Facebook Image
Pirmadienis, 13 lapkričio 2023 21:06

Pranciškus: neturtas saugoja pašvęstąjį gyvenimą (2023 11 13)

„Klausytis. Turime klausytis, ką sako Viešpats, ką sako seserys ir broliai. Klausytis kitų – tai dorybė, kurią turime ugdyti savo bendruomenėse ir pašvęstajame“, pažymėjo popiežius audiencijoje pirmadienį, 2023 m. lapkričio 13 d., Mokyklų seserų kongregacijos „Notre Dame“ generalinės kapitulos narėms.


Popiežius priminė vienuolėms jų steigėjos pal. Jėzaus Marijos Teresės Gerhardinger (1797–1879) tikėjimo liudijimą ragindamas pagal jį dėkoti Dievui už kongregacijos praeities ir dabarties palaiminimą ir semtis įkvėpimo kuriant kongregacijos ateitį. Paminėjęs, kad lapkričio 17 d. minimas palaimintosios liturginis minėjimas, Pranciškus pažymėjo kad pal. s. Jėzaus Marija Teresė ugdė integralią pedagogiką – intelektualinį ugdymą, kartu apimantį dvasiškai atjaučiančių, atsakingų asmenų, kuriems Kristus yra gyvenimo centras, formavimą.

Pakvietęs vienuoles sekti steigėjos pėdomis ugdymo, tarnystės ir dvasingumo sferose, Pranciškus priminė, kad palaimintoji vienuolinę kongregaciją pagrindė Eucharistija, susiejo su neturtu ir pašventė Švč. M. Marijai.

Tai svarbu: kongregacija susieta su neturtu. Be tikro neturto nėra pašvęstojo gyvenimo, pažymėjo Pranciškus. Neturtas saugoja pašvęstąjį gyvenimą. Neturtas nėra tiktai dorybė, o sergėtojas. Prašau to neužmiršti, pridūrė popiežius.

(SAK / Vatican News)

Skaityti 47 kartai