Facebook Image
Šeštadienis, 16 rugsėjo 2023 20:17

Popiežiaus audiencija benediktinų oblatams (2023 09 16)

Penktadienį, 2023 m. rugsėjo 15 d., popiežius Pranciškus priėmė Penktojo pasaulinio benediktinų oblatų kongreso dalyvius. Benediktinai oblatai – tai kunigai ir pasauliečiai, kurie, nepriklausydami benediktinų abatijų bendruomenėms, talkina benediktinams ir stengiasi gyventi pagal šv. Benedikto regulą.


Sveikindamas kongreso dalyvius popiežius paminėjo kelis esminius benediktinų oblatų dvasingumo bruožus. Visų pirma tai nuolatinis Dievo ieškojimas, siekimas gyventi pagal jo valią. Šios paieškos visų pirma reiškia įsiklausymą į Dievo žodį, kūrinijos kontempliavimą, pastangas suprasti kasdienių įvykių prasmę, siekimas savo kasdienį gyvenimą gyventi kaip maldą, kad viskas, ką žmogus daro, būtų palaima jam pačiam ir visiems, kuriuos jis sutinka. Antras svarbus bruožas yra aistra Evangelijai. Šiandien, sakė Pranciškus, globalizuotame, bet susiskaldžiusiame, skubančiame, vartotojiškumo užvaldytame pasaulyje, reikia ne pirštais į blogybes rodančių krikščionių, bet aistringų liudytojų, skleidžiančių Evangeliją. Trečiasis benediktiniškosios tradicijos bruožas, kurį pabrėžė Pranciškus, – tai svetingumas, ypač atvirumas vargstančiųjų atžvilgiu, pagalba jiems, nes būtent juose krikščionys sutinka Kristų.

„Brangūs broliai ir seserys, kartu su jumis šlovinu Viešpatį už didį šventumo ir išminties palikimą, kurio saugotojai esate, ir kviečiu jus niekada nenustoti ieškoti Dievo, su užsidegimu liudyti jį ir priimti jį vargingiausių, kuriuos sutinkate, gyvenime“, – sakė Pranciškus benediktinų oblatams.

(jm / Vatican News)

Skaityti 127 kartai