Facebook Image
Sekmadienis, 28 rugpjūčio 2022 18:55

Popiežius pasauliečių institutams: liudykite Bažnyčios artumą (2022 08 28)

Ketvirtadienį, 2022 m. rugpjūčio 25 d., popiežius Pranciškus susitiko su Pasauliečių institutų pasaulinės konferencijos generalinės asamblėjos dalyviais.


Pasauliečių institutai – tai pašvęstojo gyvenimo bendruomenės, kurių nariai, skirtingai negu vienuoliai, vykdo Evangelijos patarimus gyvenami ne vienuolynuose, bet tarp žmonių, nenešiodami abitų. Ir popiežius ketvirtadienio ryto audiencijos metu atkreipė dėmesį į tam tikrą termino „pasauliečių institutai“ dviprasmiškumą,  patikslindamas, kad šiuo atveju pasaulietiškumas nėra lygiavertis sekuliarumui.

Pasauliečių institutai yra pašaukti liudyti Bažnyčios, Dievo tautos, keliaujančios tarp tautų ir su tautomis, artumą žmonėms, sakė popiežius. Bažnyčia yra išeinanti, o tai reiškia, kad ji yra ne atskirta nuo pasaulio, bet pasinėrusi į pasaulį ir istoriją, kad būtų jam druska ir šviesa, vienybės, vilties ir išganymo skelbėja. Pasauliečių institutų nariai yra pašaukti būti tarp žmonių, juos pažinti, suprasti, kas dedasi mūsų laikų vyrų ir moterų širdyse, kartu su jais džiaugtis ir kentėti.

Pasauliečių institutų pašaukimus ir charizmas popiežiaus palygino su Dievo įsikūnijimo slėpiniu. Toks yra Dievo, kuris ateidamas į pasaulį, parodė savo artumą ir meilę žmonijai, stilius. „Brangūs bičiuliai”, – ragino Pranciškus, – „savo veikla ir pavyzdžiu liudykite, kad Bažnyčia nori keliauti kartu su visais žmonėmis“.

Popiežius taip pat pridūrė, kad vykdant šį pašaukimą svarbu, kad pasauliečių institutus palaikytų vietos vyskupai, kad būtų šalia, išklausytų, įtrauktų į bendrą misiją, kurios vienas svarbiausių elementų yra stebėti ir atpažinti laiko ženklus.

(jm / Vatican News)

Skaityti 37 kartai