Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad šių laikų šeimas lydėtų meilė, pagarba ir patarimas.

Šeštadienis, 23 Vasario 2013 12:35

T. F. Ciardi seminaras 2013 02 16-17

Tikėjimo metų proga Lietuvos pašvęstieji, seserys ir broliai vienuoliai, turėjo puikią progą nauju žvilgsniu pažvelgti į savo ir visos Bažnyčios tikėjimą. Vasario 14-22 dienomis Lietuvoje penktą kartą viešėjo daug kam girdėtas ir pažįstamas t. Fabio Ciardi OMI (iš Nekaltai Pradėtosios Marijos Oblatų misionierių Kongregacijos).

Vasario 15 d. Vilniuje jis susitiko su įvairių kongregacijų broliais vienuoliais, o vasario 16-17 d. Kaune jo konferencijomis džiaugėsi iš visos Lietuvos suvažiavę apie 150 seserų vienuolių. Daug kas įvertino šį susitikimą kaip dvasinio atsinaujinimo dienas. Pirmąją dieną turėjome progos išgirsti labai netikėtą II Vatikano Susirinkimo ir jo dokumentų pristatymą (minint 50 metų nuo jo paskelbimo). Antroji diena buvo skirta apmąstyti mūsų tikėjimą kaip Dievo dovaną, ateinančią iš Švenčiausiosios Trejybės, pasireiškiančią kaip mūsų atsiliepimas į tą dovaną meile Dievui ir vienas kitam ir galiausiai mus visus kartu grąžinančią Į Trejybės bendrystę. Taip pat turėjome galimybę mažose grupelėse pasidalinti apie savo asmeninę tikėjimo kelionę.

Be to, t. Fabio pradžiugino mus iš anksto paruošta dovana: VDU menų fakulteto studentai, vadovaujami aktorės Dalios Michelevičiūtės, paruošė spektaklį „Kafarnaumo pasakojimai“, kurio autorius – pats t. Fabio. Spektaklis nukėlė mus į Kafarnaumą, į Petro namus, kur susirinkę Jėzaus amžininkai dalinosi savo susitikimų su Jėzumi prisiminimais...    

Akimirkos iš seminaro

Klausytis t. Ciardi seminaro įrašų

Skaityti 4954 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XIII eilinės savaitės šeštadienis

  Prašyti dvasinio gyvenimo atsinaujinimo
  ir apsimarinimo dėl Jėzaus malonės

  Mt 9, 14-17

  *   Ne kartą esu klausęs: „Kodėl reikia pasninkauti“? Kaip vidujai reaguoju, kai girdžiu apie pasninko reikalingumą? Jėzus šiandien man išaiškina pasninkavimo reikšmę. Kartu su Jono mokiniais prisiartinsiu prie Jėzaus, kad girdėčiau Jo paaiškinimą.

  *   Pasninkas savo paaiškinimą randa ne tiek teisės kanonuose bei normose, kiek santykyje su Jėzaus asmeniu. Jo galutinė motyvacija yra meilė „jaunikiui“ – Mylimajam. Pamąstysiu apie savo motyvacijas pasninko atžvilgiu.

  *   Didžiausias „pasninkas“ yra Mylimojo nebuvimas. Kiek kartų Jį prarandu savo gyvenime, tiek kartų turiu pasninkauti. Turiu išmokti savyje numarinti tuos potraukius, poreikius, troškimus, kurie ardo mano santykį su Jėzumi.

  *   Paklausiu savęs, per kokią savo laikyseną, kuriuos poelgius, pasirinkimus savo gyvenime prarandu Mylimąjį. Ar noriu atsisakyti to, kas paima nuo manęs „jaunikį?“

  *   Jėzus pasako man palyginimą apie „lopą“ ir „vyną“, kad padėtų man atpažinti savo apsisprendimą ir laikyseną, susijusius su pasninkavimu. Jis įspėja mane dėl negalvojimo. Sąmoningumo trūkumas religinėse praktikose naikina dvasinį gyvenimą.

  *   „Senas drabužis“ ir „seni vynmaišiai“ – tai mano praktikų simboliai perimti ir išlaikyti iš Tradicijos, iš vyresniųjų. Turiu juos savyje neperstojamai atnaujinti, kad išlaikyčiau viena ir kita: tradiciją ir dvasinę jaunystę.

  *   Nuoširdžiame pokalbyje su Jėzumi prisiminsiu žmones, kurie ištikimai perdavė man pasninko tradiciją ir kitas religines praktikas. Prašysiu Jo, kad nuolat manyje tai atnaujintų: „Atnaujink manyje Dvasios veikimą“.