Facebook Image
Teksto dydis

Fatimos bendruomenė (SF)

Oficialus pavadinimas: Pasauliečių institutas „Fatimos bendruomenė“ (diecezinių teisių, turi vyrų ir moterų šakas).

Charizma: sekti Kristų skelbiantį Dievo Karalystę, darantį žmonėms gera ir gyvenantį tarp jų; broliai ir seserys papildo vieni kitus dvasinėje, tarnystės ir apaštalavimo srityse, kad kuo pilniau dalyvautų Bažnyčios išganomoje veikloje pagal aktualų jos poreikį pilniau panaudodami duotas dovanas; kaip Mergelė Marija ir Jonas Krikštytojas įsiklausyti į Dievo kvietimą ir atsiliepti į Bažnyčios, žmonių tarp kurių gyvena poreikius bei rengti kelią Jėzui į žmonių širdis. Po atlikto darbo noriai palikti vietą kitiems, kad juose augtų Jėzus, o mes mažėtume. Nariai gyvena atskirai, veikia bendruomenių principu.

Tikslas: apaštalauti ir būti nuolat pasiruošus reaguoti į Bažnyčios aktualijas.

Įsteigta 1974 m., kanoniškai įkurta 1991 m. Slovakijoje. Lietuvoje nuo 1998 m.

Seserų vyresnioji - Marta Kurtulikova
Brolių vyresnysis - Eugen Valovič

Bendruomenės namai

Spoločenstvo Fatima,
Slavičie udolie 14, 811 02 Bratislava,
P.O.  Box 268, 814 99, Bratislava

Lietuvoje

Laimutė Truskauskaitė
M. Gimbutienės 12a-1, 52353 Kaunas
Mob. tel. +370 687 37 489,
El. paštas:  

Skaityti 6454 kartai