Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad tikintieji pasauliečiai, ypač moterys, Krikšto galia pagal atsakomybės sritis labiau įsitrauktų į darbą Bažnyčioje.

Oficialus pavadinimas: Šv. Klaros seserų vienuolynas (popiežiaus teisių)
Kontempliatyvi vienuolija
Charizma: kontempliatyvus gyvenimas su popiežine klauzūra.
Tikslas: maldos bei gyvenimo auka už Bažnyčią ir pasaulį.
Įkurta Italijoje 1212 m., Lietuvoje nuo 1998 m.

Vienuoliniai namai

Mėguvos g. 34, 97140 Kretinga, tel./faks. (445) 79 323
El. paštas:
Vyresnioji – ses. Margherita Pellizzari OSC

Iš viso: 8 iškilmingųjų įžadų seserys

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXX eilinės savaitės pirmadienis

  Prašyti gilaus tikėjimo Jėzaus gydančia galia

  Lk 13, 10-17

  *   Įsižiūrėsiu į Jėzų mokantį sinagogoje. Pastebėsiu Jo gilų, mylintį žvilgsnį. Tarp susirinkusiųjų Jis pastebi sergančią moterį, mato jos kančią ir trokšta ją pagydyti.

  *   Jėzus yra pajėgus „įžvelgti“ kiekvieną mano kentėjimą. Jis trokšta mane išgydyti. Paprašysiu, kad leistų man pajusti Jo gilų ir pilną meilės žvilgsnį.

  *   Kontempliuosiu moters pagydymo sceną. Išgirsiu, kaip Jėzus ją kviečia. Matysiu, kaip susikūprinusi moteris artinasi prie Jo, pajunta Jo rankų prisilietimą ir išsitiesia. Po aštuoniolikos metų ji yra pagydyta. Klausysiu, kaip ta moteris šlovina Dievą.

  *   Prisiartinsiu prie Jėzaus su savo skaudžiausia „liga“. Kokie kentėjimai ilgiausiai ir stipriausiai verčia mane „kūprintis“ gyvenime? Paprašysiu Jėzaus, kad uždėtų ant manęs rankas ir išlaisvintų mane iš manojo neįgalumo – „ligų“. Ar noriu, kad Jis man tai padarytų? Ar tikiu, kad Jis gali mane išgydyti?

  *   Atkreipsiu dėmesį į sinagogos vyresnįjį. Jis nepajėgia išgyventi džiaugsmo kartu su pagydyta moterimi, nei stebėtis stebuklinga Jėzaus galia. Rūpindamasis Dievo Įstatymu nepastebi Dievo veikimo savo gyvenime.

  *   Ar asmeninis tikėjimo išgyvenimas ir religinės praktikos padeda man labiau jausti Dievo buvimą mano gyvenime?  Ką galiu pasakyti apie savo asmeninę Dievo artumo patirtį?

  *   Nuoširdžiame pokalbyje su Jėzumi prašysiu, kad išgydytų manyje visa, kas mane užsklendžia atviram ryšiui su Juo ir kitu žmogumi. Pakviesiu Jį į tuos santykius su artimaisiais, kuriuose jaučiu didžiausią atšalimą ir abejingumą.