Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Kazimierietės (LSSC)

Oficialus pavadinimas: Lietuvos šv. Kazimiero seserų kongregacija (diecezinė)
Charizma: vienybėje su Dievu skleisti dvasingumą tautoje.
Tikslas: vaikų ir jaunimo auklėjimas, evangelizacinis bei socialinis darbas.
Įkurta Čikagoje 1907 m., Lietuvoje nuo 1920 m.

Generalinė vyresnioji – ses. Silvija Jelena Matačiūnaitė

T. Masiulio g. 31, 52436 Kaunas, tel. (37) 45 88 68, faks. (37) 45 86 47
El. paštas:
Svetainė internete: www.pazaislis.org

Vienuoliniai namai:

1. T. Masiulio g. 31, 52436 Kaunas, tel. (37) 45 64 85
El. paštas:
Namų vyresnioji – ses. Virginija Regina Mizgirytė

2. Vilniaus g. 14 - 9, 01402 Vilnius
El. paštas:
Namų vyresnioji - ses. Lidija Edita Šicaitė

3. Samylų g. 6, 45444 Kaunas, tel. (37) 74 50 04
El. paštas: 
Namų vyresnioji – ses. Julita Vida Jonavičiūtė

Iš viso: 30 amžinųjų įžadų seserų, 1 novicija, 1 kandidatė

Skaityti 14135 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • II Advento savaitės šeštadienis

  Prašyti jautrios ir atviros
  Jėzaus atėjimui ir Jo misijai širdies

  Mt 17, 10-13

  *   Įsijungsiu į mokinių grupę, kurie kalbasi su Jėzumi apie Elijo atėjimą. Jie nenori remtis tik tuo, ką kalba „kiti“, bet nori asmeniškai pasikalbėti su Jėzumi. Ir aš pasikalbėsiu su Jėzumi apie savo Adventą.

  *   Įsiklausysiu į Jėzaus atsakymų toną. Jo atsakymas yra tikras ir tvirtas: „Tiesa, Elijas turi ateiti...“. Dievo pažadas visada išsipildo. Ar pasitikiu Juo? Ar tikiu, kad Jis niekuomet nenuvils, kad Jis yra mano gyvenimo Viešpats ir gali viską atitaisyti?

  *   „Elijas jau buvo atėjęs, ir jie jo nepažino“. Dievas niekada nepalieka mūsų be pranašų. Jie skelbia mums Dievo tiesą, įspėja ir kviečia į atsivertimą. Ar atpažįstu pranašus, kuriuos Dievas man siunčia? Kas yra mano Elijas ir ko jis mane moko?

  *   „Padarė su juo, ką norėjo“. Dievas nieko iš manęs nereikalauja. Jis labai kenčia dėl to, kad prasilenkiu su Jo pranašais ir elgiuosi kaip aš noriu, o ne kaip Jis nori.

  *   Pažvelgsiu į savo gyvenimo pasirinkimus ir apsisprendimus, padarytus paskutiniuoju metu. Ar jie sutinka su Dievo įsakymais, su Evangelija ir mano pašaukimu? Ar darau savo apsisprendimus maldos dvasioje ir su dvasios vadovo pagalba?

  *   „Taip nuo jų turės kentėti ir Žmogaus Sūnus“. Jeigu neatpažinsiu ir atmesiu tiesos skelbėją, tai Jėzus kentės nuo manęs. Ar iš tikrųjų ieškau tiesos? Su kuo dažniausiai pasitariu? Kokios mano neištikimybės labiausiai verčia Jėzų kentėti? Paklausiu Jo apie tai.

  *   Prisiartinsiu prie Jėzaus, švelniai Jį apkabinsiu ir prisiglaudęs prie Jo širdies nuolat kartosiu: „Duok man tyrą ir atvirą tavajam Žodžiui širdį. Atnaujink manyje troškimą kasdieninės maldos su tavuoju Žodžiu“.

Loading Player...