Facebook Image

Šv. Tėvo maldos intencijos 2020 metams

 

Pranciskus

Spalio mėnesiui

Kad tikintieji pasauliečiai, ypač moterys, Krikšto galia pagal atsakomybės sritis labiau įsitrauktų į darbą Bažnyčioje.

*****

Popiežius prašo melstis, kad moterys turėtų daugiau galimybių užimti atsakingas pareigas Bažnyčios institucijose.

„Niekas nebuvo pakrikštytas kunigu ar vyskupu. Visi esame pakrikštyti kaip pasauliečiai. Pasauliečiai yra pagrindiniai Bažnyčios veikėjai. Šiandien ypač būtina sukurti platesnes galimybes didesniam moterų dalyvavimui Bažnyčioje. Turime pabrėžti moterų vaidmenį, nes jos paprastai lieka nuošalyje. Turime skatinti moterų dalyvavimą ypač ten, kur priimami svarbūs sprendimai.

Melskimės, kad per Krikštą gavę misiją tikintieji pasauliečiai, ypač moterys, turėtų daugiau galimybių užimti atsakingas pareigas Bažnyčios institucijose, vengiant klerikalizmo, kuris kenkia pasauliečių charizmai.“

Skaityti 19607 kartai

Medija