Facebook Image

Šv. Tėvo maldos intencijos 2021 metams

 

Pranciskus

Sausio mėnesiui

Kad Viešpats suteiktų mums malonę broliškai sugyventi su kitų religijų broliais ir seserimis, meldžiantis vieniems už kitus ir nestokojant atvirumo visiems.

*****

Jėzaus pavyzdžiu melsdamiesi Dievui, mes kaip broliai ir seserys prisijungiame prie kitų, kurie meldžiasi pagal savo kultūras, tradicijas ir tikybas. Visi esame besimeldžiantys broliai ir seserys.

Brolybė skatina mus atsiverti visų Tėvui ir kitame žmoguje matyti brolį ir seserį, su kuriais kartu gyvename, vieni kitiems padedame, kuriuos mylime ir norime geriau pažinti.

Bažnyčia pripažįsta Dievo veikimą kitose religijose, nepamiršdama, kad mums, krikščionims, žmogaus orumo ir brolybės šaltinis yra Jėzaus Kristaus Evangelija.

Mes, tikintieji, turime grįžti prie savo ištakų ir sutelkti dėmesį į tai, kas svarbiausia. Mūsų tikėjimo esmė yra Dievo garbinimas ir artimo meilė.

Melskimės, kad Viešpats mums duotų malonę gyventi visiškoje brolybėje su kitų religijų broliais ir seserimis, atvira širdimi vieniems už kitus melstis.

Skaityti 20565 kartai

Medija