuo trokštu susitikti?

  *   Nukreipsiu žvilgsnį į Jėzų, kuris minioje pastebi Zachiejų, viešą nusidėjėlį, nemėgstamą mieste muitininką. Stebėsiu, kaip Jėzus su meile žvelgia į jį ir visų akivaizdoje sako, kad nori svečiuotis jo namuose.

  *   Žiūrėsiu į Zachiejų, į jo skubėjimą ir džiaugsmą, su kuriuo priima Jėzų. Matysiu nustebusius žmones, kurie nepajėgia priimti Jėzaus poelgio.

  *   Jėzus kasdieną žvelgia su meile į mane. Myli mane tokį, koks esu. Galiu, kaip Zachiejus, patirti susitikimo su Juo džiaugsmą. Pakviesiu Jį, kad ateitų pas mane, į mano kasdienius reikalus.

  *   Zachiejus iki gelmių yra sujaudintas Jėzaus meilės. Tas susijaudinimas suminkština jo suakmenėjusią širdį. Jame gimsta troškimas pakeisti savo gyvenimą. Savo troškimą Zachiejus paverčia konkrečiais veiksmais.

  *   Jėzus trokšta, kad, panašiai kaip Zachiejus, leisčiau Jam mylėti mane tokį, koks esu. Karštai prašysiu Jėzaus perkeičiančios meilės gilaus patyrimo. Paprastais žodžiais kartosiu: „Tegul Tavo meilė keičia mano gyvenimą.“

Loading Player...