Facebook Image
Ketvirtadienis, 16 vasario 2023 18:27

Paskirtas naujas Apaštališkosios Bibliotekos prefektas (2023 02 16)

Popiežius Pranciškus antradienį, 2023 m. vasario 14 d., paskyrė salezietį kunigą Mauro Mantovani naujuoju Apaštališkosios Bibliotekos prefektu, pakeisiančiu iki šiol šias pareigas ėjusį monsinjorą Cesare Pasini.


56 m. Mauro Mantovani, Popiežiškojo Saleziečių universiteto filosofijos fakulteto dekanas ir Popiežiškosios Šv. Tomo Akviniečio akademijos akademikas, yra filosofinės teologijos ir tomistinių mokslų tyrinėtojas, daugelio mokslinių veikalų, įskaitant apie Bažnyčios mokytojo šv. Tomo Akviniečio mokymą, autorius. M. Mantovani yra buvęs Popiežiškojo Saleziečių universiteto Socialinių komunikacijų fakulteto dekanas, vicerektorius ir rektorius. Naujasis Apaštališkosios Bibliotekos prefektas kun. Mauro Mantovani taip pat yra Šventojo Sosto bažnytinių universitetų ir fakultetų kokybės vertinimo ir skatinimo agentūros narys.

(SAK / Vatican News)

Skaityti 34 kartai