Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad nebūtų grobstomi Žemės ištekliai, kad būtų teisingai ir pagarbiai jais dalijamasi.

Oficialus pavadinimas: Šv. Klaros seserų vienuolynas (popiežiaus teisių)
Kontempliatyvi vienuolija
Charizma: kontempliatyvus gyvenimas su popiežine klauzūra.
Tikslas: maldos bei gyvenimo auka už Bažnyčią ir pasaulį.
Įkurta Italijoje 1212 m., Lietuvoje nuo 1998 m.

Vienuoliniai namai

Mėguvos g. 34, 97140 Kretinga, tel./faks. (445) 79 323
El. paštas:
Vyresnioji – ses. Margherita Pellizzari OSC

Iš viso: 8 iškilmingųjų įžadų seserys

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • Rugsėjo 29 d.

   Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai

  Prašyti amžino džiaugsmo kartu su angelais regint Dievą

  Jn 1, 47-51

  *   Maldos laiką pradėsiu kreipdamasis į savo Angelą Sargą, kad padėtų man šioje meditacijoje atsiverti Žodžiui ir kartu su mokiniais išgyventi gyvą ir viską perkeičiantį susitikimą su Jėzumi.

  *   „Jėzus pamatė ateinantį Natanaelį“. Jis mato ir mano kiekvieną žingsnį, kurį žengiu Jo link, pažįsta mane panašiai kaip Natanaelį, niekada nenuleidžia nuo manęs žvilgsnio. Jis pažinojo mane pirmiau, negu pirmą kartą apie Jį pagalvojau. Susikaupęs pasiliksiu Jėzaus akivaizdoje ir prašysiu Jo, kad atidengtų man tiesą apie mane patį.

  *   Atkreipsiu dėmesį į Natanaelio reakciją. Jėzaus žvilgsnis persmelkė ir perkeitė jį iki gelmių. Jis jau nebėra šaltas ir abejingas kaip anksčiau. Patrauktas Jėzaus, Natanaelis išpažįsta, kad Jis yra Dievo Sūnus ir Karalius. Prašysiu Jėzaus, kad ir mane perkeistų savo žodžiu ir žvilgsniu.

  *   Apsidžiaugsiu dėl Jėzaus pažado: „Pamatysite dar didesnių dalykų.“ Gyvenimas su Juo viršija mano įsivaizdavimus ir lūkesčius. Ar tikiu tuo, kad niekas be Jėzaus negali padaryti mano gyvenimo laimingo? Ar esu apsisprendęs, kaip Natanaelis, pasirinkti Jį savo gyvenimo Karaliumi?  

  *   Jau šiandien Jėzus užtikrina man, kad kada nors pamatysiu Jį garbėje apsuptą angelų. Nuoširdžiai pasikalbėsiu su arkangelais, šios dienos globėjais. Prašysiu, kad saugotų mano kelius ir vestų mane pas Jėzų, ypač tada, kada atsitolinu nuo dangaus ir susikoncentruoju tiktai ties tuo, kas žemiška. 

  *   Priglusiu prie Jėzaus kartu su savo Angelu Sargu. Patikėsiu jam visą savo gyvenimą ir pašaukimą. Visą dieną kartosiu: „Duok man pamatyti Tavo garbę ir kontempliuoti Tavo grožį per amžius.“