Facebook Image

Jėzuitai (SJ)

Oficialus pavadinimas: Jėzaus Draugija (Societas Jesu)
Įkurta 1540 m, Lietuvoje nuo 1569 m.

Generalinis vyresnysis – t. Arturo Sosa SJ
Borgo S. Spirito 4, 00193 Roma, Italia, tel. (+39) (06) 689 681
El. paštas: 
Svetainė internete: www.sjweb.info

JĖZAUS DRAUGIJOS LIETUVOS IR LATVIJOS PROVINCIJA

Didžioji g. 34, 01128 Vilnius, tel. (5) 212 17 15
El. paštas: 
Svetainė internete:  www.jesuit.lt 

Kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ
Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ
Telšių v​​​​yskupas emeritas Jonas Boruta SJ
Provincijolas – t. Vidmantas Šimkūnas SJ
Provincijolo socijus – t. Antanas Saulaitis SJ
Provincijos ekonomas – t. Artūras Sederevičius SJ
Konsultoriai: t. Aldonas gudaitis SJ, t. Stasys Kazėnas SJ, t. Antanas Saulaitis SJ, t. Artūras Sederevičius SJ
Besidomintys Jėzaus Draugija gali kreiptis į t. Eugenijų Markovą SJ

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia, gimnazija ir jėzuitų namai

Rotušės a. 8, 44280 Kaunas, tel.: (37) 22 16 61

Bažnyčios raštinės mob. tel. +370 610 42 003
El. paštas: 
Svetainė internete: www.kjb.lt 

T. Aldonas Gudaitis SJ - Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius, Kauno Jėzuitų gimnazijos direktorius, Kauno jėzuitų namų vyresnysis
El. paštas: 
Mob. tel. +370 610 42003

Scholastikas Marius Jocys SJ - Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas,
Mob. tel. +370 624 68 467
El. paštas:

Scholastikas Donatas Kuzmickas SJKauno jėzuitų gimnazijos tikybos mokytojas 
Mob. tel. +370 636 43 544,
El. paštas: 

T. Sta­sys Ka­zė­nas SJ - Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas
Mob. tel. +370 698 33 300;  
El. paštas:

T. Antanas Gražulis SJ - Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos klebonas 
Pušyno g. 23, Kulautuva 53482, Kauno r., tel. (37) 54 33 44
Mob. tel. +370 656 05 990
El. paštas: 

Vysk. emeritas Jonas Boruta SJ - meldžiasi už Bažnyčią ir Jėzaus Draugiją 
Mob. tel. +370 614 87 490

T. Jonas Katulis SJ - meldžiasi už Bažnyčią ir Jėzaus Draugiją 
Mob. tel. +370 610 67933

T. Gediminas Kijauskas SJ - meldžiasi už Bažnyčią ir Jėzaus Draugiją 

T. Vytautas Merkys SJ - meldžiasi už Bažnyčią ir Jėzaus Draugiją.

T. Kazimieras Juozas Ambrasas SJ 
el. paštas: 
Mob. tel. +370 618 72 201

T. Algirdas Paliokas SJ 
Mob. tel. +370 614 99 565
El. paštas: 

T. Algis Baniulis SJ
El. paštas: 

Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia, mokykla ir jėzuitų rekolekcijų namai

Vilniaus g. 247b, 76343 Šiauliai,
Tel.: +370 640 52621
El. paštas: 

T. Artūras Sederevičius SJ – bažnyčios rektorius, Šiaulių jėzuitų mokyklos kapelionas,
Mob. tel. +370 640 40 506
El. paštas:

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia, gimnazija ir jėzuitų namai

Didžioji g. 34, 00128 Vilnius,
Tel. (5) 212 17 15
El. paštas:
Svetainė internete: www.kazimiero.lt

T. Vytautas Sadauskas SJ – namų vyresnysis, Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios rektorius, Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionas,
Mob. tel. +370 682 53 879; 
El. paštas:  

T. Algimantas Gudaitis SJ – Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios vicerektorius, Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionas,
Mob. tel. +370 618 41 757
El. paštas: 

S. Mantas Mileris SJ - Vilniaus universiteto ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapeliono padėjėjas,
Mob. tel.: +370 699 18 854
El. paštas:

T. Eugenijus Puzynia SJ – Šv. Jonų bažnyčios vicerektorius, Vilniaus universiteto kapelionas,
Mob. tel. +370 602 37 262
El. paštas: 

T. Antanas Saulaitis SJ – Šv. Jonų bažnyčios vicerektorius,
Mob. tel. +370 687 49 782
El. paštas:

T. Vidmantas Šimkūnas SJ – Šv. Jonų bažnyčios rektorius,
Mob. tel. +370 685 31 512
El. paštas: 

Arkivysk. emer. Lionginas Virbalas SJ,
Mob. tel. +370 686 90 004
El. paštas:

Užsienyje

Rygos šv. Petro Faberio namai

Kontora iela 60, Riga, LV-1002, Latvija
Tel. (+371) 25 226 708
Mob. tel. +370 200 40 721
El. paštas:

T. Janis Melnikovs SJ – namų vyresnysis
Mob. tel. +371 200 40 721
El. paštas:

T. Tadeusz Cieslak SJ – Ave Marija parapijos vikaras
Ievu iela 8, Jaunmarupe, LV-2166, Latvija
Mob. tel. +371 221 70 416
El. paštas:

T. Gintaras Vitkus SJ – Ave Marija parapijos klebonas 
Ievu iela 8, Jaunmarupe, LV-2166, Latvija
Mob. tel. +370 686 51 188
El. paštas:

Čikagos rezidencija ir koplyčia

Della Strada Residence, 2345 West 56th Street,
Chicago, IL 60636-1098, USA

 

Jaunimo centras

5620 S. Claremont, Chicago, IL 60636-1040, tel. (+1) 773 778 7500

Pal. Jurgio Matulaičio misija

Bl. Jurgis Matulaitis Lithuanian R. C. Mission, 14911, 127th St., Lemont,
IL 60439-7417, USA,
Tel. (+1) 630 257 5613, faks. (+1) 630 257 5695
El. paštas: 
Svetainė internete: www.matulaitismission.com

T. Vaidas Lukoševičius SJ - misijos direktorius
Tel. (+1) 630 257 5570
El. paštas:

Studijuoja:

S. Lukas Ambraziejus SJ - Dom. form. Alberto Hurtado,
Valleystraße 18, 81371 München, Deutschland
Tel. +49 89 729396
El. paštas:

S. Ivars Juhnevics SJ - Collegio Internazionale del Gesu,
Piazza Gesu 45, 00186 Roma, Italia
Tel. +39 06 487 4565,
El. paštas:

N. Augustas Kalinauskas SJ - Noviciat. Rupert-Mayer-Haus,
Virchowstraße 27, 90409 Nünberg, 
Tel. 09 11 510480

T. Mindaugas Malinauskas SJ - Collegium S. Roberto Bellarmino,
Via del Seminario 120, I-00186 Roma, Italia
Tel. 06 69527 6533, mob. tel. +370 682 53 872
El. paštas:

Iš viso: 32 nariai

Skaityti 26174 kartai