Facebook Image
Antradienis, 05 balandžio 2022 22:13

Saleziečių kampanija „Don Bosko už Ukrainą“ (2022 04 05)

Saleziečiai įvairiais būdais Europoje ir kitur pasaulyje stengiasi padėti nuo Rusijos karo Ukrainoje kenčiantiems ir iš tėvynės pasitraukusiems žmonėms. Apie saleziečių įsipareigojimą Ukrainos atžvilgiu rašo katalikiškas naujienų portalas „Fides“.


Tarptautinį pagalbos tinklą saleziečiai koordinuoja Varšuvoje, dviejų saleziečių institucijų – misionierių prokūros ir misionierių fondo „Don Bosko“ direktoriai neseniai aptarė pagalbos teikimo ir kitus paramos reikalus Lvive su Ukrainos saleziečių vienuolėmis. Varšuvos prokūros saleziečiai bendradarbiaudami su Bonos (Vokietija) saleziečiais, teikia pagalba pabėgėliams iš Ukrainos. Saleziečiai renka aukas ir paramą Didžiojoje Britanijoje, Pietų Korėjoje, Airijoje ir kituose kraštuose. Solidarumo su Ukraina kampaniją paskelbė taip pat Brazilijos saleziečiai. Brazilijos Resifės saleziečių inspektoratas socialiniuose tinkluose paskelbė kampaniją #DomBoscopelaUkraina, dalijasi video žiniomis apie saleziečių paramą Ukrainai, apie ją praneša per vietines radijo stotis. Saleziečių kampanija tęsis iki Atvelykio sekmadienio, balandžio 24 d. Saleziečiai ragina jaunimą ir šeimas gavėnios dvasioje atsisakyti kažko, kad pasidalytų su stokojančiais, juos skatina raginti artimuosius ir kaimynus solidarizuotis šeimose, jaunimo grupėse, mokyklose, parapijose.

(SAK / Vatican News)

Skaityti 115 kartai