Facebook Image
Antradienis, 06 rugsėjo 2022 00:15

Lietuvoje susijungė dvi seserų kongregacijos (2022 09 06)

Seserų Švenčiausiosios Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacija įsijungė į Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregaciją.


2022 m. rugsėjo 3 d. Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje, prie Švenčiausios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos steigėjo arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC relikvijų, Mišias aukojant Vilkaviškio vyskupui Rimantui Norvilai bei Panevėžio vyskupui, LVK Vienuolijų reikalų komisijos pirmininkui, Linui Vodopjanovui OFM, Seserų Švenčiausiosios Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacija įsijungė į Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregaciją. Įsijungiančios seserys atnaujino įžadus pagal Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos konstituciją, joms įteikta šios vienuolijos konstitucijos bei ženkleliai.

Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštalinio gyvenimo draugijų dikasterijos prefektas kard. João Braz de Avizas dekretą, suteikiantį leidimą šiam įsijungimui, pasirašė 2022 m. gegužės 13 d. Iki šio momento atvedęs abiejų kongregacijų maldos, bendrystės ir sprendimų kelias tęsėsi bemaž aštuoniolika metų. Istorinis šių vienuolinių šeimų ryšys siekia jų steigėjus: pal. Honoratas Kozminskis OFM Cap, Seserų Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos steigėjas, buvo pal. Jurgio Matulaičio MIC, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų steigėjo, dvasios vadas, pakvietęs jį į pagalbą darbuotis dėl jo įsteigtų moterų pašvęstojo gyvenimo bendruomenių XX a. pradžios Varšuvoje. Ypač gili bendrystė, trukusi visą gyvenimą, palaimintąjį Jurgį susiejo su Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos seserimis. 1919–1920 m. palaimintojo Jurgio rūpesčiu šios vienuolijos seserys įsikūrė Lietuvoje. Išlikusi gausi palaimintojo Jurgio korespondencija su „brangiomis panelėmis iš Piękna gatvės“, kaip jis meiliai jas vadino, liudija gilią bendrystę, abipusį dėkingumą ir pagarbą. Paskutinį išlikusį šios kongregacijos seserims rašytą laišką (1926 m. kovo 31 d.) palaimintasis Jurgis užbaigia prašymu ar beveik nurodymu: „Prašau melstis už mane. [...] Turite išprašyti man čia šventumą, o ten – dangiškąją laimę.“

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos informacija
Vilkaviškio vyskupijos informacija

Skaityti 200 kartai