Facebook Image
Penktadienis, 03 vasario 2023 22:23

Popiežius pašvęstiesiems: neškite kitiems Kristaus meilės šviesą (2023 02 03)

Popiežius laišku pasveikino vienuolius Kristaus paaukojimo liturginės šventės proga. Pranciškus patikino, jog šią dieną jis trokšta apkabinti visas pašvęstąsias seseris ir visus pašvęstuosius brolius visame pasaulyje.


„Visi kartu esame Bažnyčios nariai ir Bažnyčia vykdo Prisikėlusio Kristaus pavestą misiją nuo pirmosios dienos ir, Šventosios Dvasios galia, vykdys šią misiją iki paskutinės dienos“, – pažymėjo laiške popiežius. Jis priminė, kad Kristaus paaukojimo šventės dieną jis pats yra misijoje Kongo DR, žino, kad vienuoliai malda jį lydi šioje kelionėje, ir užtikrino, kad ir jis meldžiasi už kiekvieno Dievui pašvęstojo ir pašvęstosios, kaip ir už jų bendruomenių, misiją.

Pranciškus laiške prašė Dievo malonės Mergelės Marijos užtarimu, kad „visų pašvęstųjų gyvenimas visuomet būtų susitikimo su Kristumi šventė ir kad, kaip Marija, galėtų visiems nešti jo meilės šviesą: jo šviesą, ne mūsų! Nešti jį, ne mus pačius!“, – parašė laiške Pranciškus.

Popiežiaus laišką antradienio pavakare Kristaus paaukojimo liturginės šventės Mišių dalyviams Popiežiškojoje Didžiojoje Marijos bazilikoje perskaitė kardinolas João Braz de Aviz, Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų dikasterijos prefektas. Mišias Dievui pašvęstųjų moterų ir vyrų šventės proga aukojo šios dikasterijos sekretorius arkivyskupas José Rodríguez Carballo.

(SAK / Vatican News)

Skaityti 107 kartai