Facebook Image

Guronių rekolekcijų namai

guronys

Eucharistinio Jėzaus seserys kviečia į Guronių rekolekcijų namų
2021 m. programas

Rekolekcijų savaitgaliai

2021 m. sausio 22–24 d. tylos rekolekcijos su dvasiniu palydėjimu „Sielos sodai“.

Tai kvietimas meldžiantis su Šventuoju Raštu pasivaikščioti po Edeno (Rojaus), Giesmių giesmės ir Getsemanės sodus,  įsiklausyti į Dievo meilės slėpinį. Ves s. Aistė Balčiūnaitė, SJE,  palydės seserys eucharistietės.

2021 m. vasario 25-28 d. tylos rekolekcijos su dvasiniu palydėjimu „Dvasinės pratybos ir muzika. Trečioji savaitė“.

Daugelis iš mūsų yra girdėję apie šv. Ignaco iš Lojolos „Dvasines pratybas“. Per rekolekcijas išsamiau susipažinsime su trečiąja Dvasinių pratybų savaite- žvelgsime į Jėzaus kančios ir meilės slėpinį apmąstydami Šv. Rašto vietas, klausydamiesi Vaclovo Augustino kūrinio "Kristaus veidas" ištraukų ir giedodami giesmes. Tai galimybė per tylą, muziką, giesmę ir Šventą Raštą labiau įsiklausyti į asmenišką kvietimą sekti Kristumi kasdienybėje. Rekolekcijų metu bus galimybė asmeniniams pokalbiams. Į rekolekcijas kviečiami visi, kuriems artima ir pažįstama ignaciškoji malda. 

Ves Eugenijus Puzynia SJ ir talkins seserys eucharistietės. 

2021 m. kovo 19–21 d. Gavėnios tylos rekolekcijos „Buvau aklas, o dabar regiu“ Jn 9, 25.

Šios rekolekcijos – tai pagalba Gavėnios kelionėje atpažinti dvasinio aklumo apraiškas bei atsiverti gydančiai Jėzaus malonei, troškimui naujoje šviesoje pamatyti Dievą, save ir kitą žmogų.

Ves s. Linda Ceple SJE

2021 m. kovo 26–28 d. Gavėnios rekolekcijos šeimoms „Buvau aklas, o dabar regiu“ Jn 9, 25.

Šios rekolekcijos – tai pagalba Gavėnios kelionėje atpažinti dvasinio aklumo apraiškas bei atsiverti gydančiai Jėzaus malonei, troškimui naujoje šviesoje pamatyti Dievą, save ir kitą žmogų. 

Laukiame ir Jūsų vaikų, kurie savo būdu galės dalyvauti jiems pritaikytoje rekolekcijų programoje. Numatomi 36, 711 ir 1215 metų pogrupiai vaikams. Pagal galimybes padėsime pasirūpinti ir jaunesnių vaikų priežiūra.  

Ves s. Linda Ceple SJE, talkins seserys eucharistietės ir savanoriai.

Dvasinės atgaivos savaitgaliai

2021 m. vasario 57 d. dvasinės atgaivos savaitgalis „Kelionė vidun II: Aš ir mano istorija“ (datos gali keistis).

Savaitgalis skirtas norintiems tęsti kelionę vidun per gilesnį savo gyvenimo istorijos pažinimą. Užsirašant dalyvavusiems pirmoje „Kelionė vidun“ dalyje (rugsėjo 25–27 d.d.) bus teikiama pirmenybė.

Ves psichoterapeutė Genovaitė Petronienė, talkins seserys eucharistietės.

2021 m. balandžio 1618 d. dvasinės atgaivos savaitgalis „Savaitgalis su Dievu ir savimi.“

Programa ruošiama.

Ves ses. Jolita Dudaitė, SJE.

Seminarai

2021 m. gegužės 7–9 d. seminaras „Gydo ne tik vaistai: Sveiko bendravimo kelias“ (datos gali keistis).

Savaitgalis skirtas visiems, ieškantiems gilesnės psichologinės ir dvasinės pusiausvyros kasdienybėje ir norintiems pagilinti savo bendravimo įgūdžius.

Ves psichoterapeutė ir klinikinės pastoracijos dėstytoja Dr. Anke Bisschops (Nyderlandai), talkins seserys eucharistietės.

2021 m. gegužės 21-23 d. Kino seminarų ciklas: „'Žiedų valdovo' teologija“ II dalis.

Šiuose kino seminaruose kalbėsime apie vaizduotės (fantazy) teologiją, kurią savo grožiniuose kūriniuose plėtojo anglų rašytojas J.R.R. Tolkienas („Hobitas“, „Žiedų valdovas“, „Silmariljonas“). Teologiniu ir kinematografiniu požiūriais nagrinėsime ištraukas iš Peterio Jacksono sukurtų „Žiedų valdovo“ ir „Hobito“ trilogijų, keisimės savo žvilgsniais diskusijų grupelėse.

Kino seminarą sudaro dvi dalys:

Pirmoji: Via Pulchritudinis: grožis kaip būdas pasiekti Dievą (jau buvo 2020 m.)

Antroji: Katalikiška „Žiedų valdovo" pasaulio vizija: simboliai ir archetipai, prigimtis ir sakramentališkumas.

Galima dalyvauti abejuose arba vienoje iš programos dalių. Registruojantis į antrąją dalį, pirmenybė teikiama dalyvavusiems pirmojoje.

Taip pat pageidautina, kad seminaro dalyviai būtų skaitę J.R.R. Tolkieno „Hobitą" ir/ar „Žiedų valdovą“ (abi yra išleistos lietuvių kalba).  Philo Jacksono filmų „Hobitas“ ir „Žiedų valdovas“ neprivalu būti mačius.

Ves Ramūnas Aušrotas.

Krikščioniško tikėjimo ir sielovadinės praktikos pagrindai (KTSPP):

2021 m. liepos 2–4 d. Seminaras „Kaip gyventi gerą krikščionišką gyvenimą? Aktualūs krikščioniškosios etikos klausimai“ (Moralinės teologijos pagrindai).

Remiantis Bažnyčios dokumentais ir šiuolaikinių teologų įžvalgomis, seminaro metu bus aptariami pagrindiniai šiuolaikiniai krikščioniškosios etikos ir socialinio mokymo klausimai. Seminaras išpildo vasaros teologijos mokyklos kreditams reikalingus reikalavimus.

Ves moralinės teologijos profesorė Dr. Lisa Cahill (JAV).

2021 m. liepos 26–30 d. Seminaras „Bažnyčia kaip tikėjimo piligrimystė ir bendrystės mokykla“ (Įvadas į ekleziologiją).

Popiežiaus Pranciškaus mokymo ir II Vatikano susirinkimo dokumentų šviesoje seminaras nagrinės bažnyčios tapatumą ir vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje. Seminaras išpildo vasaros teologijos mokyklos kreditams reikalingus reikalavimus.

Ves sisteminės teologijos profesorius Dr. Richard Gaillardetz (JAV).

 (Šie KTSPP seminarai rengiami kartu su VDU teologijos fakultetu ir Šeimos ir saviugdos centru „Bendrakeleiviai.“ Daugiau informacijos www.bendrakeleiviai.lt/veiklos/programos-saviugda/).

Savaitės trukmės tylos rekolekcijos

2021 m. liepos 915 d. Tylos rekolekcijos su asmeniniu palydėjimu „Tepasilieka šis trejetas.“

Šių tylos rekolekcijų centre – mūsų gyvenimas su Dievu kaip tikėjimo, vilties, ir meilės šaltiniu. Tikėjimas parodo tikslą, į kurį einame, viltis suteikia sparnus įveikti sunkumus, o meilė – didžiausia šiame trejete – sujungia su visa Švč. Trejybe. Rekolekcijų metu bus galimybė kasdien susitikti dvasiniam palydėjimui ir kasdien švęsti Eucharistiją.

Kasdienius mokymus ves Dr. ses. Ligita Ryliškytė, SJE, palydės seserys eucharistietės.

Smulkesnę informaciją rasite apsilankę mūsų svetainėje www.sje.lt  

Informacijos ir registracijos klausimais taip pat galite kreipkitės į s. Mildą tel. +370 600 56206 arba el. paštu

PRAKTINĖ INFORMACIJA

Apgyvendinimas ir maitinimas suteikiamas vietoje, gyvenama vienviečiuose ir dviviečiuose kambariuose. Kviečiame finansiškai prisidėti paliekant auką pagal galimybes.

Rekolekcijų metu kviečiame laikytis tylos visą laiką. Dvasinės atgaivos savaitgaliuose tylos laikysimės paskirtu metu.

Smulkesnę informaciją ir internetinę registraciją rasite apsilankę mūsų svetainėje www.sje.lt

Informacijos ir registracijos klausimais taip pat galite kreiptis į s. Mildą tel. 8-600 56 206 arba el. paštu

Skaityti 6395 kartai