Facebook Image

Jėzuitai (SJ)

Oficialus pavadinimas: Jėzaus Draugija (Societas Jesu)
Įkurta 1540 m, Lietuvoje nuo 1569 m.

Generalinis vyresnysis – t. Arturo Sosa SJ
Borgo S. Spirito 4, 00193 Roma, Italia, tel. (+39) (06) 689 681
El. paštas: 
Svetainė internete: www.sjweb.info

CENTRINĖS EUROPOS JĖZUITŲ PROVINCIJA

Didžioji g. 34, 01128 Vilnius, tel. (5) 212 17 15
El. paštas: 
Svetainė internete: www.jezuitai.lt

Kauno arkivyskupas emeritas kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ
Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ
Telšių v​​​​yskupas emeritas Jonas Boruta SJ
Provincijolas – t. Bernhard Bürgler SJ
Lietuvos regiono biuro vadovas – t. Vidmantas Šimkūnas SJ
Provincijolo konsultorius – t. Aldonas Gudaitis SJ
Besidomintys Jėzaus Draugija gali kreiptis į t. Eugenijų Markovą SJ

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia, Vilniaus jėzuitų gimnazija ir jėzuitų namai

Didžioji g. 34, 00128 Vilnius,
Tel. (5) 212 17 15
El. paštas: 
Svetainė internete: www.kazimiero.lt

T. Vytautas Sadauskas SJ – Vilniaus SJ namų vyresnysis, Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios rektorius, Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionas,
Mob. tel. +370 682 53 879; 
El. paštas:  

T. Algimantas Gudaitis SJ – Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios vicerektorius, Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionas,
Mob. tel. +370 618 41 757
El. paštas: 

T. Vidmantas Šimkūnas SJ – Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios rektorius, ECE biuro Vilniuje vadovas,
Mob. tel. +370 685 31 512
El. paštas: 

T. Eugenijus Puzynia SJ – Šv. Jonų bažnyčios vicerektorius, Vilniaus universiteto kapelionas,
Mob. tel. +370 602 37 262
El. paštas: 

T. Antanas Saulaitis SJ – Šv. Jonų bažnyčios vicerektorius,
Mob. tel. +370 687 49 782
El. paštas: 

Arkivysk. emer. Lionginas Virbalas SJ,
Mob. tel. +370 686 90 004
El. paštas: 

S. Lukas Ambraziejus SJ – Jaunimo sielovados programos MAGIS koordinatorius, Vilniaus jėzuitų gimnazijos sielovados bendradarbis, namų ministras
Mob. tel. +370 626 48933
El. paštas:

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia, Kauno jėzuitų gimnazija ir jėzuitų namai

Rotušės a. 8, 44280 Kaunas, tel.: (37) 22 16 61

Bažnyčios raštinės mob. tel. +370 610 42 003
El. paštas: 
Svetainė internete: www.kjb.lt 

T. Eugenijus Markovas SJ – Kauno SJ namų vyresnysis
Mob. tel. +370 637 49137
El. paštas: 

T. Algis Baniulis SJ – vyresniojo padėjėjas, namų ministras
El. paštas: 

T. Aldonas Gudaitis SJ – Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius, Kauno Jėzuitų gimnazijos direktorius
Mob. tel. +370 610 42003
El. paštas: 

T. Sta­sys Ka­zė­nas SJ – Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas
Mob. tel. +370 698 33 300;  
El. paštas: 

T. Algirdas Paliokas SJ – namų ekonomas
Mob. tel. +370 614 99 565
El. paštas: 

T. Antanas Gražulis SJ – Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos klebonas 
Pušyno g. 23, Kulautuva 53482, Kauno r., tel. (37) 54 33 44
Mob. tel. +370 656 05 990
El. paštas: 

T. Mindaugas Malinauskas SJ – laukia oficialaus paskyrimo (el. p. )
Mob. tel. +370 682 53872
El. paštas: 

Vysk. emeritas Jonas Boruta SJ – meldžiasi už Bažnyčią ir Jėzaus Draugiją 
Mob. tel. +370 614 87 490

T. Jonas Katulis SJ – meldžiasi už Bažnyčią ir Jėzaus Draugiją 
Mob. tel. +370 610 67933

T. Gediminas Kijauskas SJ – meldžiasi už Bažnyčią ir Jėzaus Draugiją 

T. Kazimieras Juozas Ambrasas SJ – meldžiasi už Bažnyčią ir Jėzaus Draugiją 
Mob. tel. +370 618 72 201
El. paštas: 

Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia, Šiaulių jėzuitų mokykla ir jėzuitų rekolekcijų namai

Vilniaus g. 247b, 76343 Šiauliai,
Mob. tel.: +370 640 52621
El. paštas: 

T. Artūras Sederevičius SJ – Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorius, Šiaulių jėzuitų mokyklos kapelionas,
Mob. tel. +370 640 40 506
El. paštas:

Užsienyje

Rygos šv. Petro Favro namai

Kontora iela 60, Riga, LV-1002, Latvija
Tel. (+371) 25 226 708
Mob. tel. +370 200 40 721
El. paštas:

T. Janis Melnikovs SJ – Rygos SJ namų vyresnysis
Mob. tel. +371 200 40 721
El. paštas:

T. Tadeusz Cieslak SJ – Ave Marija parapijos vikaras, namų ekonomas
Ievu iela 8, Jaunmarupe, LV-2166, Latvija
Mob. tel. +371 221 70 416
El. paštas:

T. Gintaras Vitkus SJ – Ave Marija parapijos klebonas 
Ievu iela 8, Jaunmarupe, LV-2166, Latvija
Mob. tel. +370 686 51 188
El. paštas:

Diakonas Ivars Juhnevics SJ – Ryga, sielovada
El. paštas: 

Pal. Jurgio Matulaičio misija (Lemontas, JAV)

Bl. Jurgis Matulaitis Lithuanian R. C. Mission, 14911, 127th St., Lemont,
IL 60439-7417, USA,
Tel. (+1) 630 257 5613, faks. (+1) 630 257 5695
El. paštas: 
Svetainė internete: www.matulaitismission.com

T. Vaidas Lukoševičius SJ - misijos direktorius
Tel. (+1) 630 257 5570
El. paštas:

Studijuoja:

Scholastikas Marius Jocys, SJ – Roma, Grigaliaus universitetas, teologijos studijos
El. paštas: 

Scholastikas Donatas Kuzmickas, SJ – Roma, Grigaliaus universitetas, teologijos studijos
El. paštas: 

Scholastikas Mantas Mileris, SJ – Torontas, teologijos studijos
El. paštas: 

Naujokynas:

Naujokas Gabrielius Zaveckas – SJ naujokynas, Niurnbergas

 

Iš viso: 29 nariai

Skaityti 26355 kartai