Facebook Image
Sekmadienis, 30 spalio 2022 22:26

Popiežius kvietė plojimu pasveikinti naują palaimintąją (2022 10 30)

Kalbėdamas sekmadienį Šv. Petro aikštėje po vidudienio maldos, Pranciškus paminėjo šeštadienį, Kolumbijoje, palaimintąja paskelbtą vienuolę, s. Marija Berenikę (1898–1993), Apreiškimo Marijai mažųjų seserų kongregacijos steigėją.


Beatifikacija Kolumbijoje

Popiežius pažymėjo, kad ilgą gyvenimą nugyvenusi vienuolė tarnavo Dievui ir artimui, ypač mažiesiems ir atstumtiesiems. „Tegul jos apaštališkasis uolumas, skatinęs nešti Jėzaus žinią už savo šalies ribų, sustiprina visų troškimą malda ir meile prisidėti prie Evangelijos skleidimo visame pasaulyje“.

(SAK / Vatican News)

Skaityti 51 kartai