Facebook Image
Ketvirtadienis, 05 gegužės 2022 23:22

Popiežius vienuolijų vyresniosioms: nebijokite pasilenkti prie sužeistos žmonijos kojų (2022 05 05)

Ketvirtadienį, 2022m. gegužės 5-ąją, popiežius audiencijoje priėmė per tūkstantį Tarptautinės vienuolijų vyresniųjų sąjungos plenarinės asamblėjos dalyvių, pasakė sveikinimo kalbą ir įteikė iš anksto parengtos kalbos tekstą. Dėl kojos kelio skausmo popiežiui teko naudotis neįgaliojo vežimėliu.


Popiežius Pranciškus plačiai apžvelgė asamblėjos temą „Apglėbti pažeidžiamumą sinodiniame kelyje“, ragino vienuoles nebijoti ieškoti naujų tarnysčių ir naujų būdų, kaip evangeliškai vykdyti valdžią. „Jūsų ieškojimas tenebūna teoriškas ar ideologiškas – ideologijos tik sužaloja Evangelijos žinią. Pradėkite nuo priartėjimo prie sužeistos žmonijos kojų, taip kaip Jėzus darė su mokiniais per Paskutiniąją vakarienę, nuo ėjimo kartu su sužeistomis seserimis ir broliais, pradedant nuo jūsų bendruomenių“.

Pranciškus paminėjo vienuolynų vyresniąsias kamuojančius rūpesčius, tokius, kaip pašaukimų stoka, didėjantis amžiaus vidurkis, išstojimai iš pašvęstojo gyvenimo, ragino išsilaisvinti iš varginančių dvasių pradedant nuo savo pažeidžiamumo, kad palengvintu žingsniu galėtų skelbti vilties kupiną Evangeliją. Pranciškus plačiau aptarė ir kaip gyvenimo pavyzdžius pristatė du Jėzaus mokinius – apaštalą šv. Petrą ir šv. Mariją Magdalietę, ragino jų gyvenimo atsimainymo šviesoje „kontempliuoti Jėzų, leisti, kad Jėzus pažvelgtų ir jas perkeistų“. „Tada kaip jie galėsite tarnauti žmonijai“, – patikino Pranciškus.

Popiežius kalboje taip pat aptarė Bažnyčios pradėtą sinodinį procesą, samprotavo apie vienuolių įnašą jame, kvietė kartu su visa bažnytine bendruomene dalyvauti susikaupime ir atpažinime – klausytis Šventosios Dvasios, pasilenkti kaip Jėzus, kad galėtų susitikti su seserimis ir broliais jų poreikių akivaizdoje, būti Jėzaus gyvenimo ir misijos atmintimi, bendrystės ir ryšių kūrėjomis, kad Bažnyčia būtų ne anonimų, o Prisikėlusiojo liudytojų bendruomenė, nepaisant mūsų silpnumo. „Nebijokite savo pažeidžiamumo, nebijokite jo pristatyti Jėzui“.

„Svarbiausias jūsų rūpestis tebūna kaip tęsti pašvęstojo gyvenimo keliu neapleidžiant misijos horizonto“, – palinkėjo popiežius Pranciškus.

(SAK / Vatican News)

Skaityti 143 kartai