Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad visi tie, kurie kenčia nuo priklausomybių,

  gautų pagalbą ir jais būtų pasirūpinta.

Šeštadienis, 23 Vasario 2013 12:35

T. F. Ciardi seminaras 2013 02 16-17

Tikėjimo metų proga Lietuvos pašvęstieji, seserys ir broliai vienuoliai, turėjo puikią progą nauju žvilgsniu pažvelgti į savo ir visos Bažnyčios tikėjimą. Vasario 14-22 dienomis Lietuvoje penktą kartą viešėjo daug kam girdėtas ir pažįstamas t. Fabio Ciardi OMI (iš Nekaltai Pradėtosios Marijos Oblatų misionierių Kongregacijos).

Vasario 15 d. Vilniuje jis susitiko su įvairių kongregacijų broliais vienuoliais, o vasario 16-17 d. Kaune jo konferencijomis džiaugėsi iš visos Lietuvos suvažiavę apie 150 seserų vienuolių. Daug kas įvertino šį susitikimą kaip dvasinio atsinaujinimo dienas. Pirmąją dieną turėjome progos išgirsti labai netikėtą II Vatikano Susirinkimo ir jo dokumentų pristatymą (minint 50 metų nuo jo paskelbimo). Antroji diena buvo skirta apmąstyti mūsų tikėjimą kaip Dievo dovaną, ateinančią iš Švenčiausiosios Trejybės, pasireiškiančią kaip mūsų atsiliepimas į tą dovaną meile Dievui ir vienas kitam ir galiausiai mus visus kartu grąžinančią Į Trejybės bendrystę. Taip pat turėjome galimybę mažose grupelėse pasidalinti apie savo asmeninę tikėjimo kelionę.

Be to, t. Fabio pradžiugino mus iš anksto paruošta dovana: VDU menų fakulteto studentai, vadovaujami aktorės Dalios Michelevičiūtės, paruošė spektaklį „Kafarnaumo pasakojimai“, kurio autorius – pats t. Fabio. Spektaklis nukėlė mus į Kafarnaumą, į Petro namus, kur susirinkę Jėzaus amžininkai dalinosi savo susitikimų su Jėzumi prisiminimais...    

Akimirkos iš seminaro

Klausytis t. Ciardi seminaro įrašų

Skaityti 4920 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • DIDYSIS KETVIRTADIENIS

  Prašyti nuolankumo, priimant Jėzaus meilę,
  ir širdies išlaisvinimo nuo puikybės

  Jn 13, 1-15

  *   Įeisiu kartu su mokiniais ir Jėzumi į Paskutinės vakarienės kambarį. Atsisėsiu už stalo. Nukreipsiu žvilgsnį į Jėzų, kuris „parodė savo meilę iki galo“ (1 eil.). Jis atėjo į šį pasaulį, kad dėl manęs išgyventų šią dieną. Jis grįžta atgal pas Tėvą ir nori, kad aš būčiau ten kartu su Juo, ir už tai moka pačią brangiausią kainą.

  *   Prisiminsiu, kad kiekvienoje Eucharistijoje Jėzus išpažįsta man, jog „parodo man meilę iki galo“. Jis atiduoda save kaip auką už mane. Jėzus sėdasi su manimi už stalo ir sako man: „Trokšte trokštu su tavimi valgyti šią Velykų vakarienę“ (plg. Lk 22, 14).

  *   Įsmeigsiu savo žvilgsnį į Jėzų ir su meile stebėsiu kiekvieną Jo gestą: kaip pakyla nuo stalo, persijuosia rankšluosčiu, įsipila vandens į praustuvą (2-3 eil.). Ilgesnį laiką žvelgsiu į šią sceną, skonėdamasis nuolankia ir tylia Jėzaus meile.

  *   Atkreipsiu dėmesį į mokinių elgesį, ypač į pasimetusį Petrą (6-9 eil.), kai Jėzus plauna jam kojas. Įsivaizduosiu, kaip Jėzus prieina prie manęs, pasilenkia, atsiklaupia, nuplauna mano kojas ir jas nušluosto. Susitiksiu su Jėzaus žvilgsniu...

  *   Žvelgsiu į Jėzų, suklupusį prie mano kojų. Kokie jausmai pabunda manyje, kokia yra pirmoji mano širdies reakcija, kokios pirmos mintys? Ką norėčiau pasakyti Jėzui? Ką galiu pasakyti Jam apie savo nusižeminimą tarnaujant kitiems?

  *   „Ir jūs esate švarūs, deja, ne visi...“ (10 eil.). Kokia yra mano vidinė būsena Didžiąją savaitę? Priminsiu sau, kad Jėzus yra pasiruošęs numirti už mano širdies tyrumą. Ar trokštu širdies tyrumo taip, kaip jo trokšta man Jėzus?

  *   Išlaikysiu savo širdyje Jėzaus, plaunančio man kojas ir žvelgiančio į mano širdį, paveikslą. Šiandien dažnai kartosiu: „Jėzau, duok man tyrą širdį ir išmokyk mane tarnauti“.