Facebook Image
Pirmadienis, 02 spalio 2023 21:01

Moterų vienuolijų vyresniųjų sąjunga: sinode būsime pranašiškas balsas (2023 10 02)

Tarptautinė moterų vienuolijų vyresniųjų sąjunga su džiaugsmu atsiliepia į popiežiaus kvietimą dalyvauti asamblėjoje. Pasak Sąjungos pirmininkė ses. Mary Barron,, vienuolinis gyvenimas, turintis bendruomeninio gyvenimo ir įžvalgumo patirtį, gali padėti Bažnyčiai pasiekti ir išgyventi šį sinodinį atsivertimą.


Sesuo Mary Barron, Tarptautinės moterų vienuolijų vyresniųjų sąjungos pirmininkė, pasakoja, su kokiu džiaugsmu sąjunga atsiliepė į popiežiaus kvietimą dalyvauti Vyskupų Sinode ir yra pasiruošusi eiti bažnytiniu Sinodo keliu, skirtu bendrystei, dalyvavimui, misijai.

Pirmojoje Sinodo, kurio  tema „Dėl sinodinės bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija“, asamblėjoje dalyvaus penkios vienuolės, kurios atstovaus sąjungai ir 2 000 su ja susijusių kongregacijų, šios, savo ruožtu, atstovauja daugiau nei 600 000 moterų vienuolių visame pasaulyje.

Kartu su pirmininke dalyvaus vykdančioji sekretorė Patricia Murray, Elizabeth Mary Davis, Elysée Izerimana, Maria Nirmalini. Tarptautinės moterų vienuolijų vyresniųjų sąjungos atstovės 2014 m. pirmą kartą dalyvavo Sinode šeimos tema, popiežius Pranciškus jas pakvietė kaip auditores. Nuo tada jos dalyvavo klausytojų teisėmis kiekviename Sinode, o šiais metais pirmą kartą sąjungos atstovės popiežiaus kvietimu Sinodo procese dalyvaus kaip pilnateisiai nariai, prisidėdamos prie Dvasios įkvėptų dialogų, atnešdamos indėlį, kuris taps oficialių dokumentų dalimi, aktyviai dalyvaus balsavimo procesuose.

„Mūsų pašvęstasis gyvenimas, – sako sesuo Barron, – visomis savo formomis jau yra matoma šios sinodinės Bažnyčios išraiška, kurioje skirtingų kartų ir pašaukimų vyrai ir moterys su džiaugsmu bendradarbiauja, klausosi vieni kitų, įgyvendina Dievo valią, kartu kurti Bažnyčią, kurios Dievas trokšta trečiajam tūkstantmečiui“. Todėl ir vienuolės turės galimybę daug ko pasimokyti iš kitų Bažnyčios narių, jos ir toliau dalyvaus atsivertimo kelyje, stiprindamos sinodiškumą ne tik pašvęstajame gyvenime, bet ir už jo ribų.

Tarptautinė moterų vienuolijų vyresniųjų sąjunga, liudydama tai, kas vyksta dabartiniame pasaulyje, tikisi prisidėti prie pranašiško balso ir veiksmingai atstovauti šį svarbų Bažnyčios aspektą, kuris veikia daugybės žmonių gyvenimus.  

(DŽ/Vatican News)

Skaityti 111 kartai