Facebook Image
Sekmadienis, 15 spalio 2023 16:32

Pranciškaus Apaštališkasis paraginimas „C’est la Confiance“ (Pasitikėjimas) (2023 10 15)

Naujasis popiežiaus mokymo dokumentas „C’est la Confiance“, paskelbtas sekmadienį, spalio 15 d., skirtas Bažnyčios mokytojos šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresės mokymui apie „mažąjį kelią“ ir jos kvietimui pasitikėti Dievo meile, išgyvenant susitikimą su Kristumi per atsivėrimą kitiems.


Proga popiežiui priminti garsiąją basųjų karmelitų vienuolę, Bažnyčios misijų ir misionierių globėją, suteikė šiemet minimos jos gimimo Alansone, Prancūzijoje, 150 metinės. Beje, Pranciškus šiemet ne kartą prisiminė šv. Teresę Marten (1873-1897), populiariai vadinamą Teresėle arba Terese iš Lizjė. Vieną iš pastaruoju metu trečiadienio bendrosiose audiencijose skaitytų katechezių apie apaštališkojo uolumo pavyzdžius Pranciškus paskyrė būtent šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresei, pažymėdamas, kad Bažnyčiai reikia tokių širdžių kaip Teresėlės, širdžių, kurios skatina mylėti ir artina prie Dievo. Popiežius birželio 7-ios dienos katechezės, kurią skaitė prie šventosios ir jos šventų tėvų relikvijų urnos Šv. Petro aikštėje, metu pranešė ir apie savo ketinimą Apaštališkuoju laišku pagerbti šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresę jos gimimo jubiliejaus proga.

Sekmadienį paskelbtam naujam dokumentui popiežius suteikė kitokią nei žadėjo formą – ne laiško, o Apaštališkojo paraginimo – ne vien pristatė šventąją ir jos mokymą, bet ir paragino iš jo semtis įkvėpimo ir pagal jį gyventi. Kaip įprasta, ir šiam dokumentui suteiktas vardas yra pagal pirmuosius dokumento teksto žodžius, kurie yra citata iš 1896 m. šv. Teresės iš Lizjė prancūziškai parašyto teksto:

„C’est la Confiance“ (Pasitikėjimas): „Pasitikėjimas, vien pasitikėjimas turi vesti mus į meilę“.

Šv. Teresei, pramynusiai „Mažąjį kelią“, kuris yra „Dvasinės kūdikystės“ kelias, rūpi Dievo veikimas, jo malonė, o ne asmeniniai nuopelnai, nes pašventina Viešpats. Todėl labiausiai tinkantis nusistatymas yra širdies pasitikėjimą sudėti ne į save, o į begalinį Dievo, kuris myli be ribų ir atidavė viską Jėzaus Kryžiuje, gailestingumą, pažymi Apaštališkajame paraginime popiežius Pranciškus.

Mūsų egzistencijoje, dažnai priblokštoje baimės, žmogiško saugumo noro, poreikio viską užvaldyti, pasitikėjimas ir pasikliovimas Dievu, kurį ugdo Teresėlė, mus išlaisvina nuo įkyrių apskaičiavimų, nuolatinio nerimo dėl ateities, baimių, kurios atima ramybę, pažymi popiežius. Anot jo, jei būsime mus be galo mylinčio Tėvo rankose, tai bus tiesa ir, kad ir kokios aplinkybės būtų, kad ir kas bebūtų, galėsime judėti į priekį.

Jaunosios karmelitės dvasinis gyvenimas nebuvo izoliuotas nuo išbandymų, taip pat ir tikėjimui, pažymi popiežius, prisimindamas anuomet plačiai plitusį modernųjį ateizmą, pridurdamas, kad šventoji jautėsi kaip ateistų sesuo: ji juos užtarė ir dėl jų aukojo savo gyvenimą atnaujindama savo tikėjimo išpažinimą.

Šv. Teresėlė tiki begaliniu Dievo gailestingumu. Viskas Dieve yra meilė, taip pat teisingumas. Pranciškus pažymi, kad tai yra vienas iš pačių svarbiausių Teresėlės atradimų ir vienas iš didžiausių jos indėlių, paaukotų visai Dievo tautai. Teresėlė nepaprastu būdu įsiskverbė į dieviškojo gailestingumo gelmes ir iš ten sėmėsi jos neribotos vilties šviesą. 

Popiežius Apaštališkajame paraginime C’est la Confiance pažymi, kad Teresėlė iš šv. Teresės Avilietės paveldėjo didelę meilę Bažnyčiai ir galėjo pasiekti šio slėpinio gilumą. Ji savo garsiajame dienoraštyje „Vienos sielos istorija“ rašo, jog suprato, kad Bažnyčia turi širdį ir kad ši širdis dega meile, ir priduria: „Bažnyčios, mano Motinos, širdyje būsiu meilė“. Anot Pranciškaus, tai yra ne triumfuojančios Bažnyčios širdis, o mylinčios Bažnyčios, nuolankios ir gailestingos Bažnyčios širdis. Šis atradimas – Bažnyčios širdies atradimas, rašo Pranciškus, yra didelė šviesa ir mums šiandien, kad nebūtume papiktinti tamsos ir nuodėmės paženklintų bažnytinių institucijų ribotumo ir silpnumo.

Anot popiežiaus, misionieriškoje Bažnyčioje skelbimas sutelkiamas į esmę, į tai kas gražiausia, didžiausia, patraukliausia ir kartu reikalingiausia. Galų gale, svarbu tik meilė, pažymėjo popiežius kviesdamas suprasti šią nuostabią šv. Teresėlės intuiciją ir iš jos pasisemti teorinių ir praktinių, doktrininių ir pastoracinių, asmeninių ir bendruomeninių išvadų. Reikia drąsos ir vidinės laisvės, kad galėtume tai padaryti.

„Brangioji šv. Teresėle, – malda į šventąją kreipiasi popiežius Apaštališkajame paraginime, – padėki mums visuomet pasitikėti taip, kaip tu, didele Dievo meile mums, kad galėtume tavo pavyzdžiu kiekvieną dieną eiti tavo mažuoju šventumo keliu“.

(SAK / Vatican News)

Apaštališkasis paraginimas C’est la Confiance

Skaityti 93 kartai