Facebook Image
Teksto dydis

Jėzuitai (SJ)

Oficialus pavadinimas: Jėzaus Draugija (Societatis Jesu)
Įkurta 1540 m, Lietuvoje nuo 1569 m.

Generalinis vyresnysis – t. Arturo Sosa SJ
Borgo S. Spirito 4, 00193 Roma, Italia, tel. (+39) (06) 689 681
El. paštas: 
Svetainė internete: www.sjweb.info

JĖZAUS DRAUGIJOS LIETUVOS IR LATVIJOS PROVINCIJA

Didžioji g. 34, 01128 Vilnius, tel. (5) 212 17 15, faks. (5) 212 18 76
El. paštas: 
Svetainė internete:  www.jesuit.lt 

Arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ
Arkivyskupas  emeritas Sigitas Tamkevičius SJ
Provincijolas – t. Vidmantas Šimkūnas SJ
Provincijolo socijus – t. Antanas Saulaitis SJ
Provincijos ekonomas – t. Artūras Sederevičius SJ
Konsultoriai: t. Aldonas gudaitis SJ, t. Stasys Kazėnas SJ, t. Antanas Saulaitis SJ, t. Artūras Sederevičius SJ
Besidomintys Jėzaus Draugija gali kreiptis į t. Eugenijų Markovą SJ

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia, gimnazija ir jėzuitų namai

Rotušės a. 8, 44280 Kaunas, tel.: (37) 22 16 61

Bažnyčios raštinės mob. tel. +370 640 52 621
El. paštas: 
Svetainė internete: www.kjb.lt 

T. Aldonas Gudaitis SJ - namų vyresnysis, Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius, Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas
El. paštas: 
Mob. tel. +370 610 42003

T. Kazimieras Juozas Ambrasas SJ
el. paštas: 
Mob. tel. +370 618 72 201

T. Antanas Gražulis SJ - Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos klebonas,
Pušyno g. 23, Kulautuva 53482, Kauno r., tel. (37) 54 33 44
Mob. tel. +370 656 05 990
El. paštas: 

T. Rytis Gurkšnys SJ -  Kauno Jėzuitų gimnazijos direktorius, Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios vicerektorius,
Mob. tel. +370 616 70 456
El. paštas: 

T. Jonas Katulis SJ - Švč. Marijos globos namų kapelionas,
P. Kriaučiūno g. 13, Marijampolė
Tel. (343) 59 570

T. Gediminas Kijauskas SJ
Mob. tel. +370 640 34 563;  
El. paštas: 

T. Algirdas Paliokas SJ,
Mob. tel. +370 614 99 565
El. paštas: 

T. Eugenijus Markovas SJ - Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas, bažnyčios vicerektorius,
atsakingas už pašaukimų ugdymą, „Magis“ dvasinis palydėtojas

T. Vytautas Merkys SJ

Br. Virgilijus Saulius SJ – Kauno Jėzuitų gimnazijos mokytojas,
Mob. tel. +370 614 99 694
El. paštas: 

T. Jonas Zubrus SJ,
Mob. tel. +370 617 14 177

Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia, mokykla ir jėzuitų namai

Vilniaus g. 247b, 76343 Šiauliai, tel. (41) 52 57 15
Tel./faks. (41) 43 76 00

T. Sta­sys Ka­zė­nas SJ - bažnyčios rektorius, Šiaulių jėzuitų rekolekcijų namų vedėjas, Šiaulių jėzuitų mokyklos kapelionas,
Mob. tel. +370 698 33 300;  
El. paštas:

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia, gimnazija ir jėzuitų namai

Didžioji g. 34, 00128 Vilnius,
Tel. (5) 212 17 15
El. paštas:

T. Vytautas Sadauskas SJ – namų vyresnysis, Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios rektorius,  
Mob. tel. +370 682 53 879; 
El. paštas:  

Vyskupas emeritas Jonas Boruta SJ
Mob. tel. +370 614 87 490

T. Algimantas Gudaitis SJ – Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionas, Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios vicerektorius
Mob. tel. +370 618 41 757
Tel. (+371) 25 226 708
El. paštas: 

T. Eitvydas Merkys SJ – šv. Mikalojaus bažnyčia, rezidentas
Mikalojaus g. 4, 01133 Vilnius 
Mob. tel. +370 625 45 595; 
El. paštas:

T. Antanas Saulaitis SJ – Šv. Jonų bažnyčios vicerektorius
Mob. tel. +370 687 49 782
El. paštas:

T. Artūras Sederevičius SJ – Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios vicerektorius,
Mob. tel. +370 640 40 506
El. paštas:

T. Vidmantas Šimkūnas SJ – Šv. Jonų bažnyčios rektorius, VU kapelionas,
Mob. tel. +370 685 31 512
El. paštas: 

Eugenijus Puzynia SJ - VU ir Šv. Jonų bažnyčios rektoriaus pagalbininkas sielovadai,
Mob. tel. +370 614 99 145
El. paštas: 

Rimvydas Rimkus SJ
Mob. tel. +370 654 49 533
El. paštas:

Užsienyje

Rygos šv. Petro Faberio namai

Kontora iela 60, Riga, LV-1002, Latvija

 

T. Janis Melnikovs SJ – namų vyresnysis
Tel. +371 25 226 708
Mob tel. +370 200 40 721
El. paštas: 

T. Tadeusz Cieslak SJ iš Šiaurinės Lenkijos provincijos
Mob. tel. +371 221 70 416
El. paštas: 

T. Gintaras Vitkus SJ,
Mob. tel. +370 686 51 188,
El. paštas:

Čikagos rezidencija ir koplyčia

Della Strada Residence, 2345 West 56th Street, Chicago,
IL 60636-1098, USA, tel. (+1) (773) 737 8400
T. Algis Baniulis SJ,
Mob. tel. (+1) 630 888 80 007
El. paštas: 

Jaunimo centras

5620 S. Claremont, Chicago, IL 60636-1040, tel. (+1) 773 778 7500

Pal. Jurgio Matulaičio misija

Bl. Jurgis Matulaitis R. C. Mission, 14911  West 127th St., Lemont.
IL 60439-7417, USA,
Tel. (+1) 630 257 5613, faks. (+1) 630 257 5695
El. paštas: 
Svetainė internete: www.matulaitismission.com

T.  Algis Baniulis SJ - misijos direktorius
Mob. tel. (+1) 630 888 80 007
El. paštas: 

 

Lukas Ambraziejus NSJ - naujokas,
Noviziat Rupert-Mayer-Haus,
Virchowstraße 27, 90409 Nürnberg,
Tel. +09 11 510 480
El. paštas: 

Ivars Juhnevics SJ - Via del Quirinale 29, 00187 Roma, Italia
Tel. +06 4874565,
El. paštas:

Donatas Kuzmickas NSJ - naujokas,
Noviziat Rupert-Mayer-Haus,
Virchowstraße 27, 90409 Nürnberg,
Mob. tel. +370 638 76 354
El. paštas:

T. Vaidas Lukoševičius SJ - St. Ignatuis House 15 Molesey Avenue,
Auckland Park, Johannesburg 2092 South Africa
Mob. tel. +370 612 65 644
El. paštas: 

T. Mindaugas Malinauskas SJ, - studijuoja dvasingumą Romoje Grigaliaus universitete
Collegium S. Roberto Bellarmino
Via del Seminario. 120 I-00186 Roma, Italia
Tel. 06 69527 6533
Mob. tel. +370 682 53 872
El. paštas: 

Mantas Mileris SJ -Bellarmine House of studies 3737 Westmister Pl.
St. Luis, MO 63108-3407 USA
El. paštas: 

Marius Jocys NSJ, Noviziat SJ, Virchowstraße 27, 90409 Nürnberg, Vokietija
Tel. 0911 5104854,
El. paštas: 

Aurimas Šukys SJ – studijuoja teologiją,
Centre Sčvres, Facultés jésuites de Paris,
14 rue d‘Assas 75006 Paryžius, Prancūzija
Tel. 01 44 39 48 69
Mob. tel. +370 699 18 854,
El. paštas: 

Iš viso: 35 nariai

Skaityti 24194 kartai