Spausdinti šį puslapį
Sekmadienis, 26 birželio 2022 12:18

Popiežius: žvelgti į pasaulį apaštalų akimis (2022 06 26)

„Į šio pasaulio vargus žiūrėkite kaip į mūsų apaštalavimo priežastį, o ne kaip į kliūtį“ – paragino popiežius Pranciškus šeštadienio, birželio 25 d., audiencijoje Orijoniečių dvasinei šeimai – Dievo Apvaizdos vaikų kongregacijos pašvęstiesiems, moterims ir vyrams.


Dievo Apvaizdos vaikų kongregacija šiemet mini steigėjo šv. L. Orione’o gimimo 150-asias metines, sukaktis iškilmingai paminėta ką tik įvykusioje kongregacijos plenarinėje asamblėjoje. Kreipdamasi į jos dalyvius Pranciškus pasidalijo mintimis apie asamblėjos temą, žodžius iš steigėjo dienoraščio: „Žegnokimės ir kupini pasitikėjimo nerkime į naujųjų laikų ugnį žmonių labui“.

Patikinęs, jog tam reikia drąsos, Pranciškus prašė orijoniečių, kad ugnis neliktų vien tik jų židiniuose, bendruomenėse ir darbuose, o kad jie nertų į naujųjų laikų ugnį vardan žmonių gerovės. Be to, priminė popiežius, Jėzus apie save sakė, kad atėjo į žemę ugnies uždegti ir kaip norėtų, kad ji jau liepsnotų (plg Lk 12, 49).

„Kristaus ugnis yra gera ugnis, ji nėra skirta sunaikinti. Ne, tai ne ta liepsna. Tai meilės ugnis, ugnis kuri uždega žmonių širdis, skleidžia šviesa, šildo ir atgaivina.“

Nerti į naujųjų laikų ugnį žmonių labui reiškia žvelgti į pasaulį apaštalų akimis – įžvalgiai, bet su atjauta, be baimės, be išankstinių nusistatymų, drąsiai. Tai reiškia, žvelgti į pasaulį Dievo akimis, atjausti žmonių sielvartą, džiaugsmą ir viltis kaip savo“.

(SAK / Vatican News)

Skaityti 100 kartai