Facebook Image
Šeštadienis, 22 spalio 2022 19:58

Popiežius vienuolėms: žvelkite į tikrovę Jėzaus akimis (2022 10 22)

Popiežius Pranciškus audiencijoje brigitiečių ir komboniečių vienuolėms prisiminė šeštadienį minėtą popiežiaus šv. Jono Pauliaus II liturginę šventę, prašė nepasiduoti apkalbų pagundai ir iš naujo atrasti adoravimo prasmę. „Adoravimo malda tampa reta – prašau jūsų, adoruokite“, – prašė popiežius kreipdamasis į vienuoles, Romoje dalyvaujančias savo kongregacijų generalinėse kapitulose.


Popiežius pakartojo dažnai vienuolinėms bendruomenėms skirtą pastabą apie apkalbų žalą bendruomeniniam gyvenimui: apkalbos yra maras pasišventusioms moterims ir vyrams.

„Būna bendruomenių, kuriose vieni kitus lupa liežuviais. Didelė dorybė niekad nekalbėti blogai apie kitą – niekad! Apkalbos yra pašvęstojo gyvenimo maras. Nes yra kaip kirminas, kuris po truputį sugriaužia sugyvenimą – bendruomeninio gyvenimo stiprybę“, – sakė popiežius, paraginęs vienuoles visuomet kalbėtis atvirai, nepasiduoti  apkalboms.

Popiežius paminėjo adoravimo maldą kreipdamasis į brigitietes ir sakė, kad „dabartiniais laikais nebematome adoravimo prasmės, neskiriame laiko adoravimo maldai. Ne dažnai adoruojame. Adoruoti – pasinerti į dieviškąją meilę ir dovanoti ją visiems, kuriuos sutinkate savo kelyje. Gražu adoruoti tyloje priešais Švenčiausiąjį Sakramentą, būti paguodžiančioje Jėzaus artumoje ir iš ten semtis apaštališkojo postūmio būti gerumo, švelnumo ir priėmimo įrankiais bendruomenėje, Bažnyčioje ir pasaulyje“, – pažymėjo popiežius.

Anot Pranciškaus, brigitiečių dvasingumui būdingas priėmimo aspektas bus vaisingesnis tiek, kiek kontempliatyvi malda paskatins išeiti iš savęs ir sutelkti savo gyvenimą į Kristų. „Leiskite, kad Jis veiktų jumyse“, – sakė popiežius.

Kreipdamasis į kombonietes misionieres, Pranciškus ragino pamėgdžioti savo šventojo steigėjo apaštališkąjį uolumą. Prieš pusantro šimtmečio jis kombonietėms pavedė rūpinimąsi Sudano vergovės aukomis – toje šalyje pačiais vargingiausiais ir labiausiai apleistais žmonėms. Anot Pranciškaus, nūdiena tai reiškia tarnauti šiuolaikinės vergovės aukoms visame pasaulyje: prostitucijos, prekybos žmonėmis, priverstinio darbo, organų pardavimo, narkotikų vartojimo aukoms, vaikams, gėdingai išnaudojamiems darbe, ir migrantams, paverčiamiems paslėptų interesų aukomis.

Pranciškus abejų kongregacijų vienuolėms kėlė ir popiežiaus šv. Jono Pauliaus II pavyzdį, prisiminė šeštadienį, 2022 m. spalio 22-ąją minėtą jo  liturginę šventę. „Sėmimasis įkvėpimo iš Jono Pauliaus II padės jums žvelgti į tikrovę Viešpaties Jėzaus akimis, leis eiti džiaugsmingai ir būti nuolankioms Šventosios Dvasios veikimui – tada ir jūsų charizmos taps įkūnyta pranašyste“, – pažymėjo popiežius Pranciškus, kreipdamasis į brigitietes ir kombonietes vienuoles.

(SAK / Vatican News)

Skaityti 63 kartai