Facebook Image
Ketvirtadienis, 19 gegužės 2022 22:28

Popiežius kamiliečiams priminė gerojo samariečio stilių (2022 05 19)

„Norėdami žmonėms pastatyti gerai veikiančias karo lauko ligonines, kuriose sužeistieji galėtų susitikti su Kristumi, patirti jo artumą ir švelnumą, negalime apsieiti be šv. Kamilio Leliečio charizmos“, – pasakė popiežius pirmadienio, gegužės 16-osios, audiencijoje Ligonių tarnų, arba kamiliečių, ordino generalinės kapitulos dalyviams.


Pasak Pranciškaus, Ligonių tarnų ordino steigėjas Kamilis Lelietis yra vienas iš šventųjų, panašiausiai įkūnijusių gerojo samariečio stilių – tapti artimu kelyje sužeistam broliui. Popiežius ragino kamiliečių dvasinės šeimos narius steigėjo pavyzdžiu žvelgti į kančios, ligos ir mirties tikrovę Jėzaus akimis: prisiimti kitus slegiančią naštą, pažeidžiamiausių brolių ir seserų žaizdas ir nerimą. Pasak Pranciškaus, tai reikalauja romaus atsivėrimo Šventajai Dvasiai, kuri yra bet kokios apaštališkosios veiklos siela, taip pat tam tikros drąsos dozės siekiant kartu eiti neištirtais keliais ar naujomis formomis išreikšti kamiliečių charizmos galimybes ir tarnystę.

„Krikščioniškas atsakymas glūdi ne susitaikymo su dabartimi konstatavime ar nostalgiškame praeities apgailestavime, o meilėje, kuri, pasikliaudama Apvaizda, geba mylėti dabartinį laiką ir su nuolankumu liudyti Evangeliją.“

Dėkodamas už ordino darbus Bažnyčioje, popiežius kvietė kamiliečius semtis įkvėpimo iš Palaiminimų pamokslo, puoselėti pirmosios meilės, kuria Jėzus užkariavo jų širdis, atminimą ir plėsti bendradarbiavimą su pasauliečiais, ypač su sveikatos apsaugos darbuotojais.

Nuo XVI amž. kamiliečių ordino vienuoliai išplėtė veiklą į visus žemynus. Kamiliečių dvasinei šeimai priklauso kelios moterų kamiliečių, vienuolių ir pasauliečių, kongregacijos. Pastarosiomis dienomis netoli Romos posėdžiavusi ordino 59-oji generalinė kapitula naujuoju, iš eilės 61-uoju, ordino vyresniuoju išrinko iš Brazilijos kilusį JAV delegatūros narį, 55 m. t. Pedro Tramontiną. Ligonių tarnų ordino steigėjas šv. Kamilis Lelietis yra ligonių, slaugytojų ir gydytojų globėjas.

(SAK / Vatican News)

Skaityti 32 kartai