Facebook Image

Šv. Tėvo maldos intencijos 2018 metams

Pranciskus

Sausio mėnesiui

Kad Azijos šalių krikščionys ir kitos religinės mažumos galėtų visiškai laisvai gyventi savo tikėjimu.

*****

Azijos kultūrų įvairovėje Bažnyčios misija nelengva ir ją dar labiau apsunkina tai, jog dažnai katalikai yra mažuma. Su panašiais sunkumais ir rizika susiduria ir kitos mažumų religinės bendruomenės, su kuriomis mus vienija išminties, tiesos ir šventumo troškimas. Atsimindami persekiojamus dėl tikėjimo žmones, nežiūrime tarp mūsų esančių tikybos ir apeigų skirtumų, bet vienijamės su visais, kurie kovoja, gindami savo religinę tapatybę. Melskimės, kad Azijos šalyse krikščionys, kaip ir kitos religinės mažumos, galėtų laisvai gyventi pagal savo tikėjimą.

Vatikano radijas

Skaityti 9163 kartai

Medija