Facebook Image
Šeštadienis, 09 spalio 2021 18:39

Laiškas pašvęstiesiems dėl Vyskupų Sinodo

Visiems pašvęstiesiems ir pašvęstosioms

Brangieji ir Brangiosios,

Su dideliu džiaugsmu perduodame Popiežiaus Pranciškaus kvietimą leistis į pasiruošimo Vyskupų Sinodui kelionę, tema: „Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija“, kuri prasidės šių metų spalio 9 – 10 dienomis ir baigsis iškilmingu paties Vyskupų Sinodo šventimu 2023 m. spalio mėnesį. Pridedame visų sinodinio pasiruošimo darbų  informacinį grafiką, kuriame matyti šios kelionės visuma.

Pačios šios kelionės tikslas yra sinodiškumo patirtis, nes kaip mums Popiežius Pranciškus primena: „Sinodinė Bažnyčia yra klausanti Bažnyčia, kuri suvokia, kad klausyti yra daugiau negu girdėti“. Tai abipusis klausymasis, kuriame kiekvienas turi kažką išmokti. Visi tikintieji, Vyskupų Kolegija, Romos Vyskupas: kiekvienas klauso kitų, o visi klauso Šventosios Dvasios, kuri yra „Tiesos Dvasia“ (Jn 14, 17), kad suvoktume, ką Ji „kalba Bažnyčioms“ (Apr 2,7).

Tai „kelias, kurio Dievas tikisi iš trečiojo tūkstantmečio Bažnyčios“ , nes „pasaulis, kuriame gyvename, ir į kurį esame pašaukti mylėti ir jam tarnauti, net susiduriant su prieštaravimais, reikalauja iš Bažnyčios stiprinti veiklumo jėgas visose misijos srityse“. (Popiežiaus Pranciškaus kalba pasakyta minint 50-tąsias Vyskupų Sinodo įsteigimo metines, 2015 m. spalio 17 d.)

Šie žodžiai, stipriai paliečiantys pranašišką pašvęstojo gyvenimo dimensiją. Pašvęstasis gyvenimas semiasi jėgų iš Sequela Christi, iš bendrystės su Bažnyčia šaltinio,ir remiasi įžvalgumu, padedančiu siekti Dievo valios ir paversti ją gyvenimu, galinčiu pažadinti pasaulį.

Tegu niekas nesijaučia nereikalingas  šioje Bažnyčios kelionėje, kurios pirmasis etapas - nuo 2021 m. Spalio iki 2022 m. Balandžio - bus skirtas konsultuotis ir klausytis vietos bažnyčių bei kitų bažnytinių bendruomenių.

Gali būti skirtingi dalyvavimo būdai, ar tai būtų asmeninis, ar bendruomeninis: nuo galimo atskiro pašvęstojo ir vienos pašvęstosios dalyvavimo vietos Bažnyčiose dalyvaujančiose bendruomenėse, iki atskirų bendruomenių, esančių konkrečiose vyskupijose, suformuluoto indėlio, iki įnašo nacionalinių konferencijų ar federacijų, vienuolių asociacijų, kitų koordinavimo grupių, kontinentinių konferencijų, tarptautinių Vyresniųjųasociacijų, pasauliečių institutų tarptautinio lygio konferencijų.

Taip pat skirtingas bus ir kiekvieno pasiūlytas indėlis, pradedant nuo pačių pašvęstojo gyvenimo formų: vienuoliniai institutai, apaštalinės ir kontempliatyviosios kongregacijos, pasaulietiniai institutai, ordo viginum nariai, eremitai, naujos pašvęstojo gyvenimo formos, apaštališkojo gyvenimo bendruomenės.

Būkite paliesti trijų žodžių, apibūdinančių sinodinės Bažnyčios vyskupų Sinodo  temą: bendrystė, dalyvavimas ir misija. Melskitės, apmąstykite, diskutuokite ir pasidalinkite savo patirtimi, intuicijomis ir savo troškimais. Darykite tai su tokia laisve, kuri žino, kad pasitikėjimas Dievu leis įveikti bet kokį drovumą, nepilnavertiškumo jausmą ar net pasitaikančius kaltinimus ir skundus. Darykite tai nuolankiai, Šventosios Dvasios paskatinti ir neturėdami jokių pretenzijų, bet visada jausdami bendrą atsakomybę, nes  „Visi pakrikštytieji yra aktyvūs evangelizacijos veikėjai, ir būtų neteisinga įsivaizduoti, kad evangelizacijos planą atliktų tik profesionalai, o kiti tikintieji būtų tiesiog pasyvūs gavėjai“. (EG 120)

Tegu sinodinė Bažnyčia nebus tik miražas, bet tegu tai bus įgyvendinama svajonė ir būtina svajoti kartu, melstis kartu, įsitraukti kartu. 

Kardinolas Joao Braz de Aviz
Prefektas

Arkivyskupas Jose Rodriguezas Carballo
Sekretorius

Skaityti 710 kartai