Facebook Image
Penktadienis, 04 lapkričio 2022 18:32

XII a. Bažnyčios mokytoja mąstė labai europietiškai (2022 11 04)

Šv. Hildegarda Bingenietė (1098–1179) palaikė ryšius su amžininkais iš visos Europos, įskaitant popiežius. Bendradarbiaudami jie kūrė ir įgyvendino europietiškus projektus. Dabar šį darbą tęsia Šv. Hildegardos Bingenietės akademija Vokietijoje, įsteigta benediktinės vienuolės ir šventosios paskelbimo Bažnyčios mokytoja proga.


2022 m. spalio 7 d. sukako viduramžių vienuolės ir mistikės, mokslininkės ir gydytojos, kompozitorės ir dailininkės šv. Hildegardos paskelbimo šventąja ir Bažnyčios mokytoja 10-osios metinės. Hildegarda Bingenietė yra viena iš tik keturių moterų, kurioms yra suteiktas aukščiausias Bažnyčios mokytojos titulas.

Šv. Hildegardos Bingenietės akademijos vadovė, benediktinė vienuolė s. Maura Zátonyi OSB išleido naują veiklą, kuriame Bažnyčios mokytoja bene primą kartą pristatoma ir kaip Bažnyčios teologė. Anot Šv. Hildegardos Bingenietės darbų tyrinėtojos M. Zátonyi, Bažnyčios mokytojos titulo suteikimas buvo akstinas, kad Hildegarda būtų suvokiama kaip teologė. Prieš tai ji buvo labiau pastebėta filosofijos ar humanitarinių mokslų srityje.

„Hildegarda yra išganymo teologijos atstovė. Ji buvo giliai įsitikinusi, kad Dievo įsikūnijimas yra didžiausias slėpinys ir kartu didžiausias Dievo atsidavimas mums, žmonėms. Hildegarda parodė, kad ir be žmogaus nuopuolio Dievas būtų tapęs žmogumi. Jis taip myli žmogų, kad visada norėjo tapti žmogumi. Įsikūnijimas yra didžiulė, neprilygstama Dievo meilės mums išraiška“, – pažymėjo Šv. Hildegardos Bingenietės akademijos vadovė.

Naujas veikalas apie teologę daug dėmesio skiria jos raštams. Parinkti tekstai su Hildegardos keliamais ir dar dabar mums svarbiais klausimais: kaip galime tapti laimingi? Kaip galime eiti savo tikėjimo keliu? Kaip apskritai patirti Dievą?

Hildegarda sako: „Dievas mus, žmones, nešioja savo širdyje, kad ir kokie būtume. Galime būti tokie purvini, kokie tik norime, bet esame Dievo širdyje“. Pasak s. M. Zátonyi, tai, kaip ji tai aprašo, vis iš naujo paliečia žmonių širdis.

Šv. Hildegardos Bingenietės akademijos – mokslo, tyrimo ir europietiško dvasingumo centro darbuotojai nuodugniai tyrinėja šventosios susirašinėjimą, taip pat su popiežiais. Hildegardos ir jos laikų svarbiausių asmenybių susirašinėjimas rodo, kad ji turėjo ryšių visoje Europoje. „Ji ir kiti to meto žmonės mąstė europietiškai. Šie laiškai padeda suprasti, kad iš tikrųjų tik mūsų buvimas kartu gali pakeisti pasaulį ir padaryti ką nors gero. Mąstyti europietiškai turime ir mes. Tai vienintelė galimybė mums šiandien, jei norime dirbti dėl taikos, siekti išspręsti mūsų didžiąsias krizes“, – sakė Vatikano radijui Šv. Hildegardos Bingenietės akademijos vadovė.

Bažnyčios mokytojos titulo suteikimo šv. Hildegardai sukakties proga Romoje surengtoje konferencijoje S. M. Zátonyi skaitė pranešimą apie Hildegardą ir jos ryšius su XII a. popiežiais, kurie ypatingai žavėjosi jos darbais. Be jų, pasak pranešėjos, atmintinas ir vieno vaiko susižavėjimas Hildegarda. Tai Benediktas XVI, 2012 m. ją kanonizavęs ir Bažnyčios mokytoją paskelbęs popiežius, kuris dar būdamas vaikas, su susižavėjimu mokėsi apie Hildegardą Bingenietę.

(SAK / Vatican News)

Skaityti 121 kartai