Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės už visus žmones, kurie dirba jūroje ir gyvena iš jūros, taip pat už jūrininkus, žvejus ir jų šeimas.

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XIX eilinės savaitės trečiadienis

  Prašyti nuodėmingų santykių išgydymo ir sugebėjimo atleisti

  Mt 18, 15-20

  *   Jėzus Evangelijoje paliko svarbius žodžius, kurie gali būti man šviesa ir atrama broliškų santykių atkūrimui, ypač konfliktinėse situacijose. Jis kviečia mane, kad dėčiau pastangas sužeistų ryšių išgydymui.

  *   Jėzus pastato prieš mane brolį, kuris man nusidėjo. Visas Jėzaus rūpestis yra nukreiptas į brolio susigrąžinimą. Jėzus nori, kad užsiimčiau broliu, kuris mane sužeidė, o ne žaizdomis, kurias jis man padarė.

  *   Prisiminsiu asmenis, kurie mane sužeidė. Ar sugebu prisipažinti, kas man labiausiai skauda? Ar šiandien esu laisvas nuo galvojimo apie padarytas man skriaudas? Pakviesiu Jėzų į sunkiausius savo santykius. Paprašysiu Jo, kad mane išlaisvintų nuo prisirišimo prie skausmo ir nuoskaudų.

  *   Jėzus moko mane, kaip duoti kitiems pastabas. Įsiklausysiu į Jo žodžius. Kokia reakcija kyla mano širdyje? Ar esu pasiruošęs pradėti kelią, kurį man rodo Jėzus?

  *   Kas yra man sunkiausia, kai reikia įspėti kitus? Ar įspėdamas sugebu neįžeisti asmenų? O gal atstumiu juos nuo savęs?

  *   Įsisąmoninsiu, kokią didelę dovaną gaunu Sutaikinimo sakramente. Jėzus nori išlaisvinti mane iš mano nuodėmingų santykių. Ką turiu jam atiduoti išpažinties metu?

  *   Jėzus primena man apie didelę galią, kuri plaukia iš bendros maldos. Jis ragina mane, kad savo sunkiausius reikalus aš pasakyčiau savo šeimai, bendruomenei. Už ką dabar kartu su bendruomene norėčiau melstis?