Facebook Image
Šeštadienis, 23 liepos 2022 19:23

Popiežius dalyvavo argentiniečio jėzuito laidotuvėse (2022 07 23)

Ketvirtadienį, 2022 m. liepos 21 d., popiežius Pranciškus dalyvavo savo bičiulio argentiniečio jėzuito Diego Fareso laidotuvėse, koncelebravo Mišias Jėzaus draugijos generalinės kurijos koplyčioje Romoje.


Diego Faresas SJ mirė Romoje liepos 19 d., sulaukęs 66 metų. Būdamas jėzuitų provincijolas Argentinoje, Jorge Mario Bergoglio 1976 m. priėmė Diego Faresą į Jėzaus draugiją. Pastaruoju metu t. D. Faresas gyveno Romoje, priklausė Italijos jėzuitų dvisavaitinio žurnalo „La Civiltà Cattolica“ redakcijai. Laidotuvių Mišių homiliją sakė žurnalo redaktorius t. Antonio Spadaro SJ. Pasak jo, tėvas D. Faresas labai gerai suprato Pranciškaus pontifikatą, nes su popiežiumi jį siejo gili dvasinė bendrystė. 2018 m. pavasarį per Didžiojo ketvirtadienio Krizmos Mišias popiežius padovanojo Romos kunigams Diego Fareso knygą „Dešimt dalykų, kuriuos Pranciškus siūlo kunigams“.

(jm / Vatican News)

Skaityti 21 kartai