Facebook Image
Trečiadienis, birželio 20, 2018

Guronių rekolekcijų namų programa 2018 metams

Eucharistinio Jėzaus seserys kviečia į 2018 m.
Guronių rekolekcijų namų programas

Rekolekcijų savaitgaliai

2018 m. vasario 23–25 d. gavėnios rekolekcijos „Jei kviečio grūdas nekris į žemę...“

Šių gavėnios rekolekcijų metu kviesime atsiverti krentančio į žemę grūdo slėpiniui, Dievo meilei, išlietai Kryžiaus aukoje ir nuolat mus maitinančiai Eucharistijoje. Dievas dovanoja mums ne mažiau kaip save patį, Jis yra agape (1 Jn 4,16), t.y. ta keista meilės rūšis, kuri nieko nesitiki mainais, ir duodama visiškai dovanai, neatšaukiamai. Rekolekcijų metu kviesime mokytis pastebėti, priimti ir pripažinti šią meilę, kad galėtume per ją, su ja ir joje gyventi.

Į tylą ir maldą ves trumpi įvadai asmeninei maldai, Adoracija ir Eucharistijos šventimas. Norintiesiems bus sudaryta galimybė asmeniniams dvasiniams pokalbiams su s. Aiste Balčiūnaite SJE ir s. Judita Stankūnaite SJE.               

 2018 m. kovo 911 d. rekolekcijos, pasitelkiant kino meną Mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas“(Lk 11, 4)

Jėzus, palikdamas mums Tėve mūsų maldą, patikina, jog įmanoma atleisti kitam žmogui. Atleidimas yra dviejų žmonių išlaisvinimas, skolų atleidimas, nutrauktų ryšių atkūrimas ir konkreti meilės forma. Atleidimas tai kasdieninis mūsų kelias. Dažnai kyla klausimas, kaip tai padaryti?! Ko reikia, kad sugebėtume atleisti? Kiek tai svarbu mūsų gyvenimui? Rekolekcijų metu kino pagalba individualiai ir grupėje aptarsime ir ieškosime būdų, kaip galima atleisti ir kokie yra konkretūs atleidimo žingsniai; skirsime laiko tylai ir maldai.

Rekolekcijas ves kino kritikas Ramūnas Aušrotas ir talkins seserys eucharistietės

2018 m. kovo 16–18 d. rekolekcijos šeimoms „Gavėnia – tai naujas kvėpavimas“

Gavėnia tai metas atsiversti. Popiežius Pranciškus sako: tarti tris „ne“! „Ne“ dusinančiai taršai, sukeltai abejingumo, nerūpestingo manymo, kad kito žmogaus gyvenimas manęs neliečia [...]. „Ne“ nuodijantiems tuštiems ir beprasmiams žodžiams, skubotai ir grubiai kritikai, lėkštoms analizėms, nesugebančioms aprėpti žmonių problemų sudėtingumo [..]. „Ne“ tokiai maldai, kuri tik nuramina sąžinę, išmaldai, kuri kelia pasigėrėjimą savimi, pasninkui, kuris skatina būti patenkintais. Gavėnia – tai naujas kvėpavimas, tai širdies atvėrimas tam vieninteliam dvelksmui, kuris mūsų dulkes paverčia žmogiškumu. Gavėnios laikas nepastebimai tirpsta. Ar jau patyriau šį naują kvėpavimą?

Laukiame jūsų su vaikais, kurie savo būdu galės dalyvauti jiems pritaikytoje rekolekcijų programoje. Numatomi 3–6, 7–11 ir 12–15 metų vaikų pogrupiai. Pagal galimybes padėsime pasirūpinti ir jaunesnių vaikų priežiūra. Rekolekcijas ves seserys eucharistietės

Dvasinės atgaivos savaitgaliai

2018 m. vasario 9–11d. dvasinės atgaivos savaitgalis „Ar aš galiu pasitikėti Dievu?“

Skausmo patirtis dažnai mus nutolina nuo tikrovės ir neleidžia pasitikėti nei savimi, nei Kitu. Jei kada nors akis į akį susidūrei su tirštėjančia skausmo ir praradimo tamsa, sielvartu, kurį sukėlė mylimo žmogaus, santykių, sveikatos netektis, esi laukiamas/-a. „Niekas taip nestumia į vienišumą, kaip mūsų paslaptys“ (Polas Turnjė). Mokysimės atskleisti savo paslaptis, žvelgti į netekties ir sielvarto naštą. Dievo malonės vedami, per tylą, maldą, pokalbius, mokymus ir refleksiją eisime nuo praradimo sielvarto link atradimo džiaugsmo. Programą ves s. Judita Stankūnaitė SJE.

2018 m. gegužės 11–13 d. dvasinės atgaivos savaitgalis su meno terapija „Kiek duonos kepalėlių turite?“

Morkaus evangelijoje Jėzus klausia apaštalų: „Kiek duonos kepalėlių turite?“ (Mk 8,5). Jėzui rūpi atsiliepti į žmonių poreikius. Jis pamaitina minią su penkiais duonos kepaliukais. Kiekvieno iš mūsų Jis taip pat klausia: „Ar tau nestinga duonos? Kas tave maitina? Ko ilgisi tavo širdis?“ Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus padės atrasti tyla, meno terapija, pasidalijimas ir malda. Laukiame visų, norinčių geriau pažinti save, kitą ir Dievą per maldos ir meno terapijos vartus! Savaitgalį ves meno terapeutė Sigita Kučikaitė ir s. Judita Stankūnaitė SJE

2018 m. gegužės 25–27 d. dvasinės atgaivos savaitgalis su piligrimyste „Šventasis – išrinktasis ar pasmerktasis?“

Savaitgalis skirtas visiems, norintiems artimiau, giliau susipažinti ir „susidraugauti“ su Dievo žmonėmis, kurie visiškai atsivėrė gyvenimui, gyvenimo centru laikydami patį Kristų. Vieni juos vadina išrinktaisiais, šventaisiais, kiti – pasmerktaisiais. Arkivyskupas Teofilius Matulionis buvo vienas iš jų. Kuo įdomus ir patrauklus šis žmogus? Ko aš galėčiau iš jo pasimokyti? Atvyk į Guronis ir susipažinsi! Programoje taip pat numatyta piligriminė kelionė Guronys–Kaišiadorys. Savaitgalį ves mons. Algirdas Jurevičius ir seserys eucharistietės.

Seminarai

2018 m. rugpjūčio 1-5 d. ir rugpjūčio 7-11 d. seminaras „Dievo valios ieškojimas ir dvasių skyrimas“

Seminarą ves t. Bart Geger SJ (JAV) (Programa ruošiama)

Savaitės rekolekcijos su asmeniniu palydėjimu

2018 m. liepos 5–8 d. tylos rekolekcijos su dvasiniu palydėjimu „Pašaukimas, misija ir šių dienų iššūkiai pasaulyje“

Sunku mąstyti apie Bažnyčios ir savo pašaukimą bei misiją, nepažinus Šv. Pauliaus iš Tarso. Apaštalas Paulius, kuriame sudera žydiška širdis, graikiškas protas ir romėno galimybės, yra pašaukimo ir misijos modelis. Jo gyvenimo centras – Jėzaus Kristaus asmuo, jėga pakvietęs jį eiti pas tuos, kurie Jo nepažino. Tik pažįstant Šv. Pauliaus iš Tarso gyvenimą, laiškus, pamokslus galima suprasti Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, Gerosios Naujienos perkeičiančią jėgą ir kvietimą bendradarbiauti. Tas, kurio širdis plakė tik dėl Jėzaus Kristaus, skelbia: „Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas“ Rom 10, 9).

Rekolekcijas ves Francisco Diaz SJ  iš JAV/Romos ir talkins Mindaugas Malinauskas SJ. Bus verčiama iš italų kalbos. Norintieji turės galimybę susitikti asmeniniam dvasiniam pokalbiui su rekolekcijų vedėju (italų arba anglų kalba), tėvu Mindaugu SJ ar seserimis eucharistietėmis. 

2018 m. liepos 11–18 d. tylos rekolekcijos su dvasiniu palydėjimu „Viešpatie, išmokyk mus melstis”

Tėve mūsų maldoje glūdi neišsenkantys lobiai. Kiekvienas maldos žodis talpina Kristaus didybės slėpinius. Rekolekcijų metu, pasitelkdami šv. Ignaco Lojolos Dvasinių pratybų dvasią ir joms būdingą dinamiką, susitelksime į kai kuriuos maldos aspektus ir apsvarstysime juos iš Dievo valios paieškų perspektyvos.

Rekolekcijas ves ir palydės t. Aldonas Gudaitis SJ, taip pat palydės pasauliečiai ir seserys eucharistietės.

Rekolekcijų su asmeniniu palydėjimu metu dėmesys sutelkiamas į asmens Dievo patirtį esamoje tikėjimo kelionės atkarpoje. Šių rekolekcijų metu reguliariai susitinkama su dvasiniu palydėtoju peržvelgti kas vyksta, kai asmuo bando atsiverti Dievui ir tapti jautresnis Šv.Dvasios veikimui savo gyvenime. Rekolektantas kviečiamas pastebėti, kaip patiria Dievą savo maldoje, kokios mintys, jausmai ateina ir pan. Palydėtojas klausosi ir duoda pasiūlymus maldai ateinančiai dienai. Nors tokių rekolekcijų metu visa diena gali būti suprantama kaip malda, dieną dažniausiai siūloma suskirstyti į tam tikrus maldos laikotarpius, dažniausiai keturis ar penkis. Palydėtojas neturi išankstinių tikslų ir lūkesčių rekolektanto maldai. Pasisekimas ar nesėkmė maldoje nėra rekolekcijų žodyno dalis, svarbiausia yra atvirumas Dievui. Dievas rašo gražias melodijas ir ant kreivų linijų! Tyla šių rekolekcijų metu yra nepaprastai svarbi. Dauguma rekolektantų, nors ir nerimauja dėl jos rekolekcijų pradžioje, vėliau labai džiaugiasi ir atranda, kaip rekolekcijų namų tyla padeda kurti ramią ir maldingą nuotaiką, dienos ritmą, kviečia ir padeda užmegzti ryšį su Dievu. 

Norinčius dalyvauti savaitės rekolekcijose su asmeniniu palydėjimu, prašome užpildyti ir el. paštu atsiųsti anketą, kurią rasite čia.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti mūsų programose, taip pat, iš anksto suderinus laiką, priimame grupes, atvykstančias su savo programa ir vadovais. Jei norėtumėte kviesti seseris vesti Jūsų grupei rekolekcijas, pagal galimybes bandytume atsiliepti ir šiam poreikiui. Rekolekcijoms, susikaupimo dienoms priimame ir pavienius žmones.

Smulkesnę informaciją rasite apsilankę mūsų svetainėje www.sje.lt

Norėdami informacijos ir registruotis kreipkitės į s. Mildą, tel. 8-600 56206 arba rašykite el. paštu

Skaityti 1419 kartai