Facebook Image
Šeštadienis, 01 spalio 2022 21:04

Popiežius redemptoristams: išdrįskite permąstyti savo charizmą (2022 10 01)

Popiežius šeštadienį, 2022 m. spalio 1 d., susitiko su beveik tris šimtmečius gyvuojančios Redemptoristų dvasinės šeimos atstovais, Romoje susirinkusiais į kongregacijos kapitulą. Jis pasidžiaugė misionieriškos Redemptoristų – Švenčiausiojo Išganytojo – kongregacijos veikla 85 pasaulio kraštuose, audiencijos dalyviams įteiktoje kalboje apžvelgė kapituloje svarstytas temas ir ragino išdrįsti atnaujinti savo charizmą laiko ženklų šviesoje.


Popiežius, remdamasis epizodu iš Jono evangelijos apie samarietės paliktą ąsotį, kai ji nubėgo pranešti saviesiems apie Išganytoją (Jn 4, 28), tvirtino manantis, jog ir pašvęstiesiems kartais reikia atsisakyti senųjų, iš tradicijos paveldėtų ąsočių, kuriais prisemta daug vandens, bet jau atlikusių savo funkciją. „Nelengva atsisakyti savo emocijų, papročių, istorijos – net skaudu, tačiau reikia, jei norime ragauti tyrojo vandens, trykštančio iš Šventosios Dvasios, kuri viską atnaujina, šaltinio“. Anot Pranciškaus, tie, kurie toliau lieka „įsikabinę į savo saugias situacijas – rizikuoja sustabarėjimu, kliudančiu Šventosios Dvasios veikimui žmogaus širdyje. Mes negalime trukdyti Šventosios Dvasios atsinaujinimo veiksmams mūsų širdyse ir gyvenimo būde. Tik šitaip galėsime būti vilties misionieriai“.

Popiežius drąsino Išganytojo kongregacijos vienuolius, taip pat besirengiančius duoti įžadus jaunuolius, seseris redemptoristes ir visus, priklausančius šv. Alfonso Liguorio dvasinei šeimai – charizmatikus ir pasauliečius – „išdrįsti permąstyti savo charizmą vadovaujantis tik Evangelija ir Bažnyčios magisteriumu“.

„Nebijokite eiti naujais keliais, megzti dialogą su pasauliu savo kongregacijos moralinės teologijos šviesoje; nebijokite susipurvinti rankų tarnaudami labiausiai stokojantiems žmonėms ir tiems, su kuriais niekas nesiskaito“. Popiežius ragino redemptoristus, kad, pagal savo konstituciją, „būtų pasirengę priimti bet kokius išmėginimus, kad tik galėtų nešti visiems Kristaus išganymą“.

„Šv. Alfonsas Liguoris nuolatos primindavo pasilikti Viešpaties meilėje. Be jo mes negalime nieko; su juo duodame vaisių. Būtent todėl bendruomeninio ir maldos gyvenimo atsisakymas yra vartai į pašvęstojo gyvenimo nevaisingumą, į charizmos mirtį ir užsidarymą nuo brolių ir seserų“, – patikino Romos vyskupas, palinkėdamas redemptoristų vadovybei nuolankumo, vienybės, išminties ir atpažinimo malonės šiuo svarbiu kongregacijos gyvavimo laikotarpiu.

(SAK / Vatican News)

Skaityti 41 kartai