Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad tie, kurie kenčia, rastų gyvenimo kelią ir leistųsi paliečiami Jėzaus Širdies.

Šv. Klaros seserys (OSC)

Oficialus pavadinimas: Šv. Klaros seserų vienuolynas (popiežiaus teisių)
Kontempliatyvi vienuolija
Charizma: kontempliatyvus gyvenimas su popiežine klauzūra.
Tikslas: maldos bei gyvenimo auka už Bažnyčią ir pasaulį.
Įkurta Italijoje 1212 m., Lietuvoje nuo 1998 m.

Vienuoliniai namai

Mėguvos g. 34, 97140 Kretinga, tel./faks. (445) 79 323
El. paštas:
Vyresnioji – ses. Margherita Pellizzari OSC

Iš viso: 8 iškilmingųjų įžadų seserys

Skaityti 39872 kartai
Daugiau šioje kategorijoje: « Karmelitės (basosios) (OCD)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • IX eilinės savaitės penktadienis

  Prašyti gilaus išgyvenimo tiesos,
  jog Dievo Žodyje dvelkia Jėzaus Dvasia

  Mk 12, 35-37

  *   „Nuvyksiu“ į Jeruzalės šventyklą klausytis Jėzaus. Jis priešpastato Rašto aiškintojų mąstyseną apie Mesiją Dievo Žodžiui. Aš taip pat esu kviečiamas, kad meditacijoje Dievo Žodžio šviesoje atpažinčiau, kas man yra Jėzus.

  *   Mokytojams, studijuojantiems Raštą, Jėzus yra Dovydo Sūnus. Jie nepastebi Jame Dievo Sūnaus, nėra pajėgūs priimti tiesos apie Jo dieviškumą. Tam yra reikalinga tikėjimo malonė. Dievo Žodis gali būti skaitomas ir į jį gilinamasi tik tikėjimo dėka.

  *   Ką galiu pasakyti apie savo santykį su Dievo Žodžiu? Kokią vietą Dievo Žodis užima mano tikėjimo patirtyje ir pašaukimo išgyvenime? Ar Dievo Žodžio klausymasis ir gilinimasis į Jį veda mane į artimus susitikimus su Jėzumi?

  *   „Juk pats Dovydas, Šventosios Dvasios įkvėptas, yra pasakęs“. Šventoji Dvasia yra įkvėptų tekstų autorė. Kiek kartų su tikėjimu atsiveriu Dievo Žodžiui, tiek kartų atsiveriu Dvasiai, kuri dvelkia tame žodyje. Skaitant Raštą užsimezga ypatingas ryšys tarp manęs ir Šventosios Dvasios.

  *   „Pats Dovydas vadina Jį Viešpačiu“. Jeigu su tikėjimu gilinsiuos į Dievo Žodį, jis palenks mano širdį, kad atsiduočiau Jėzaus viešpatavimui. Dvasia, kuri dvelkia Žodyje, įtikins mano širdį, kad Jėzus yra vienintelis mano gyvenimo Viešpats.

  *   Be Šventosios Dvasios negaliu pasakyti „Jėzus yra Viešpats“. Atnaujinsiu savo Krikšto pažadus, (prie vienuolinius įžadus, kunigystės pažadus), prašydamas Šventosios Dvasios, kad padėtų iš naujo išsirinkti Jėzų savo gyvenimo Viešpačiu.

  *   „Didelė minia noriai Jo klausėsi“. Atnaujinsiu savo troškimą klausytis ir medituoti Dievo Žodį. Širdies maldoje prašysiu Jėzaus, kad žadintų manyje nuolatinį Dievo Žodžio alkį ir troškimą.