Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]

Jėzuitai (SJ)

Oficialus pavadinimas: Jėzaus Draugija (Societatis Jesu)
Įkurta 1540 m, Lietuvoje nuo 1569 m.

Generalinis vyresnysis – t. Arturo Sosa SJ
Borgo S. Spirito 4, 00193 Roma, Italia, tel. (+39) (06) 689 681
El. paštas: 
Svetainė internete: www.sjweb.info

JĖZAUS DRAUGIJOS LIETUVOS IR LATVIJOS PROVINCIJA

Didžioji g. 34, 01128 Vilnius, tel. (5) 212 17 15
El. paštas: 
Svetainė internete:  www.jesuit.lt 

Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ
Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ
Telšių v​​​​yskupas emeritas Jonas Boruta SJ
Provincijolas – t. Vidmantas Šimkūnas SJ
Provincijolo socijus – t. Antanas Saulaitis SJ
Provincijos ekonomas – t. Artūras Sederevičius SJ
Konsultoriai: t. Aldonas gudaitis SJ, t. Stasys Kazėnas SJ, t. Antanas Saulaitis SJ, t. Artūras Sederevičius SJ
Besidomintys Jėzaus Draugija gali kreiptis į t. Eugenijų Markovą SJ

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia, gimnazija ir jėzuitų namai

Rotušės a. 8, 44280 Kaunas, tel.: (37) 22 16 61

Bažnyčios raštinės mob. tel. +370 640 52 621
El. paštas: 
Svetainė internete: www.kjb.lt 

T. Aldonas Gudaitis SJ - namų vyresnysis, Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius, Kauno kunigų seminarijos nuodėmklausys
El. paštas: 
Mob. tel. +370 610 42003

T. Kazimieras Juozas Ambrasas SJ
el. paštas: 
Mob. tel. +370 618 72 201

T. Rytis Gurkšnys SJ -  Kauno Jėzuitų gimnazijos direktorius, Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios vicerektorius,
Mob. tel. +370 616 70 456
El. paštas: 

T. Antanas Gražulis SJ - Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos klebonas,
Pušyno g. 23, Kulautuva 53482, Kauno r., tel. (37) 54 33 44
Mob. tel. +370 656 05 990
El. paštas: 

T. Jonas Katulis SJ - Švč. Marijos globos namų kapelionas,
P. Kriaučiūno g. 13, Marijampolė
Mob. tel. +370 610 67933

T. Gediminas Kijauskas SJ
Mob. tel. +370 640 34 563;  
El. paštas: 

T. Algirdas Paliokas SJ,
Mob. tel. +370 614 99 565
El. paštas: 

T. Eugenijus Markovas SJ - Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas, bažnyčios vicerektorius,
atsakingas už pašaukimų ugdymą, „Magis“ dvasinis palydėtojas
Mob. tel. +370 637 49137
El. paštas: 

T. Vytautas Merkys SJ

Br. Virgilijus Saulius SJ – Kauno Jėzuitų gimnazijos mokytojas,

T. Jonas Zubrus SJ,
Mob. tel. +370 617 14 177

Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia, mokykla ir jėzuitų namai

Vilniaus g. 247b, 76343 Šiauliai, tel./faks. (41) 43 76 00

T. Sta­sys Ka­zė­nas SJ - bažnyčios rektorius, Šiaulių jėzuitų rekolekcijų namų vedėjas, Šiaulių jėzuitų mokyklos kapelionas,
Mob. tel. +370 698 33 300;  
El. paštas:

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia, gimnazija ir jėzuitų namai

Didžioji g. 34, 00128 Vilnius,
Tel. (5) 212 17 15
El. paštas:
Svetainė internete: www.kazimiero.lt

T. Vytautas Sadauskas SJ – namų vyresnysis, Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios rektorius, Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionas
Mob. tel. +370 682 53 879; 
El. paštas:  

Vyskupas emeritas Jonas Boruta SJ
Mob. tel. +370 614 87 490

T. Algimantas Gudaitis SJ – Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios vicerektorius, Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionas
Mob. tel. +370 618 41 757
Tel. (+371) 25 226 708
El. paštas: 

T. Eitvydas Merkys SJ – šv. Mikalojaus bažnyčia, rezidentas
Mikalojaus g. 4, 01133 Vilnius 
Mob. tel. +370 625 45 595; 
El. paštas:

T. Antanas Saulaitis SJ – Šv. Jonų bažnyčios vicerektorius
Mob. tel. +370 687 49 782
El. paštas:

T. Artūras Sederevičius SJ – Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios vicerektorius, Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionas
Mob. tel. +370 640 40 506
El. paštas:

T. Vidmantas Šimkūnas SJ – Šv. Jonų bažnyčios rektorius, VU kapelionas,
Mob. tel. +370 685 31 512
El. paštas: 

Diak. Eugenijus Puzynia SJ – VU ir Šv. Jonų bažnyčios rektoriaus pagalbininkas sielovadai, Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokytojas
Mob. tel. +370 602 37 262
El. paštas: 

S. Aurimas Šukys SJ

Užsienyje

Rygos šv. Petro Faberio namai

Kontora iela 60, Riga, LV-1002, Latvija
Tel. (+371) 25 226 708
Mob. tel. +370 200 40 721
El. paštas:

T. Janis Melnikovs SJ – namų vyresnysis
T. Tadeusz Cieslak SJ – Ave Marija parapijos vikaras Jaunmarupe
T. Gintaras Vitkus SJ – Ave Marija parapijos klebonas Jaunmarupe

Čikagos rezidencija ir koplyčia

Della Strada Residence, 2345 West 56th Street, Chicago,
IL 60636-1098, USA

T. Algis Baniulis SJ,
Mob. tel. (+1) 630 888 8007
El. paštas: 

Jaunimo centras

5620 S. Claremont, Chicago, IL 60636-1040, tel. (+1) 773 778 7500

Pal. Jurgio Matulaičio misija

Bl. Jurgis Matulaitis R. C. Mission, 14911  West 127th St., Lemont,
IL 60439-7417, USA,
Tel. (+1) 630 257 5613, faks. (+1) 630 257 5695
El. paštas: 
Svetainė internete: www.matulaitismission.com

T.  Algis Baniulis SJ - misijos direktorius
Mob. tel. +1 630 888 8007
El. paštas: 

Studijuoja:

S. Lukas Ambraziejus SJ 
S. Ivars Juhnevics SJ
S. Donatas Kuzmickas SJ
T. Vaidas Lukoševičius SJ
T. Mindaugas Malinauskas SJ
S. Mantas Mileris SJ
N. Marius Jocys SJ

Iš viso: 34 nariai

Skaityti 25190 kartai