Facebook Image

Dienos paaukojimo malda

 Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

Melskimės už visus dėl religijos diskriminuojamus ir persekiojamus žmones,
kad visuomenės, kuriose jie gyvena, pripažintų jų teises ir kilnumą, kylantį iš visų žmonių brolystės.

Skaityti 1770 kartai
Daugiau šioje kategorijoje: « Asmeninė sąžinės peržvalga