Facebook Image

Siekiančios būti vienuolijomis


Viešoji Kristaus tikinčiųjų asociacija Dievo Gailestingumo seserų bendruomenė siekia ateityje tapti diecezinės teisės Pašvęstojo gyvenimo institutu.

Bendruomenės pašaukimas kyla iš Viešpaties Jėzaus prašymo šv. Faustinai melsti Dievo Gailestingumo pasauliui.

Įkurta Lietuvoje, Vilniuje 2015-07-12

Bendruomenės namai:

Šv. Ignoto g. 5, 01144 Vilnius
Mob. tel. +370 645 13 607
El. paštas:
Moderatorė (priorė) – ses. Jėzaus Širdies Teresė